Sikerrel járt a verebek védelme? | Fotók!

mezei veréb odú fészek tojás

Sikerrel járt a verebek védelme? | Fotók!


Kert és vadon


“2 fészkelő mezei veréb-párunk lehetett 2024-ben, akik 10-15 fiatalt reptethettek. “

Egyre gyakrabban írok arról, mennyire fontos a verebek védelme. Európából a verebek 60%-a eltűnt, egyes régiókban ennél is rosszabb a helyzet és már teljesen hiányzik. A radikális csökkenés érinti mindkét verébfajunkat, a házi és a mezei verebet is.

A birtokon a házi veréb 2018 óta ritkaságnak számít. Utoljára 2023 karácsonyán bukkant fel két alkalommal a madáretetőn.


Házi veréb madáretető
Házi veréb madáretetőn, 2018-ban | Fotó: Centauri

A mezei veréb jobban áll,

ősztől tavaszig tömeges, bár nincs már annyi, mint 2000 és 2015 között. Addig nem volt ritka a 400-600 példány sem, 2023 telén már csak 250-300 példány telelt a birtokon. A pontos számot nehéz megállapítani, mert sosem állnak egybe, hanem kisebb-nagyobb bandákban beülnek a bokrosainkba.

2024 elején már rendkívül intenzíven dolgoztunk azon, hogy a lehető legtöbb mezei verébnek (és sármánynak) biztosítsunk állandó, és a természetes táplálékforrásokhoz leginkább hasonlító táplálékforrásokat, aprómagos területeket. Nem koncentráltan etettünk szóróetetőn – ahogy azt a hagyományos madáretetés megkívánná –, hanem körülbelül 2 hektárnyi területet állandóan aprómagban gazdag állapotban tartottunk, főként

  • vörös kölessel,
  • zabbal,
  • moharral,
  • cirokkal.

Ezt 2024/25 telén nemcsak tartani szeretnénk, de még fokozni is, és nemcsak a verebek, hanem a sármányok védelme és teleltetése érdekében is.

Mivel fészkelőként a mezei veréb

nincs jelen a birtokon körülbelül 2015 óta, fontos célkitűzés volt, hogy 2024-ben végre visszahozzuk a fészkelő fajaink közé. 2021-ben már tettünk egy kísérletet odúk telepítésével (akkor körülbelül 50 madárodút helyeztünk ki a 11 hektáron), de a mezei verebek fészkelését nem észleltük. Vélhetően a kihelyezett odúk nem voltak megfelelő minőségűek. Ezt a kudarcot részletesen értékeltem EBBEN a cikkben.


2024-ben

magas minőségű odúkból álló új telepet, a Jászmaróti odútelepet hoztunk létre közel 100 odúval. Ennek egyik legfontosabb célja szintén az volt, hogy a mezei verebeket visszacsábítsuk.

Ezzel párhuzamosan tavasszal több körben is aprómagos vetéseket végeztünk (Erről ITT).

2024 júliusának első napjaiban már a másodköltések fiataljai is megjelentek a birtokon, főként az Őskökényes, az Angolkert nyugati szélében és a Nagykarámon, így a mezei verébnél voltaképp lezárult a 2024-es költési szezon. Lehetnek még későn költő párok, de alapvetően újabb eredményekre, megfigyelésekre a fészkeléseket illetően már aligha számíthatunk.

Négy módon igyekeztünk kedvezni a mezei verebeknek:

  • Aprómagos területek vetésével.
  • Aprómagos területek fenntartásával a vegetációs időszakban is (a parkolóban folyamatosan kölessel és moharral szórt területet találnak.)
  • Az élőhelyszerkezetet minden korábbinál nagyobb változatosság irányába vittük és növeltük a rövid füves területek arányát. Megsokszoroztuk a nyiladékok, utak, sétányok területét és hosszát.
  • Bőséges odúválasztékkal fészekhelyeket kínáltunk a számukra.  

Az aprómagos területek vetése részint sikeres, mivel kisebb termőfoltok valóban kialakultak az Angolkerttől egészen a Nagypatak partjáig. Főként zabot találhatunk sok helyen, ami már június közepétől termőre fordult. Épp ezért az aprómagos vetéseket és kísérleteket folytatjuk, 2024 júliusában főként moharral.

Az aprómagos etetés a parkolóban, az Őskökényes keleti oldalán megtette a hatását. Bőven a fészkelők számát meghaladó mértékben folyamatos a mezei verebek jelenléte a parkoló környékén, az Őskökényesben. Egyszerre maximum 80-100 példány tartózkodik nálunk egész nyáron.

A verebek jól érzékelhetően rendszeresen húznak a birtok és a birtoktól keletre fekvő területek között.

Az odúk közül kettő bizonyosan mezei veréb-pár foglalt. A B14-es odút később nyaktekercsek vették át (róluk ITT).


Talán épp a B14-ből költözött át a pár az Újles oldalán található odúba, de az sem kizárható, hogy a lesen található odút egy másik pár foglalta. Ebből valamikor június eleje táján fiókák repültek ki. Pontos számot nem tudunk, de 3-4, esetleg 5-6 fióka nevelkedhetett ott.

Feltételezzük, hogy a területen ekkor megjelenő különleges színezetű fiatal mezei veréb, „Vatta” ebből a fészekaljból származott.

Ugyanebben az odúban,

valószínűleg ugyanaz a pár nekifutott a második költésnek is, de a 2024.07.04-én tartott ellenőrzés során még mindig tojások voltak, bőven a kotlási idő letelte után. Itt tehát a második költés valamilyen okból meghiúsult.


A különleges színezetű Vattát körülbelül két héten át rendszeresen láttuk, tervben is volt lessátras fotózása, de júliusra sajnos eltűnt. Előfordulhat, hogy csak területet váltott, így később akár ismét előkerülhet, de az sem zárható ki, hogy esetleg karvaly fogta el. Karvalyt láttunk vadászni ebben az időszakban az Őskökényesnél a verebekre, konkrétan Vatta csapatára is. Bár Vatta színezete érdekes és tetszetős, amikor ragadozó támad a csapatra, kimondottan hátrányos, mert ahogyan számunkra is feltűnővé teszi, úgy a karvaly számára is.

Az Angolkert temérdek odúja közül tudtunkkal továbbra sem foglaltak odút verebek, és ez talán már így is marad. Talán valóban az az ok, hogy az Angolkert már szinte erdősült, és így túlságosan zárt élőhellyé vált, amit a verebek nem igazán kedvelnek.

Ugyanakkor több alkalommal is láttunk mezei verebeket, sőt eleséghordó mezei verebeket is az Edward-fűz környékén, a birtok délkeleti végében (lásd a térképet a cikk végén!). Itt néha a lábon hagyott nádfoltokban mozogtak kisebb csapatok, esetleg családok. Ezek a verebek aligha lehettek ugyanazok, akik az Újlesen költöttek. Itt nem sikerült azonosítani, hogy melyik odút foglalták, de nagy valószínűséggel azon a részen is kaptunk egy fészkelő párt.


mezei veréb odú fészek tojás
Mezei veréb tojásai kicsit hasonlítanak a mezei verebekre – itt is megjelenik a rozsdabarna szín. Ezek a tojások a B9-es odúból valók | Fotó: Centauri

Így összességében 2 fészkelő mezei veréb-párunk lehetett 2024-ben,

akik 10-15 fiatalt reptethettek. Ez nem sok, ha azt nézzük, hogy a frissen telepített Jászmaróti odútelep közel 100 odúból áll, de jelentős előrelépés ahhoz képest, hogy hosszú évek után ismét vannak fészkelő párok, és ezek fiókái remélhetően már a birtokhoz fognak ragaszkodni, amint a szüleik is.

Az élőhelyszerkezet további javításával, az odútelep fenntartásával (esetleg fejlesztésével) 2025-ben ennél lényegesebb jobb eredményt is elérhetünk.

Két tényező, ami hátráltatja a mezei verebek tömeges megtelepedését.


Az egyik a széncinege gyakorisága lehet.

Az Angolkerten kívül a B-odúk foglalási aránya megdöbbentően magas, 95% körüli volt. Egymáshoz nagyon közeli odúkban is széncinegék laktak. A széncinege rendkívül harcias, és könnyen elképzelhető, hogy nem engedi odúhoz a verebeket.

Márpedig még ott is széncinegéket találtunk minden odúban, ami potenciálisan és jellemzően a mezei verebek élőhelye, vagyis például a bokorsorokban vagy az Őskökényesben.

Egyfelől öröm, hogy a széncinegék ilyen nagy arányban foglaltak odút (első becsléseink szerint közel 300 cinegefióka repülhetett ki az idén nálunk), ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogyan biztosíthatunk a verebeknek akkor is odút, ha a cinegék ennyire erősen foglalnak mindent.

Erre talán megoldás lehetne olyan odútelep létesítése, ahol 5-10 odút rakunk fel együtt (“csokorban”), és ahol a verebek telepet alkotva megvédhetik magukat akár a cinege, akár a nyaktekercsek ellen. A verebek ugyanis hajlamosak a telepes költésre. Lehet, hogy erre a kedvező tulajdonságukra kellene építenünk. Az sem kizárt, hogy elég megemelni a B-odúk számát, bár az odúsűrűség már így is rendkívül magas.

Van még egy hatás,

ami esetleg visszatarthat egyes mezei veréb-párokat attól, hogy a birtokon költsenek. Egyfelől rendkívül jó jel, hogy a 11 hektáros területen igen szép gébicsállomány költ évről évre, 2023-ban rekordot is döntöttek. 2024-ben három pár neveli fiókáit nálunk, ugyanakkor a tövisszúró gébics részint ragadozó életmódot folytat, és bár főként rovarokkal táplálkozik, időnként nemcsak kisemlősöket és gyíkokat zsákmányol, hanem madárfiókákat is rabol, sőt – és ez a lényeg! – rendszeresen kísérletezik más, kisebb termetű madarak elejtésével is.

2023-ban és 2024-ben is észleltem, hogy a gébicsek rátámadtak a mezei verebekre, és nem területvédő szándékkal, hanem a zsákmányolás szándékával. Amikor a gébicsek újra és újra próbálkoznak, a verebek egy idő után megelégelik ezt, és elhagyják a területet. Ha ennek is szerep jut abban, hogy ennyire nehezen telepednek vissza a verebek, nemigen tudunk mit tenni.

tövisszúró gébics madárvonulás
Gébicsfióka a Nagykarám és a Kiskarám határán | Fotó: Centauri

A fiókákra nézve a gébicsek nem jelentenek veszélyt, nem járnak be az odúkba. De például a poszáták fiókáit – ha rátalálnak a fészekre – minden további nélkül elrabolják. Kivéve, ha a poszáta fészke közel van a saját fészkükhöz, mert ahogyan a nagy ragadozók, karvalyok, ölyvek, sasok sem vadásznak a saját fészkük közvetlen közelében, úgy a gébicsek sem. Épp ezt használja ki az egyik viszonylag ritka poszátafajunk, a karvalyposzáta, amikor a fészkét rendszeresen a gébicsfészek szomszédságába építi.

Július-augusztusban már aligha lesz újabb költés,

de a verebeket továbbra is folyamatosan monitorozzuk, és továbbra is megteszünk mindent annak érdekében, hogy megtalálják nálunk a számításaikat. Július első napjaiban azt is észleltük, hogy szomszédos területeken kireptetett fiatalokat áthozták hozzánk a verébpárok, és a lábon álló magas füvű területeken portyáztak, főként a Nagykarámon.

A július kaszálásokat követően valószínűleg tovább emelkedik a számuk, ami akár már októberre elérhető az ez évi maximumot. Az élőhelyátalakítások iránya jó, de még az eddigieknél is erősebben kell arra törekedni, hogy az egész patakparti sétány alkalmas legyen a verebeknek.


mezei veréb
Mezei verebek mozgáskörzete a birtokon 2024 nyarán.
Mezei verebek | Fotó: Centauri

Hozzászólásokhoz gördülj a kapcsolódók alá!


Kedves olvasó,

ha nem vagy még támogató, lépj be a Klubba ITT. Csupán havi két kiló kenyér áráért elérsz minden támogatói tartalmat. Alkalmi támogatásra Paypalon keresztül van lehetőség (kattints a kis gombra!).

Ha egyik mód sem megfelelő, de szeretnéd támogatni a Cenwebet és a rezervátumot, akkor keress minket mailben a centauri16@gmail.com címen. Segítségedet előre is köszönjük!   

még több “Kert és vadon”

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

1 hozzászólás

  1. Éljenek a verebek! …meg a szajkók! …örülök, hogy egyre nő a számuk! Persze, hogy is ne nőne, hiszen mindent megkapnak ehhez! 🙏

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük