Erő és idő kell a téridőugráshoz! | Visszavadítás 2024. I.

Erő és idő is kell a téridőugráshoz! | Visszavadítás 2024.

kert & vadon

Erőt a vadonból nyerünk. Abból a hitből, hogy ez másoknak is fontos. Abból a reményből, hogy talán épp nálunk lesz-e az a kicsiny (megmentett) rész, ami megakadályozhatja, hogy összeboruljon a nagy egész (ahogy azt ITT megírtam). Na de honnan lesz idő? Erőt még csak-csak rekvirálhat az ember, ezt értjük, de időt? Nyilván lehet szerezni időt is, ismeri ennek lehetőségét a nyelv is. Hányszor mondjuk azt: „időt nyerünk”. Mikor is? Amikor hatékonyabbak vagyunk. Amikor ugyanazt a feladatot kevesebb idő alatt végezzük el. A megmaradó rész a többlet, a nyereség. Ennyi erővel nyújthatnánk is az időt, akár a rétestésztát, és állhatna egy nap 36 órából is. Nekünk most 36 órából áll, és megragadunk minden alkalmat arra, hogy erőnk is legyen elég, amikor egy év nem 365, hanem 512 vagy 624 napból áll majd.

SZUBJEKTÍV BEVEZETŐ

Lassan az válik a legerősebb félelmemmé, hogy csak nyomom esztelenül a birtokkal kapcsolatos infókat, míg mindez egyre kevéssé lesz érdekes és érthető a számotokra. Ráadásul, sok dolgot ismétlek, holott tudjuk, egy magára valamit is adó ember, főként egy író, semmit nem ismétel; ha egy mód van rá, ugyanaz a szó sem hagyja el a száját kétszer.

Mégis, nem tehetek mást, megint megjegyzem:

terv nélkül szinte semmi sincs!

A jó terv nem arravaló, hogy frusztráljon, ha nem sikerül belőle valami, lássátok a Jászmaróti odútelepet, vagy akár azt is, hogy tavaly nagyjából ekkortájt rohadtul kinyiffantam, bevallom, ahogy közeledik az infarktus egy éves évfordulója, van is bennem egy növekvő rossz érzés, de ezt most rakjuk zárójelbe.

Szóval gondolhattok arra is, hogy bár tavaly galaktikus balhoroggal vitt le a semmibe a jó öreg Halál, mégis itt vagyok, mégis pakolom az odúkat, mégis újítok, és mégis él ez az oldal is, Mara sem adja fel, haladunk (nem is akármennyire), és nincs olyan hét, hogy ne vennénk elő valamit, ami még nem sikerült, és ne vennénk elő olyasmit is, amit eddig egyszer sem próbáltunk még.

De terv nélkül minden sokkal-sokkal kevésbé hatékony. Főként az olyan élet esetén, ami napi harminckét órán át a bőség zavarától “fuldokol”, ha épp nem a gyógyszerek mellékhatásai miatt ténylegesen is, és ami legfőbb feladatának azt kell tekintse, hogy élete gazdagságát önmaga számára is értelmezhető és élhető formába rendezze, szóval, ahol ez a feladat, ott nem működik a ráhagyatkozás.

Megpróbálom bárki számára értelmezhető rendbe szedni az idei terveket.

Ez nekem is segítség.

Tőletek meg azt kérem, írjátok meg, de őszintén: érdekel ez még titeket? Ha nem, én akkor is írni fogom, mert egyrészt a „Kert és vadon” blog az én munka- és hajónaplóm, egyúttal egy könyv műhelye is, ráadásul

egy olyan korban, amikor a birtokhoz hasonló területek sorsa hajszálon függ, amiként az ember sorsa talán már hajszálon se.

Az alábbi térképet egy fekete-fehér verzióból készítettem, és igyekeztem csak azokat a területeket színezni, ahol aktív munkákat tervezek (a rutinszerű kaszálást nem veszem annak).


Területkezelés terv, 2024. | Centauri

A könnyebb érthetőség kedvéért összefoglalok minden tevékenységi kört, azokat is, melyek ezen a térképen nem szerepelnek (ilyen például az odútelepítés). Haladjunk időrend szerint, kezdjük az év első munkálataival.

TÉMAKÖRÖK

2024-es terveink négy nagyobb területet ölelnek fel. Természetesen az elsődleges, és legnehezebben átlátható, és főként legnehezebben kivitelezhető, az idő és a költségek miatt is, a tényleges természetvédelmi tevékenységek, a mézelő zónák, amelyekhez rengeteg magot vásárlunk, a kaszálások, melyek megint csak költségesek, és sok fizikai munkát is feltételeznek… és így tovább.

De a tényleges tevékenységek meghatározásánál, a döntéseknél nehéz a dolgunk, ha nincs elég pontos elképzelés arról, mi a cél, és nincs elég információ a döntésekhez, nincs elég tudásunk a területről.

Ezért a konkrét természetvédelmi beavatkozások mellett nem maradnak el fontosságukban a kutatási tervek sem. A kapott eredmények persze csak akkor válnak hasznunkra és a terület hasznára, ha feldolgozzuk őket. És minthogy abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy az olvasóink támogatásától is sok függ, és a birtok voltaképp a magazinunk, a Cenweb talán legfontosabb projektje is, így azt is tervezni kell, hogy a munkákról és eredményekről hogyan tudósítsunk.

Összefoglalva négy nagyobb terület mentén rendszerezzük a terveinket:

 • Területfejlesztési és természetvédelmi tervek
 • Kutatási tervek
 • Feldolgozás
 • Média és Cenweb      

 TERÜLETFEJLESZTÉSI-TERMÉSZETVÉDELMI MUNKÁLATOK

2024.02.10., a második szállítmány kihelyezése. | Fotó: Centauri

1. Jászmaróti projekt és odútelep

Teljes telepítés vége 2024.03.15. | 2024.02.23-án körülbelül 70 odú már a madarak rendelkezésére áll. | Ha minden jól halad, akkor március 5-én megérkezik az utolsó odú is.

 • “A” odú (28 mm röpnyilással) | 10 db.
 • “D” odú / seregély (60 mm röpnyílással) | 15 db.
 • “D” odú / füleskuvik | 4 db.

Ezek várhatóan 2024. március 7-8-ra a helyükre kerülnek. Az összesen 2024-ban kihelyezett odúk száma 65 darab lesz. A 2021-ből megmaradt még használható odúkkal együtt az odúk száma várhatóan 110 db. körül lesz.

 • 2024.03.06-10. között el kell készíteni az új térképet az odúk pontos helyével.
 • Az odúkat rendszeresen, lehetőleg hetente legalább kétszer sorra kell járni.
 • A lakott odúkat rendszeresen kell filmezni, fotózni.
 • Az eredményekről, az új fészkelésekről naprakészen írni a „Keret és vadon” rovatban.
 • Április-május: fészkelők felmérése, fotózása, bekamerázása.

Később a szomszédos területek felé is jó volna terjeszkedni, és pár év alatt felvinni a telep méretét 300 odúig, hogy a lehető legpontosabb adatokat gyűjthessük a változásokról.

Az alábbi madárfajokat szeretnénk előbb-utóbb a telepen fészkelőként látni:

1. széncinege, 2. kék cinege, 3. barátcinege, 4. fenyvescinege, 5. búbos cinege, 6. mezei veréb, 7. házi veréb, 8. csuszka, 9. seregély, 10. nyaktekercs, 11. nagy fakopáncs, 12. közép fakopáncs, 13. kis fakopáncs, 14. zöld küllő, 15. szürke küllő, 16. örvös légykapó, 17. kormos légykapó, 18. szürke légykapó, 19. házi rozsdafarkú, 20. kerti rozsdafarkú, 21. barázdabillegető, 22. fekete rigó, 23. énekes rigó, 24. füleskuvik, 25. búbosbanka, 26. gyöngybagoly, 27. macskabagoly, 28. fekete harkály, 29. kék galamb, 30. hegyi fakusz, 31. rövidkarmú fakusz.

Vannak olyan odútípusok, melyek 2024-ben még nem állnak rendelkezésre, ilyenek például a macskabagolynak, a nagy harkályoknak (fekete harkály, zöld küllő, szürke küllő) való odúk, vagy a fakusz odú is, de ezeket idővel pótoljuk, és 2025-re már ezekkel is számolhatunk. Az olyan viszonylag ritka fajok esetén, mint amilyen a kormos légykapó vagy a hegyi fakusz, külön fejezetben indokoljuk majd, miért számolunk a tervekben e nehezen telepíthető fajokkal mégis.

Kisemlősök közül az odútelepen szeretnénk kimutatni az erdei egér és a mogyorós pele jelenlétét is. A nagy pele már a 2021-es odúk közül is elfoglalt kettőt.   


Egyik nagy kedvencem az Újles oldalára erősített odú. | Fotó: Centauri

2. Denevértelepítés

Erre egyelőre vajmi kevés az esély, de rendkívül jó volna 2-3 denevéreknek alkalmas denevér odút kihelyezni, egyet az Angolkertben a ház falára, az emelet dél felé néző oldalán, kettőt pedig magasabb fákra a Nagyfenyősoron, esetleg a patakparton is egyet. A denevérodúk szervezés alatt állnak…


2000 és 2010 között még fészkelt a füsti fecske a birtokon. Ez a kép az azóta összeborult istállóban készült. | Fotó: Centauri

3. Fecsketelepítés

Elsősorban molnárfecske megtelepítését lehet megpróbálni a ház emeleti déli falán, egy tetőprofil elkészítésével és felcsavarozásával, valamint 5-6 műfészek kihelyezésével. Ennél többre a közeli jövőben biztosan nem futja. Volna lehetőség egy önálló kis építmény felállítására a Kisréten. Ezek a kifejezetten molnárfecskéknek állított kis tornyok rendkívül hatékonyak, de sokba kerülnek. Ha lesz rá keretünk, mindenképp megkíséreljük.

A fecskék visszatelepítésénél azonban nem elég fészekhelyet biztosítani.

Tovább kell növelni a terület eltartóképességét. Ebben jelentős segítség a mézelő zónák területének növelése (2023-ban a mézelő zónáknak máris fecskerekordokat köszönhettünk és közvetve a havasi sarlósfecske felbukkanását is), de trágyabehordással és legeltetéssel nagyságrendileg növelhetjük rövid időn belül a rovaréletet. Ez nemcsak a fecskék, hanem számos egyéb madárfajnak is jó volna (billegetők, pityerek, rigók, sármányok…).

Alapvetően három módon növeljük a táplálékforrásokat:

 • mézelő zónák területének növelése (külön bekezdésben részletesen)
 • trágyabehordás (külön bekezdésben részletesen)
 • legeltetés (külön bekezdésben részletesen)

Kiemelt fontosságú a verebek védelme! | Fotó: Centauri | 2023. december

2. Aprómagos területek

fenntartása és telepítése. Ezek az A1-A8 területek. Ezek vegetációs időn kívül verebeknek, sármányoknak „etetett” területek, vegetációs időszakban pedig próbáljuk vetéssel aprómagvas területté tenni nyárra. | Főként zab, vörös köles, búza, mohar, és cirok vetéséről van szó.

Ezeket több hullámban, havonta 1-2 alkalommal juttatjuk ki a területre, egészen július elejéig.

2024.02.23-ig az A2, A3 és A4 vetése megtörtént. Az A2 déli oldalán február utolsó két hetében állandósult több száz mezei veréb és 10-20 citromsármány mozgása, akik a cserjék közé, az aranyvesszős mélyébe ereszkedve, a sűrűségből is felszedik az aprómagot. Épp azért, hogy legyen esély kelésre is, ezeken a területeken szinte folyamatos pótlást kell végezni.  


Az öt komponensű magkeverékünk | 2024.03.01. | Fotó: Centauri
2024.03.01-ig bevetett – etetett területek. | Centauri
2023/2024 telén aprómagos területek sármányoknak és verebeknek. | Állomány: 200-250 mezei veréb, 2 házi veréb, 100-150 citromsármány, 4-6 nádi sármány, 1 zöldike | Centauri

3. Mézelő zónák

M1-M8 | Ezek intenzíven vetett és kezelt virágos területek, ahol nem a fajgazdagság növelése a cél, hanem bőséges nektárt adó zónák kialakítása a rovarvilág számára. A tavalyi mézelő zónákat nem telepítettük újra. Kísérletképp hagytuk magot érlelni a bíborherét, és most kíváncsian várjuk, hogy felülvetés nélkül a tavalyi zónákban mennyi lesz a virág, és milyen fajok lesznek jelen.

2024-ben új zónákat jelöltünk ki. Ezekbe szintén főként bíborhere kerül (ezúttal tavaszi vetés), de az idén mákot is vetünk, mézontófüvet, napraforgót és más fajokat is.

Fajok zónánként:

 • M1 | mézontófű
 • M2 | bíborhere, vörös here, fehér here, szarvaskerep
 • M3 | mák, bíborhere, mézontófű
 • M4 | bíborhere, vörös csenkesz, napraforgó
 • M5 | bíborhere, szarvaskerep, angol perje, vörös csenkesz
 • M6 | len, repce, szarvaskerep
 • M7 | mézontófű, vörös csenkesz, baldacin
 • M8 | szarvaskerep, mézontófű, mák

A vetések március első napjaiban kezdődnek, és eltartanak május közepéig, amikor is a napraforgó vetésével érnek véget.


Mézelő folt az Angolkertben 2023 májusában. | Fotó: Centauri

4. Vadvirág telepítések magról (VV-területek) | Több mint 100 új virágfaj

2023 tavaszán az a ritka és kellemes meglepetés ért, hogy a Völgyerdő Természetvédelmi Park megkeresett mailben és vadvirág-magkeverékeket ajánlott fel a birtok visszavadításához. Március utolsó napjaiban fel is kerestem a Zalában működő parkot, beszéltem a két alapító-működtető fiatalemberrel, két rokonszenves informatikussal, megnéztem néhány mintaterületüket, és átvettem a magokat abban a reményben, hogy hamarosan vetek és írok az adományozókról is, de mint sokan tudjátok, pár nappal később kórházba kerültem, így nemcsak a vetésből nem lett semmi, de erről a szép és megtisztelő megkeresésről és felajánlásról sem írtam még. Így rögtön két dolgot kell pótolnom 2024-ben:

 • El kell vetnem a magokat (állítólag még mindig nem késő).
 • És írnom kell a Völgyerdő Természetvédelmi Parkról.

Négyféle magkeverék

Pontosabban négyféle mag, mert csak három keverék, az egyik, az tiszta őszi kikerics mag. Miután elfogott a lelkesedés, amikor láttam, hogy van olyan magkeverékük is, amiben őszi kikerics is található, voltak olyan nagyvonalúak, hogy tisztán őszi kikerics magot is adtak 4 csomaggal (3 csomag 200 darabost, és 1 csomag 100 darabost), így összesen kereken 1.000 darab őszi kikerics magom van. Az őszi kikerics egyébként gyakori a környéken, és egyetlen alkalommal egyetlen tő természetes úton is bekerült a Kisrétre, de azóta nem láttam. Most itt a lehetőség, hogy meghonosodjon a birtokon.

A kikericsmagokon túl három magkeverékből kaptam (leszámítva, hogy hozhattam cserjemagkeveréket is, de azt a cserjéknél tárgyalom).      

NEDVES RÉT MAGKEVERÉK | 3 csomag | 10 növényfaj

FAJOK: 1. kislevelű füzike, 2. lecsüngő sás, 3. martilapu, 4. mocsári gólyahír, 5. mocsári nőszirom, 6. orvosi szappanfű, 7. orvosi ziliz, 8. őszi kikerics, 9. pólé veronika, 10. vízi hidőr

VADVIRÁG MAGKEVERÉK | 2 csomag | 81 növényfaj

FAJOK: 1. ágas homokliliom, 2. bárányüröm, 3. barázdált csenkesz, 4. bíborhere, 5. bókoló bogáncs, 6. buglyos fátyolvirág, 7. buglyos kocsord, 8. csabaire vérfű, 9. csomós ebír, 10. erdei mályva, 11. ernyős hölgymál, 12. estvéli mécsvirág, 13. évelő rekenyő, 14. ezüstös pimpó, 15. fehér tisztesfű, 16. fehér üröm, 17. fehérhere, 18. festő pipitér, 19. hasznos tisztesfű, 20. hólyagos habszegfű, 21. homoki aszúszegfű, 22. homoki baltacin, 23. homoki habszegfű, 24. homoki útifű, 25. kék búzavirág, 26. keleti szarkaláb, 27. keskenylevelű perje, 28. kisvirágú csűdfű, 29. közönséges bakszakáll, 30. közönséges borkóró, 31. közönséges cickafark, 32. közönséges ebnyelvűfű, 33. közönséges kakukkfű, 34. közönséges orbáncfű, 35. közönséges szurokfű, 36. lándzsás útifű, 37. ligeti zsálya, 38. lózsálya, 39. magyar cickafark, 40. magyar csenkesz, 41. mezei fejvirág, 42. mezei iringó, 43. mezei katáng, 44. mezei pipacs, 45. mezei zsálya, 46. mogyorós lednek, 47. molyűző ökörfarkkóró, 48 murokrépa, 49. nagy bakszakáll, 50. nyári hérics, 51. nyúlszapuka, 52. orvosi somkóró, 53. orvosi szappanfű, 54. orvosi ziliz, 55. osztrák ökörfarkkóró, 56. osztrák zsálya, 57. őszi kikerics, 58. pannon bükköny, 59. parlagi pipitér, 60. pusztai cickafark, 61. réti imola, 62. sarlófű, 63. sátoros margitvirág, 64. selymes dárdahere, 65. szamárbogáncs, 66. szikés gurgolya, 67. szöszös ökörfarkkóró, 68. szurokfű, 69 tarka koronafürt, 70. tecei csemkesz, 71. tejoltó galaj, 72. terjőke kígyószisz, 73. vad búzavirág, 74. vadkamilla, 75., vadlen, 76. vad margaréta, 77. vajszínű ördögszem, 78. változó gurgolya, 79. vetési konkoly, 80. vetési szarkaláb, 81. zászlós csűdfű    

ERDEI MAGKEVERÉK (1 csomag)

FAJOK: 1. erdei gyömbérgyökér, 2. erdei tisztesfű, 3. erdei turbolya, 4. festő rekettye, 5. gombernyő, 6. odvas keltike, 7. osztrák ökörfarkkóró, 8. ragadós galaj, 9.sátoros margitvirág, 10. szagos müge, 11. vérehulló fecskefű


ez csak a tervek 30

százaléka

Ez eddig a teljes tervnek mindössze 30 százaléka! Hamarosan jövünk a többi tétellel!

Folyt. köv.


A kutatásokat kiterjesztettem a birtok 3 kilométer sugarú körére is, többek között azért is, hogy tisztán lássam: a szűkebb környezetben milyen ökológiai potenciálok vannak. | 2024.02.29. | Fotó: Centauri

Hozzászólásokhoz gördülj a kapcsolódók alá!


Kedves olvasó,

ha nem vagy még támogató, lépj be a Klubba ITT. Csupán havi két kiló kenyér áráért, 2200 forint támogatásért elérsz minden támogatói tartalmat, a heti videókat és írásokat is. Alkalmi támogatásra Paypalon keresztül van lehetőség (kattints a kis gombra!).

Ha egyik mód sem megfelelő, de szeretnéd támogatni a Cenwebet és a rezervátumot, akkor keress minket mailben a hello@centauriweb.hu vagy a centauri16@gmail.com címen. Segítségedet előre is megköszönve, és remélve, hogy szövetségesek leszünk.   

még több “Kert és vadon”

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

6 hozzászólás

 1. A terv szerintem is fontos. Én minden napot úgy kezdek, hogy reggel ébredés után átgondolom, mit fogok aznap csinálni.

  Időt úgy is nyerhetünk ám, ha a tennivalók egy részét rábízzuk másra, ha segítséget kérünk/fogadunk el. Csak úgy mondom. 🙂
  Azt a növekvő rossz érzést pedig ne zárójelbe tedd, hanem tedd egy dobozba, csukd rá a doboz fedelét, és felejtsd el!

  A gyurgyalagot hiányolom a felsorolásból. Vagy csak azért maradt ki, mert a gyurgyalag-lakótelep nem idei terv? Igaz, lesz anélkül is dolgotok bőven.
  Szép tervek, és jó sokan vannak. Sok erőt, időt és kitartást kívánok hozzájuk! Ja, és minél több támogatót. 🙂

  1. Author

   Ez csak egy része a tervnek, hamarosan jön a többi. A teljes terv kb. egyharmadát raktam ide! Nem akartam azzal terhelni senkit, hogy azonnal az egész hét kilométeres tervet iderakom. 🙂

   1. 😮😮
    Te jó ég! Hiszen már ennyi is elég lenne egy évre! Pláne hogy a birtokon túl is van még dolgod bőven.

 2. Ha semmi mást nem csinálnátok, mint a birtok adta feladatokat végeznétek- az említett napi 36 óra is alig lenne elegendő. Mi kell a molnárfecske toronyhoz? Szívesen beszállok a megvalósításhoz. A denevér odú vagy fészek az milyen? Az is fonott? mint a bagolyfészek?
  Eszméletlen mennyiségű feladat-mindenekelőtt teljes fizikai jóllétet kívánok hozzá , meg sok sok önkéntest a környezetedből akik tudják milyen fantasztikus célokat-terveket szolgál a birtokod.

  1. Author

   Köszönet Lívia a segítőkészségért! A molnárfecske-tornyot is mutatom a napokban és minden másról is hozok még beszámolót. Én most nagyon hiszek egyfajta áttörésben. Amit a Cenwebbel – úgy tűnik – elértünk, most elérjük a birtokkal is. Három fázisban gondolom el a birtok “felállását”. | 1. Finom visszavadítás és kutatás | 2. A korábbi eredmények figyelembevételével progresszív formára hozás. | 3. Finom utánaigazítás és fenntartás || Úgy érzem, itt lenne az ideje fellépni a második fázisba.

   1. Folyamatosan jár az agyam, hogy mivel tudnék segíteni.
    Remélem, van segítséged, aki fizikai erejével, idejével is melletted van, akire szàmíthatsz, ez nagyon fontos!
    Hatalmas munka!
    Vigyázz magadra, Cen’!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük