Alfred Wegener

Alfred Wegener lemeztektonika

Alfrédot kevesen ismerik, holott egy teázás során olyasmire jött rá, amely nélkül már el sem képzelhetnénk a világot, s amely méltán emelné Charles Darwin társaságába. Sorsa Galileiével is rokon. Tovább