Hogyan írjunk regényt? Ezek a legfontosabb tanácsok

Hogyan írjunk regényt? Ezek a legfontosabb tanácsok


publicisztika | irodalom


Az első regénynek olyan különleges íze van, amilyen a későbbieknek nem lesz, még akkor sem, ha azok sokkal értékesebbek.

Előfordult már, hogy kezdő írók mentora lettem – mondhatom, ez legalább annyira izgalmas volt, mint írni. Elsősorban kezdő íróknak hozom ide John Braine kis kézikönyvének elejét, hátha valakinek épp ezen a nyáron van kedve kipróbálni a regényírást.

A legfontosabb tanácsok

az alábbi részletekben is ott vannak. Különösen azokat érdemes megfogadni, melyek a legkevésbé romantikusak; melyek szinte bántóan földhözragadtak; melyek a fegyelem, a tervezés fontosságát emelik ki. A regényírás nem sétagalopp, de talán épp ez a jó benne.

Ha szeretjük, még örülhetünk is: kénytelenek vagyunk huzamos időt eltölteni olyasmiben, amit szeretünk. Ennél nagyobb gondunk sose legyen!

John Braine szövegét megjegyzeteltem (sárgával), így rögtön két író tanácsait, véleményét és kritikáit használhatjátok. 


Fotó: Pixabay

JOHN BRAIN: ELŐSZÓ

Ez a könyv gyakorlati célú kézikönyv, ismerkedés műhelyemmel.

A műhely rendetlen – városszéli, düledező fakalyibának képzelem el, rozoga gépekkel van felszerelve –, a munka mégis itt folyik, és határidőre

elkészül. A szabályok, amelyeket leírok, tapasztalati szabályok, inkább durva útmutatóknak, mint pontos utasításnak szánom őket. Első regényem megírásáig nem fogalmazódtak meg bennem; írás közben botlottam beléjük.

Hallottam egy történetet

egy újdonsült kapitányról, akit a leköszönőkapitány végigvezet a hajóján, lepecsételt borítékot ad át neki azzal, hogy tegye el biztos helyre. A borítékban olyan információ található, amely borzalmas szerencsétlenségtől fogja megóvni őt. Nem figyelmeztetheti előre a szerencsétlenség természetéről, ám amikor az bekövetkezik, az új kapitány fel fogja ismerni, és akkor, de csakis akkor szabad felbontania a borítékot. Az új kapitány jó ideig derekasan ellenáll, de aztán nem tud úrrá lenni kíváncsiságán, és felbontja a borítékot. Egy papírlapot talál benne ezzel az útmutatással:

AZ ORR ELÖL, A TAT HÁTUL VAN.

Az én szabályaim ugyanilyen természetűek. Én mindig felnyitom a borítékot, és – hogy folytassam a párhuzamot, ameddig csak lehet – mindig megmenekülök a szerencsétlenségtől, amit a visszautasítás jelentene. Nem garantálom, hogy ha szabályaimat követik, bestsellert fognak írni, remekművet pedig még kevésbé. (Mellesleg ne feledjék, hogy bár nem minden bestseller remekmű, minden remekmű bestseller.)

De biztosra veszem, ha a szükséges képességek birtokában vannak és szabályaimat betartják, olyan regényt írnak, amit elfogadnak kiadásra.

Hogy tudnak-e kiadható regényt írni, arról sajnos csak egy módon győződhetnek meg, úgy, hogy megírják.

Vagy megvan ez a tehetségük, vagy nincs. Elsajátíthatják a jó stílust, alapos ismereteket szerezhetnek az emberi természetről és – ami ugyanilyen fontos – az anyagi világról. Még azt is elérhetik, hogy a cselekmény kiötlése semmiféle gondot ne okozzon. De ha nem tudják elejétől végéig kezükben tartani az elbeszélés egészét, akkor nincs mit tenni.
Intelligencia, műveltség és kemény munka nem segít.

Nagy igazságtalanság ez,

de maga az élet is igazságtalan; Excaliburt, a kardot, nem az ezer csatában megedzett vitéz lovag rántja ki a kőből, hanem a cingár apród. Nem egy hivatásos tollforgatót ismerek, aki elég olvasott ahhoz, hogy én írástudatlannak tűnjek mellette, és elég intelligens, hogy féleszűnek érezzem magam. Mégis, amikor megpróbálkoztak a regénnyel, az eredmény nem volt ugyan minden erény híján, de lényegében élettelen maradt; lehetett értékes önéletrajz, szociológia vagy filozófia, de egyik sem állt meg a lábán mint regény, mint olyan történet, amelynek olvasása élvezetet nyújt. Hozzátehetném, hogy óriási örömömre szolgál, amikor egy okos tollforgató regénynek szánt munkáját szemügyre veszem, és rájövök, hogy az nem regény. Az örömöt csak fokozza, ha a tollforgató kritikus. Mindez igen fontos.

Az embernek fogalma sincs, tud-e kiadható regényt írni, amíg meg nem írja:

de azt igenis tudja, birtokában van e a szükséges képességeknek.

Ösztönei mindig elárulják,

márpedig az ösztönök sosem tévednek.

Nem szabad bedőlni annak a tévhitnek, hogy regényt csak a nagyon műveltek és nagyon intelligensek vagy a gyors kezű és nagy teljesítményű, proli napszámosírók írhatnak, akiknek a regényírás éppen olyan munka, mint bármi más. Semmi sem hat bénítóbban, mint ha az ember az akar lenni, ami természettől nem lehet.

Mielőtt és mialatt első regényüket írják, az a legfontosabb, hogy szívósak legyenek, tartsanak ki. Nem elég fölismerni a hivatásukat.

Ha nincsenek világos elképzeléseik

róla, ha tehetségüket nem a megfelelő módon használják, akkor lehet, hogy semmit sem érnek el. „Mondják, a tehetség előbb-utóbb kitör.” Én ebben sosem hittem.

Ha egy potenciális nehézsúlyú bajnok elveszti a fél karját, akkor sosem lesz belőle ökölvívó. És ha az író már fiatalon irányt téveszt, akkor sosem lesz belőle író.” Ha máshol nem is, a The Queen of a Distant Country, a Messzi ország királynője hőse legalább itt szívemből beszél.

Nincs nagyobb boldogság a világon, mint hivatásunknak megfelelni, még akkor is, ha az anyagi haszon minimális.

Nincs nagyobb keserűség,

mint rádöbbenni, hogy elhivatottságunk szertefoszlott, még akkor is, ha anyagilag sikeresek vagyunk. És ha az élet kevés vigaszdíjat tartogat: ha íróként kudarcot vallunk, még nem biztos, hogy valami másban sikeresek leszünk.

 A regény a legképlékenyebb irodalmi forma.

Angliában a terjedelem alsó határa negyvenezer szó, az általában elfogadott maximum pedig százötvenezer szó.

A technikát, a tárgyat vagy az írói szándékot nem korlátozza semmi. A kísérletezésnek nincsen akadálya, semmi sem tabu, a regényíró ideológiailag annyira elkötelezett lehet, amennyire csak akar.

Elsősorban azért van így,

mert, bár az első regények általában nem adhatók el nagy példányszámban, az előállítás költsége is alacsony. A kiadó ráfordítása többnyire megtérül, és mivel a közönség ízlését előre megjósolni nem lehet, a legvalószínűtlenebb vállalkozásból is jelentős haszonhoz juthat.

Egy elnagyolt, döcögő első regényt néha változatlan formában közreadnak, mert átírás közben esetleg nemcsak a hibák, hanem az erények is kihullanának. A kiadó azonban teljesen át is dolgozhatja – néhány esetben valósággal újraírja a könyvet. Az Egyesült Államokban ez gyakrabban előfordul, mint Angliában. Meggyőződésem, hogy mindkét szélsőség elkerülhető, minden első regény megfelelhet a legszigorúbb szakmai követelményeknek, és változtatás nélkül nyomdába küldhető lehet.

(Természetesen csak a minden kéziratba beszivárgó számos apró hiba eltávolítása után.)

Nemcsak arról van szó, hogy elfogadják-e a kéziratot kiadásra – bár hangsúlyoznom kell, hogy egy technikailag jó munkát valószínűleg elfogadnak.

A jövőt is figyelembe kell venni. Aligha akarják egy olyan regényen látni a nevüket, amelyről tudják, hogy jobban is megírhatták volna. És annak sem örül senki, ha érzi, nem az övé már a mű, mert a kiadó javaslatára teljesen átdolgozta. Érthető módon mindenki arról álmodozik, hogy első könyve sikeres lesz, mint az én regényem, a Hely a tetőn.

Nem szabad üzleti találgatásokba bocsátkozniuk, ne is puhatolózzanak, mit szeret a közönség. Időpazarlás.

Legfeljebb annyi állapítható meg, hogy a közönség a jó történetet szereti. Csak ennyi; a tárgy vagy a korszak teljesen közömbös. Hozzátehetem, hogy gondolni sem szabad arra, vajon készül-e majd film a könyvből. Ha sikere lesz, a filmkészítés joga szinte biztosan elkel. Amikor egy regény filmjogát megveszik, nem történetet vesznek a filmhez, hanem egy meghatározott közönséget. Az írónak azonban úgy kell írnia, hogy magának teljék benne kedve, a világot pedig teljesen őszintén kell ábrázolnia, olyannak, amilyennek látja.

Persze, csodálatos érzés sikeres regényt írni.

Ne hagyják félrevezetni magukat: a siker nem üres csigahéj, hanem minden falatja édes és zamatos. A pénzen kívül azt az elégtételt is nyújtja, hogy az író neve jelent valamit, egyszerre csak keresni kezdik, és a sajtó is felfedezi.

De hosszú távon egyedül a munka számít,

és az időszak, amíg irodalmi hírességként szerepelünk, rövid is lehet. Az eper nem tápláló, kevés vitamin van benne, de míg tart a szezon, együnk belőle, amennyit csak lehet. Ami a tárgyválasztást illeti, irodalmi közéletünk végtelenül engedékeny. Ami viszont a sikert illeti, furcsamód puritán. Ádázul elfogult azzal a szerzővel szemben, aki első könyvével visszhangos sikert arat. Ezt valahogy nem tartják tisztességes játéknak: az író legyen ígéretes kezdő, lépjen előre minden új könyvvel, végül fusson be egy érett és mélyen átérzett alkotással, amely kis híján remekmű, és a mai kor problémájának mélyére hatol. (Hogy pontosan mi is a mai kor problémája, abban sosem voltam biztos, de ha a kritikus használja ezt a fordulatot, akkor biztos, hogy befutottunk.)

Mindez azonban mellékes.

Nem mintha bárki is szándékosan úgy döntene, nem ír sikeres első regényt, sőt azt sem állíthatjuk, létezik egyáltalán ilyen választási lehetőség. De alaposan csökken a siker esélye, ha az író erőpróbának, bevezető könnyűvágtának tekinti regényét, nem aknázza ki tehetségét a legvégsőkig, és a könnyebb utat választva,

a technikai problémákkal vívott küzdelmet későbbi regények idejére halasztja.

Ezeket a nehézségeket csak általánosságban ismertethetem, mert minden írónál mások és mások, de minden író fölismeri őket, amikor szembetalálkozik velük – látszólag lehetetlen megoldani őket.

Egy támpontot mégis tudok adni: az első regények leggyakoribb fogyatékossága, hogy vázlatosak.

Az olvasó nem mindig értesül arról, amire kíváncsi.

Nem a krimikre gondolok, nem arra, hogy az író valamit szándékosan eltitkol az olvasó elől. Az olvasó ilyenkor biztos benne, hogy végül mindent megtud. Inkább arról, hogy valamit sosem tud meg, csonka történetet olvas. A teljes történet, úgy, ahogyan meg kellene írni, megvan a szerző fejében: ha nem lenne ott, az olvasó nem érezné, hogy valami hiányzik.

Nem akarok kelleténél tovább időzni a siker kérdésénél, és ahogyan az elején is leszögeztem, valóban nem ígérhetek sikert senkinek. De jobb, ha egészen nyíltan fogalmazok. Kellemesebb sikeresnek lenni, mint sikertelennek, és sokkal kielégítőbb főállású írónak lenni, mint másodállásúnak. A hivatásos író megélhetése bizonytalan – bár nem bizonytalanabb, mint sok más értelmiségié viszont személyes szabadságot nyújt. Mindvégig adódnak nehéz pillanatok, de a munka mindig teljes figyelmet igényel. Az anyagi hasznot általában magasabbnak vélik, mint amilyen, mivel a többség, újságírókat is beleértve, nincs tisztában az adórendszer szigorúságával. Ennek ellenére még mindig kényelmesen meg lehet élni az írásból.

Aki vállalta a fáradságot,

s megtanulta, hogy olvasható könyvet írjon, az évi kétezer fontot biztosan megkeres.

Nem sok, de nem is kevesebb, mint amit a dolgozó népesség nagy többsége keres –mégpedig nagyrészt meglehetősen sivár munkával. Sikeres első regényt írni nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy sikerül hivatásos íróvá válniuk – esetleg nem is akarnak. És az sem sordöntő, első regényük siker lesz-e. Noha természetesen jó érzés, ha az. A közönség ízlése önkényes, kiszámíthatatlan, a siker a regényíró életének bármelyik állomásán beköszönthet – ha nincs szerencséje, csak akkor, amikor már meghalt.

Az első regénynek olyan különleges íze van, amilyen a későbbieknek nem lesz, még akkor sem, ha azok sokkal értékesebbek.

Az író hangja új hang, hasonló eddig nem szólt. A története új, mert eddig még sosem mesélt. Egyetlen történetet sem mondhatnak el ugyanúgy még egyszer, ahogyan a szüzességüket is csak egyszer veszíthetik el. Az első regény nem az egyedüli, de a legnagyobb esély a sikerre.

Ha átgondolták mindezt, raktározzák el a tudatuk mélyén.

Most már a regénnyel kell együtt élniük: gondolataikban nem kaphat helyet a siker álma. Jobb nem várni semmit, mert így nem csalódnak. Még gondolniuk sem szabad elfogadásra vagy visszautasításra, hanem csakis arra, hogy olyan regényt írjanak, amivel elégedettek. Ez borzalmasan egyszerű; és a borzalmas szót nem ok nélkül használom. Regényírásra vonatkozó szabályaim olyan szabályok, amelyek nekem megfelelnek. Bizonyára nem fognak mindenkinek megfelelni.

Nem állítom, hogy az enyém a regényírás legjobb vagy kizárólagos módszere, csak azt, hogy beválik.

1957 óta elfogadhatóan élek a regényeimből, és bár sötét pillanataimban kétesnek tartom megélhetésemet, továbbra is erre számítok. Elméletemet a gyakorlatból szűrtem le, nem pedig fordítva. Csak saját utamat mutatom be, mert ez az egyetlen, amit ismerek, és biztosan tudom, hová vezet. Elképzelhető, hogy másoknak más utak talán jobban megfelelnek; de ezt már bízzák az ösztöneikre.

Függetlenül attól, hogy az én regényírási módszeremet elfogadják-e, egyvalamire hadd hívjam fel a figyelmüket. Léteznek természettől könnyedén író szerzők, akik nem tudnak lassítani vagy átdolgozni. Megbénítaná őket a túlzott tudatosság, ha sokat törnék a regényen a fejüket. Ha ezek közé tartoznak, ne felejtsék el, hogy aki gyorsan ír, az gyorsan tanul, és legjobb rögtön a helyes módon kezdeni.

Ne higgyék, hogy már nincs mit tanulniuk.

De most egy kisebbségről beszéltem; a regényírók többségének a nehezebb út az egyetlen út. Az író hivatása olyan, mint bárki másé;

a fegyelem és a technika sokkal fontosabb az ihletnél.

Végül, szigorúan kötelező elfelejteni,

minden kísérleti elképzelést.

  • Első indokom brutálisan egyszerű: a kísérleti regényeket nem szokták elfogadni.
  • A második indok furcsamód még ennél is fontosabb: nem létezik olyasmi, ami nem mondható el a legközvetlenebb realisztikus regény keretein belül.

A megdöbbentő elemeket a történet szereplőinek kell hordozniuk. Angliában a regény legnagyobb hibája az, hogy önmagát korlátozva leszűkíti tárgykörét, és az élet minden vetületéről, főleg az osztályokról, csak közhelyeket képes mondani. Ahhoz, hogy első regényükkel meghökkentően eredetiek legyenek, nem szükséges új technikát fölfedezniük: írják le az embereket olyannak, amilyenek, nem pedig amilyennek a többnyire liberális és humanista irodalmi világ szerint lenniük kellene.


Illusztrációk: Pixabay

Hozzászólásokhoz gördülj a kapcsolódók alá!


Kedves olvasó,

ha nem vagy még támogató, lépj be a Klubba ITT. Csupán havi két kiló kenyér áráért elérsz minden támogatói tartalmat. Alkalmi támogatásra Paypalon keresztül van lehetőség (kattints a kis gombra!).

Ha egyik mód sem megfelelő, de szeretnéd támogatni a Cenwebet és a rezervátumot, akkor keress minket mailben a centauri16@gmail.com címen. Segítségedet előre is köszönjük!   

még több irodalom / publicisztika

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

A Briliáns barátnőm az évszázad regénye

A New York Times könyvkritika rovata 503 irodalmárt: regényírókat, szépírókat, költőket, kritikusokat és könyvkedvelőket kért fel, hogy a rovat munkatársaival együtt válasszák ki a a…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük