Valóban gondolkodunk, ha például a gondolkodásról gondolkodunk?

Rodin gondolkodó Centauri

Az ember szeretne biztonságot, és igen, kényelmet is. A kényelem vonzó, mindenféle értelemben, s azt sem állítom, hogy valójában pocsék dolog. Én is szeretem. De valószínűleg drog.


2020.04.20. Mindnyájan természetesnek gondoljuk, hogy gondolkodunk. Többek között ezt szokás az ember erényeként vagy fejlettségének bizonyítékaként felhozni.

De vajon tényleg mindig gondolkodunk, amikor azt hisszük? Vajon azt mondjuk, írjuk, amit gondolunk? Létezik, hogy időnként nem gondolunk semmire?

Első nekifutásra talán ostoba kérdések ezek, de a világjárvánnyal járó felfordulás és bizonytalanság különösen fontossá teheti, hogy megválaszoljuk őket. Nekem személy szerint is fontos, bár az én életembe ezek az elemi kérdések viszonylag korán, tizenhét éves koromban törtek be – termonukleáris erővel. Részint ennek köszönhetően lettem író, és alakítottam ki tizenhét évesen egy módszert, amit eddig csak a legjobb barátommal osztottam meg, nem mintha nagy titok volna, de sosem éreztem úgy, hogy erre másnak is szüksége lehet. Hisz nem mindenki író, és nem mindenki akar az lenni (bár egy felmérés szerint a legtöbben még mindig írók lennének, ha szabadon választhatnának).

Most azonban fontossá válhat ez, ráadásul sokaknak most van elég idejük arra, hogy önmagukkal (is) foglalkozzanak.

A kályhától indulnék, vagyis egy olyan állítással, ami blöffnek hathat, pedig igaz. Nem állítom, hogy sosem akartam író lenni, de hamarabb lettem író, mint ahogy tudatosult volna bennem az „íróságom”. Javában írtam novellákat (kezdetben csapnivaló verseket is), de eszembe nem jutott, hogy én írást művelnék. Nem a minőségről van itt szó, hanem az aktusról. A minőség megítélése jó ideig teljesen reménytelen, hisz a kezdő író mindenben kétkedik, saját tehetségében a legvehemensebben. Ez rendben is van. Ám az írás aktusa nem feltétlenül kötődik a minőséghez. Ha az ember épp nem világirodalmat „csinál”, akkor is ír, akkor is egy fiktív térben mozog, akkor is átkeretez, és végletekig tágíthatja a horizontját. Ezt tettem én is, mégsem tudtam róla.

Honnan tudom, hogy nem tudtam?

Emlékezetes pillanat adja erre választ. Thomas Mann Tonio Krögerjét olvastam tizenhét évesen.  Állati erővel vágott mellkason (még ha nem is annyira, mint a Kis herceg). Emlékszem: az asztalnál ülve fejeztem be a könyvet, és amint magam elé eresztettem, az a tiszta felismerés született meg bennem, hogy én is ezt csinálom. „De hiszen én írok” – gondoltam, – úgy valahogy, ahogy az írók írnak.” Nehogy bárki félreértse: a közelében sem jártam annak a gondolatnak, hogy magamat Thomas Mannhoz hasonlítsam; hogyan is fordulhatott volna elő ez? – hisz nem íróként írtam addig, egyszerűen csak írtam, és kész.

Ez még nekem is, ma is valószínűtlen. Ilyesmi elvileg nem fordulhat elő, én is azt mondom.

Ha valaki novellákat ír, szabályos elbeszéléseket, sőt már regényekbe is belefog (igaz, még nem fejezi be – bár egy évvel később elkészült az első eleje-vége van regényem is), akkor tudnia kell legalább annyit, hogy íróként van jelen, vagy egyfajta írói létmódot imitál. Ennyit biztosan tudnia kell. Én mégsem tudtam. Egyetlen többé-kevésbé elfogadható magyarázat van erre.

Az írás szokása nálam egyáltalán nem kapcsolódott az irodalomhoz.

Meglepően korán kezdtem mindenfélét felírni, s ennek elsősorban természettudományi irányultsága volt. Annyira korán, hogy miután párszor írtam erről, magam is elbizonytalanodtam. Úgy tűnt, hogy nyolcéves korom körül már jegyzeteltem, naplót írtam, de hát az ember nyolcévesen épp csak megtanul írni-olvasni. Nem voltam csodagyerek, szóval valószínűtlennek tűnt, bár határozottan emlékszem rá, és a feljegyzésekből sok minden meg is maradt. 2017-ben azonban rábukkantam egy régi fényképre. Hetési tanárbácsiról írtam épp, és úgy rémlett, van valahol egy régi, tőzikés fotó. Meg is találtam, és legnagyobb meglepetésemre a képen is ott van már nálam a notesz. Itt lehetek vagy 8-9 éves.

Az első tervszerűen vezetett naplóm a felhőkről és az időjárásról szólt. Ma sem tudom, miért.

De mindig feljegyeztem, milyen felhők, cirrusok vagy altocumulusok járnak-e az égen. A fiatalabbak már nem ismerik a Búvárzsebkönyv sorozatot, de az én gyermekkoromban az volt az egyik legnépszerűbb sorozat. Az én első kötetem a „Felhők” volt. Aztán jöttek a madarak, és minden más. Madarakról szóló egyre részletesebb beszámolók, aztán madarakról szóló fantáziák – mondjuk így – fikciók, később személyes naplófélék, és valahogy ez a szövevény észrevétlenül vezetett el odáig, ha tetszik, sodort bele abba a létállapotba, ahol az ember egyszer csak már novellát és regényt ír.

Tehát a Tonio Kröger olvasása után tudatosult, hogy író vagyok, abban az értelemben biztosan, hogy novellákban és regényekben gondolom el a világot, ezekben a formákban rendszerezem, amit megtudtam és amit érzek.

Innen egyenes út vezetett ahhoz a kérdéshez: de vajon, tudom-e, mit érzek, mit tudok. Tudom-e egyáltalán, hogy mit gondolok?
Nyilván ez sem jut az ember eszébe véletlenül, akkor sem, ha Thomas Mannt olvas. Csakhogy korábban – minden fentebb írt dologtól függetlenül – erősen zavart valami; annyira, hogy már veszekedtem is emberekkel emiatt. Ha megkérdeztem valakit, mire gondol épp, gyakran kaptam azt a választ: „Semmire.” Ez rettentően bosszantott. El nem tudtam képzelni, hogy valaki tök üres fejjel álldogál vagy üldögél. Azt gyanítottam, hogy ez általában nettó hazugság. Egyszerűen nem akarnak színt vallani, vagy úgy gondolják, magánügy, hogy mire gondolnak.

De akkor mondják azt! – gondoltam –, és ne hazudjanak a szemembe.

Valamivel több jóindulattal feltételezhető, hogy „a semmire gondoló” ember valójában csak nem tudja, mit gondol az adott pillanatban. Miért is ne lehetne ez így? Hisz sokszor évek óta függő kérdésekre se találunk választ. Végül nagyjából azon a ponton nyugodtam el – jellegzetesen kamaszos álláspont –, hogy mások vagy hazudnak, vagy egyszerűen hülyék.
Csakhogy Thomas Mann és a saját íróságom felismerésének hatására megszületett végre az igazán jogos kérdés:

És én tudom-e, mit gondolok? Valóban tudom?

Hamar rájöttem, hogyha engem kérdeznek: „Mire gondolsz?” – bár mindig van mondanivalóm, általában mégsem azt mondom, amire az adott pillanatban valóban gondoltam. Két okból sem. Ezek a pillanatok illékonyabbak egy távoli illatnál is. Másfelől az ember nincs a tudatosság azon szintjén, hogy bármikor, azonnal, pontosan detektálja, mire gondol épp, vagy mire gondolt három másodperccel korábban. A rendszer – amit gondolkodásnak mondunk – akaratlanul is, a hazugság szándéka nélkül, tovább gördül, reflektál a kérdésre is. Szinte már nem is metafizikai síkról kell beszélnünk, hanem a modern fizikáról, mely azt állítja,

hogy a világ megismerése lehetetlen, hisz a megismerésére tett kísérlet egyúttal módosítja is,

vagyis amit megismerhetünk, az mindenképp a valóság egy módosulása lehet, s nem a kísérlet előtti-nélküli valóság. Ennek mintájára, ha rákérdeznek, mire gondolok, épp a kérdés lesz az, ami módosít rajtam, és azon is, amit gondolok; talán lavinát indít el, minek következtében húsz másodperc után olyasmiről beszélek már, ami távolról sem hasonlít arra, ami a kérdés időpontjában gondoltam.
Rájöttem, hogy ez pokoli nehéz feladvány, de egyúttal azt is megértettem, hogy az írók – legalább is a jobbak (mint amilyen Thomas Mann) – épp ezt a feladatot oldják meg. Legalábbis igyekeznek megoldani.

Vagyis: az írók munkájának egyik, ha nem a legfontosabb momentuma, a gondolat tettenérése. Ki másnak kellene jobban tudnia, hogy mit gondol valójában, ha nem az írónak?

Amint erre rájöttem, az is világossá vált, hogy ebből a munkából én még semmit sem végeztem el. Bár mérhetetlenül bosszant, ha valaki azt állítja, hogy nem gondol semmire, hazugnak vagy hülyének tartom a semmitgondolókat, és talán joggal, de míg én sem vagyok különb, róluk sem gondolhatok semmit.

Már csak az a kérdés maradt, hogyan lehet rövid úton, hatékonyan felfejlődni odáig, hogy mindig tudjam, mit tudok.

Hogy mindig arra gondoljak, amire valójában gondolok. Ezt nyilván lehet valahogy gyakorolni; s ha lehet, kell is. Végsősoron talán aznap dőlt el, hogy igenis író leszek.
Közelebbről vizsgálgatva, mit tudok és mit nem, még inkább megdöbbentem. Mert hogy az „élet nagy kérdései” eleve rohadt bonyolultak, főként egy kaotikus kamasz számára, az nem újság. De rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb dolgok is feladják a leckét, amennyiben őszinte önvizsgálatot tartok – így, kissé rémülten, ugyanakkor kíváncsian, egyre kisebb és kisebb részekre bontottam az elgondolnivalókat, valószínűleg azt a legkisebb egységet keresve, ahol már biztonságosan mozgok, s határozott, jól nyakon ragadható gondolataim vannak. De nem voltak. Annyira nem, hogy végül eljutottam a szavak szintjéig.

Azzal szembesültem, hogy hétköznapi fogalmakról, szavakról sem tudom, nekem speciel mit jelentenek.

Innen nem volt tovább, nem volt „lejjebb”. Utólag azt hiszem már, lehetett volna mindez rendkívül lelombozó is, lökhetett volna a megadás és lemondás irányába is, de bennem inkább a kíváncsiságot piszkálta fel, s még aznap kitaláltam, hogyan fogom begyakorolni a gondolat tettenérését. A szavaknál kell kezdeni – gondoltam. Meg kell tudnom, mit értek egy szó alatt, mit vált ki belőlem, hogyan hat.
Vettem egy üres nagyalakú spirálfüzetet (ezekből jópárat teleírtam később), és felírtam az elejére: „Gyakorlatok”. Az volt a terv, hogy valamiként kiüresítem és koncentrált állapotba hozom magam, és random szavakról írok majd; azt figyelem, mi jut eszembe róluk elsőként. Nem másodjára, nem kisvártatva, hanem elsőként, az első pillanatban, rögtön.

Ez a hamar elillanó pillanat érdekelt.

E tovatűnő pillanat elcsípése lehet érdekes másoknak is. Mert közelebb visz önmagunkhoz is, s mintegy melléktermékként feltérképezhetjük, megedzhetjük a gondolkodásunkat, az asszociációs bázist, így pedig függetlenebbek, erősebbek és szabadabbak leszünk. Mert ha a tudatosság jóval magasabb szintjére lépünk – hogy csak egy példát mondjak –, nehezebb befolyásolni minket. Mondom ezt egy olyan világban, ahol minden korábbinál több irányból és többféle eszközzel igyekeznek minket erre-arra terelgetni.
A gyakorlat úgy nézett ki praktikusan, hogy leültem a nyitott füzet elé, a kezemben toll, a füzet előtt egy véletlenszerűen levett könyv becsukva, lehunytam a szemem is, és addig vártam, míg nem gondoltam másra már, csak arra, hogy valamit látni fogok; egy szót, valamit, amiről majd eszembe jut valami, és én készen állok,

hogy azt a valamit, az első gondolatot és érzést megragadjam egy ezredmásodperc alatt, még mielőtt visszaillanna oda, ahonnan érkezett;

s amikor úgy éreztem, készen állok, még mindig csukott szemmel kinyitottam a könyvet, az ujjammal ráböktem valahol, majd kinyitottam a szemem, ÉS megpillantottam A szót.
Emlékszem az első gyakorlatra (ma is megvan a füzet). Titokban persze azt reméltem, olyan szavak jönnek szembe, mint: napnyugta, alkony, esthajnalcsillag (ebben konkrétan nagyon reménykedtem), de a nyelv nem ilyen, matematikailag is kicsi az esély ezekre a szavakra. Nem is volt szerencsém. Az első gyakorlat a dühről szól, a csalódottságról, mivel az első szó a „hogy” volt – amit éreztem és gondoltam, kimerült abban, „hogy” csak nekem lehet ekkora pechem. De folytattam a gyakorlatokat – két évig intenzíven, több száz, talán több ezer alkalommal is. Némiképp ritkábban, de két év elteltével is gyakorlatoztam még.

Azt hiszem, ennek súlyos következményei lettek. Jók is, és kevésbé előnyösek is talán.

Sosem éltem át az úgynevezett „írói válságot”. Később, már publikáló szerzőként előszeretettel írtam témára, fotóra, akár szavakra is novellákat. A Liget folyóiratnál például gyakran voltak efféle tematikus számok. Így született többek között a Bróm-robbanás (a megadott szó a „szarkaláb” volt). Olyan nemigen volt, hogy ne jusson eszembe valami rögtön – általában is inkább a bőség zavara jellemző, de nem véletlenül mondjuk ezt „zavarnak”. Valóban: a túl sok akadályozhat is, például arra kárhoztat, hogy egyszerre sok dolgon dolgozzunk. De ez a kisebbik baj. A súlyosabb az, hogy többek között a „gyakorlatozás” során kiépült asszociációs bázis, s mellé felszedett infók és olvasmányok, élmények, és korábbi gondolatfutamok összessége olyan hálót hozott létre,

ami regényírásnál eszement előny, de egy beszélgetésben nem feltétlenül;

amikor élőben, egyenesben igyekszem ugyanazt a hálót felmutatni, ami megtart egy-egy gondolatot, egy futamot, szót vagy elméletet, az megterhelő lehet; függetlenül attól, hogy logikailag vagy minőségi szempontból indokolt-e, végtére is egy beszélgetés nem nagyregény.
Ezzel együtt mégis jó szívvel ajánlom ezt a rémesen egyszerű módszert, legalább kipróbálásra, feltételezve, hogy továbbra se akar mindenki író lenni, s nem fogja magát ilyesmivel gyötörni évekig, s feltételezve azt is, hogy mások nálam fegyelmezettebbek, s vacsoránál nem csapnak át minduntalan nagyregénybe.

Vannak olyan előnyök is, melyek bárki civilnek hasznára válhatnak.

Az egyik a revízió képessége. A gyakorlat lényege épp az, hogy a megszokott reakciók és klisék mögé nézzünk. Ez minden esetben koncentráltságot és felülvizsgálatot kíván. El is ronthatjuk a gyakorlatot. Én is számos esetben jöttem rá utólag, hogy megkerültem a feladatot, és hazudtam. Vetítettem – ráadásul magamnak, egy olyan helyzetben, amit rajtam kívül senki sem látott, így senki sem ellenőrizhetett. De én ellenőrizhettem magamat. S meg is tettem.

Miért fontos ez az állandó revízió? – méghozzá élethossziglan.

Mert a gondolkodás képes észrevétlenül kiüresedni, javarészt megszűnni, ráadásul olyan fondorlatosan, hogy nemcsak a környezetünk hiheti, hogy gondolkodunk, hanem mi is, holott nem. Már nem. Amúgy gyakran épp a legközelebb állók jöhetnek rá erre a leghamarabb, és ha van bennük némi jószándék, erre figyelmeztetnek is minket, ha például ugyanazokat a témákat, pláne, ha ugyanazokat a témákat ugyanazokkal az érvekkel és fordulatokkal vezetünk fel újra és újra.

Az ember szeretne biztonságot, és igen, kényelmet is. A kényelem vonzó, mindenféle értelemben, s azt sem állítom, hogy valójában pocsék dolog. Én is szeretem. De valószínűleg drog.

Mert alattomosan beszivárog mindenhová, átmos és kiiktat mindent, egészen addig, míg végül semmi más nem fontos már, csak a kényelem. A lelki és szellemi komfort. Amint a drog is átvág minket, hisz úgy ad örömöt, hogy közben valójában semmi sem történt velünk azon túl, hogy bevettünk vagy belőttünk valamit, úgy a kényelemszeretet úgy helyez minket egy idő után biztonságba és kényelembe, hogy csak mérhetetlen igénye jön létre bennünk, de az alapja, a háttere egy idő után elemi szinten is hiányzik.
A gyakorlatban – a gondolkodás mikéntjében – úgy jelenik ez meg, hogy egy fiatal embernek még sok kérdése és bizonytalansága van; főként ez utóbbiak kínozzák meg istentelenül a kamaszokat. A maga módján mindenki igyekszik válaszokat találni, nagy harc ez, minden egyes esetben, és amikor erre-arra születik valami többé-kevésbé elfogadható válasz, úgy kapaszkodunk a válaszokba, mint az utolsó fűszálba. Ezekből a fűszálakból igyekszünk mihamarabb valami úszószigetfélét összebarkácsolni. Valamit, bármit, ami fenntart. Ezzel eddig nincs is gond, jogos igény, jogos félelmek – jogos hiány a biztonság hiánya.

Csakhogy egy idő után könnyen esünk abba a hibába, hogy a párszor bevált választ érvényesnek tekintsünk az idők végezetéig.

Ez is érthető, hiszen, ha minden válaszunk érvényét veszti idővel, akkor ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk. Ki akarná ezt? Ép eszű ember nyilván nem. Én sem. Mégis: nem tehetünk mást, tudomásul kell venni, hogy bizonyos tapasztalataink, gondolataink, következtetéseink elavulhatnak. Ha nem akarunk a kényelemszeretet drogjával agyhalottat fabrikálni magunkból idejekorán, nem lehetünk mindig ezerszázalékosan magabiztosak, és atombiztos téziseket is revízió alá kell vonnunk.
De nem az a gond, ha valaki tíz év múlva is ugyanazt mondja – elvileg az sem kizárt, hogy egyik másik felismerés évtizedek múlva is érvényesnek bizonyul.

A gond az, ha valaki ugyanazt ismétli, de revízió nélkül.

Anélkül, hogy újabb érveket és bizonyítékokat keresett volna az igazára. Vagy: annak ellenére, hogy már réges-rég látványosan megcáfolta következtetéseit a sors vagy az élet.
Könnyű átvágni magunkat. Jól bejáratott részeredmények mantraszerű ismételgetésével, ezek egymáshoz illesztésével kifelé és önmagunk előtt is azt a látszatot kelthetjük, hogy gondolkodunk, ám valójában nem. Nem korábbi töprengéseink folyamatát éljük át újra, mindössze a végeredményt mutatjuk fel kényszeresen.
Az olyan gyakorlat, ami rákényszerít, hogy radikálisan, az alapokról induljunk neki elemi részeknek, például a szavaknak, és ezt rögzítsük is írásban, kibillent ebből a veszélyhelyzetből. Nem hiszek abban, hogy volna olyan ember, akit ne fenyegetne a mantra-lét.

E fenyegetettség ezer és egy fokán és stádiumában állhatunk, de valamiként ezzel (is) meg kell küzdenie mindenkinek.

Viszont a jó hír az, hogy ez egy élvezetes, izgalmas küzdelem, önmagunkkal, az emberi gondolkodás kulisszatitkaival, a nyelvvel, azzal a hálózattal, ami köröttünk és bennünk van. Nagy utazás, olyan kaland, ami egyáltalán nem biztos, hogy végül hazavezet. Ha jól sikerül, talán sosem térünk vissza oda, ahonnan elindultunk. De ez mennyei lesz.

Hozzászólásokhoz gördülj a lap aljára!
Légy oly kedves, oszd meg ezt az írást másokkal is! Köszönöm.
Feliratkoztál már hírlevélre? Próbáld ki!

Email cím*


Mi az irodalom? – Amin az életed múlhat

Az írás és a dicsvágy – Hiúság kontra munka és alázat

Emóció, ráció, ihlet és a két agyfélteke

Emóció – ráció – ihlet – egyensúly és két agyfélteke 2.

2016 – Így készült (Könyvesmagazin) (Jákob botja, 2013)

2020.04.17. Látod, tanárbácsi? Idejutottunk.

A Bróm-robbanás (Kék angyal novella)

14 Comments:

 1. Ibolya Nagy

  Ma ismét a Liget műhely oldalán:

  https://ligetmuhely.com/liget/a-tema-titka/

 2. Szabó Edit

  Elképesztő vagy, bár ezt eddig is tudtam. 🙂
  Azt hiszem, sejtem már, hogy miért írsz te olyan hihetetlenül jó esszéket.

  Sosem akartam író lenni, nem is leszek az soha, ez biztos, de elképzelhető, hogy az első gyakorlatot pusztán kíváncsiságból kipróbálom majd. 🙂

  Nem vagyok jártas a témában, de úgy képzelem, hogy az ember agya éber állapotban mindig dolgozik, vagyis mindig gondolunk valamire, de ez az én értelmezésemben nem azonos a gondolkodással. A gondolkodás tudatos dolog, míg a valamire gondolás nem az, ezért sokszor nem is tudunk visszaemlékezni rá, hogy mire gondoltunk éppen. Lehet, persze, hogy ez nem így van, csak én gondolom így, miután az előbb gondolkodtam rajta. 🙂 🙂

  Nemrég olvastam el újra a Bróm-robbanást, de most nagyon meglepett, hogy az egy szarkaláb szónak köszönhető. No, most megyek, elolvasom megint. Keresem a szarkalábat. 🙂

  • Szabó Edit

   Máris rájöttem, hol van a novellában a szarkaláb!
   Az történt, hogy nekem a szóról a virág jutott elsőként eszembe. Lehet, hogy az itt említett első gyakorlatodat alkalmaztam, csak nem tudtam róla? 🙂

   • Igen, a virágot jelöli, de még ha nem is tudjuk, ott kell legyen bennünk az eredeti jelentés: a szarka lába – ennek mintájára lehet egyre beljebb-lejjebb menni a sokféle jelentésben, és ez eszement módon megnöveli az értelmezési kereteinket, így a szabadságunkat is, meg a gondolkodás összetettségét is.

    Érdemes lenne megnézned, hogy a Liget oldalán olvasható-e más szarkalábas írás

    Mellesleg azt például ma sem tudom, hogy a szarkaláb miért kapta ezt a nevet. Nyílik nálam is, de semmit sem találok rajta, ami a szarkára vagy lábra emlékeztetne 🙂

    • Szabó Edit

     Három további novellát találtam 2007-ből, ami a SZARKALÁB hívószóra született.
     Nem teszem ide a három linket, mert akkor nem jelenik meg a hozzászólásom, de ha kéred, szívesen elküldöm őket mailben.

     Ezt találtam a neten: A szarkaláb magyar és latin nevét is virága különös alakjáról kapta, sarkanytyúszerűen álló sziromlevelei ihlették az elnevezést.
     Nézd meg az egyes virágokat, emlékeim szerint tényleg ilyenek!

    • Ibolya Nagy

     Pontosan erre gondoltam én is, amikor újra olvastam!☺️

    • Szabó Edit

     Elolvastam mindhárom novellát.
     Nagyon érdekes volt látni, hogy az írók milyen történeteket fűztek fel a SZARKALÁB szóra. 🙂

     Született egy mese Aiszóposzról.
     Megtudhattam, hogyan keletkezett sok-sok évvel ezelőtt egy faluban az immár hagyományosan évente megtartott csicse-ünnep.
     A harmadikban pedig egy, a transzformárorháznál posztoló rendőrről olvashattam, akinek a “karján ott díszeleg az érettségizett rendőrök szalagja”.

     Háromban volt szó a madárról és egyben a virágról is.
     Jó játék volt! 🙂 🙂

     • Szabó Edit

      Rosszul írtam, pontosítok: kettőben volt szó a madárról, a harmadikban pedig egy Szarka nevű fogalmazó lábáról esik szó. 🙂

  • Szerintem mindenképp próbáld ki – tényleg sok mindent tudhat meg az ember. Eleinte valószínűleg csak rövid, pár soros ” futamok” születnek, de ahogy belemelegedsz – és érdemes időt hagyni ennek, új és új szavakkal kísérletezni – egyre hosszabbak lesznek. Nekem végül átmentek a gyakorlatok egészen hosszú és összetett írásokba, történetekbe, sőt, ha az ember rákap, ezek az ad hoc gyakorlatok akár össze is kapcsolódhatnak.

   Mint a Bróm-robbanás esetében.

   A dolog annyira erősen működik, hogy (ezt is említettem már talán), hogy egyik éjjel írtam a Bróm-robbanást, a rákövetkezőn pedig az Úszó szigetet; utóbbit az váltotta ki belőlem, hogy lefényképeztem egy fókát, és amint elkattintottam a gépet, megvolt a történet is.

   Gondolkodni, szétszedni és összerakni a dolgokat nagyszerű. 🙂

 3. Holsky Péter

  Hű, ez megint annyi gondolkodnivalót ad! 🙂

  Érdekes pl. a párhuzam a hasonló módszerekkel, mondjuk, a szabad asszociációval, ami a pszichoanalízisben meg a művészetben (a szürrealistáknál) jelenik meg. De mivel a módszeredet magad találtad ki, lehet arra gondolni: talán van ebben valami univerzália, valami általános emberi törekvés, szándék, igény is?
  Annyiban – szerintem – mindenképpen, hogy az ember nemcsak gondolkodik (reflexió), hanem a gondolkodásáról is gondolkodik (autoreflexió) – ez utóbbi nélkül nem is lehetne memória, tudomány, történelem, művészet, filozófia… Innen nézve: lehet, hogy ezzel a felismeréseddel >>csak<< megismételted saját életedben a törzsfejlődés nagy folyamatát?
  De ha ez így volna – ha ez törvényszerű -, akkor a legtöbb ember mégis miért nem szeret… ha nem is gondolkodni, de újragondolni dolgokat? Miért választjuk mégis inkább a kényelmet, a közhelyeket, a korábbi (sokszor elavult) felismeréseinkhez való túlzott ragaszkodást, ami pedig (ebben teljesen igazad van) sokszor önveszélyes, potenciálisan degeneratív folyamat?
  Vagy legalábbis – mert, belegondolva, talán nem is várhatunk el mindnyájunktól, mindenben ugyanolyan intenzitást – miért nem teszünk arra kísérletet, hogy elválasszuk magunkban azokat a dolgokat, amiket állandóan újragondolásra képes állapotban kéne tartanunk, azoktól, amiknél megelégedhetünk a korábbi gondolatokkal (pl. a praktikus tényeknél: hány percig kell főzni a lágy-, meddig a keménytojást)?
  Erre viszont azt vethetem ellent: de hát akár ez a triviális tény is újragondolásra szorulhat – pl. ha magashegységben túrázunk… Szóval, hogy nem lehet semmiről csípőből kijelenteni, hogy az soha nem szorul újragondolásra. Nagy egy háló ez itt!
  Na, ebbe most megpróbálok jobban belegondolni 😉

 4. Holsky Péter

  Még egy gondolat, a hálózatról: azt gondolom, hogy nyelvi kommunikációnk komoly hátránya a dimenzióhiány. Mikor gondolatainkat elmondjuk, akkor csak egymás után fűzhetjük szavainkat, azaz csak egyetlen dimenzióban, az egymásutániság vonalán beszélhetünk. Ezzel szemben az, ahogy maguk a gondolatok bennünk keletkeznek és kapcsolódnak, minimum háromdimenziós folyamat.
  Ti. ha eszembe jut egy ötlet, teszek egy megfigyelést, rájövök egy összefüggésre, az a lehető legritkább esetben zajlik elzártan, önmagában, bármely másik gondolattól (ötlettől, megfigyeléstől, stb.) fügetlenül. Szinte azonnal, de legalábbis gyors egymásutánban összehasonlítok, ellentétet állítok fel, párhuzamot keresek, metaforára (vagy más képi kifejezésre) lelek, visszaemlékszem egy hasonló szituációra vagy egy olvasmányra; stb., stb., stb. Amikor ezt szóban (vagy írásban) közvetíteni próbálom, ezt a többtényezős, cipószerűen képlékeny gondolatkomplexumot, mint a rétestésztát: ki kell nyújtanom és darabjaira kell szaggatnom – holott az adekvát az lenne, ha egy gráfban, kristályszerkezetben, molekulamodellban tudnám ábrázolni. Középen lenne a gondolat, melyhez eltérő irányokban, eltérő távolságokban, eltérő szorossággal, eltérő minőségben kapcsolódnak a többi társgondolatok.
  Természetesen nem gondolom, hogy minden gondolatunk ilyen komplex közvetítést igényelne. Azt, hogy >>sötétedik, fel kell kapcsolnom a villanyt<< (bár már magában is két tagból áll), vszl. fölösleges így körbegondolnunk – így nem is igényel efféle körbe-kommunikálást sem. De még az ilyen, úgymond "egyszerű", praktikus gondolatainknál sem szabad megfeledkezni arról, hogy a gondolatok és a hozzájuk kapcsolódó szavak végtelen hálózatából kiemelkedve/kimetszve jelentek meg éppen.

  Az, persze, már a következő nagy kérdéskör, hogy a szavak hálózata és a gondolatoké miként feleltethető meg egymásnak: mennyire választható külön, s ha különválasztjuk őket (ami praktikusan elkerülhetetlennek tűnik), akkor milyen a viszonyuk. A szavak csak a gondolatok ruhái? Vagy éppen a szavak, megnevezések teremtik a gondolatokat? Régi vita ez – a középkorban, a skolasztikus filozófiában pl. ez volt a nominalisták és realisták harca, de már Platón és tanítványa, Arisztotelész sem tudott egyetértésre jutni ebben.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!
  San Francisco, 1890-es évek. Egy fiatal fiú megelégeli a családi ház nyomasztó világát és a polgári társadalom kilátástalan körülményeit, és a kalandot választja: a tapasztalás útját. A csavargás és a matrózélet, a szenvedély és a szerelem teszi őt felnőtté. Centauri előző könyvében már bebizonyította, hogy tud letehetetlen nagyregényt írni: a témájában is a Jégvágóhoz kapcsolódó Jákob botja pedig egy minden eddiginél varázslatosabb utazásra hívja olvasóját az emberi természet kiszámíthatatlan tájaira. A kaleidoszkópszerű elbeszélés egyszerre olvasható fejlődésregénynek, családregénynek, kaland- vagy épp szerelmi történetnek. Bár az események és a karakterek néhol felidézik Jack London élettörténetét, ez a könyv mégsem róla szól, hanem arról, hogyan lehet Jack Londonná válni.

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN: "„Ezer éve” ígértem egy cikket egy olyan jelenségről, amiről magyarul nem találni semmit, holott méltó volna a világhírre." 2020.08.08. 13:18

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN:
  "Az amerikai kontinens nyugati partjainál és az USA északi illetve Kanada délinyugati részén, ahonnan a nyugati partokat követve, többek között Kaliforniát érintve Dél-Amerikába vonul. Néhány éve meghökkentő gyülekezésük alakult ki az Oregon állambeli Portland egyik általános iskolájánál. Azon túl, hogy amit ezek a fecskék művelnek, egészen elképesztő, számos tanulsággal is szolgálhat a számunkra. De először nézzünk egy felvételt, hogy lássuk, miről van szó. Először olyasmit látunk, amit seregélycsapatoktól is „megszokhattunk”; éjszakai beszállás előtti, csapatos légiparádét. "

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.
  "Hatalmas sanszot hagytunk ki ezekben a hónapokban. Épp a világjárvány adott nekünk lehetőséget arra, hogy egy alapvetően elhibázott pályáról letérjünk, de ez nem történt meg. És nem fog megtörténni már. Azt is állítom, hogy ezután jöhet bármi, nem fog történni semmi, az ember, a Homo sapiens elvesztette képességét, hogy saját sorsának kovácsa legyen."
 • MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA

  MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA
  "„Fiatal lányként nagy bajba kerültem. 1966 nyarán lefeküdtem egy fiúval, aki még nálam is éretlenebb volt, és azonnal teherbe estem. (…) Kirúgtak a főiskoláról. (…) A terhességem előrehaladtával máshol kellett menedéket keresnem. A szomszédok úgy viselkedtek, mintha a szüleim bűnözőt rejtegetnének. Kissé délebbre, a tengerparton találtam magamnak egy pótcsaládot (…) Fegyelmezett, mégis meghitt családi életük a bioételeken, a klasszikus zenén és a művészeten nyugodott. (…) Vasárnaponként elsétáltam egy kihalt tengerparti kávéházba, ahol kávét és fánkot reggeliztem – egyiket sem nézték volna jó szemmel az egészséges ételek uralta háztartásban. (…) Mivel nem voltam férjnél, az ápolónők kegyetlenül bántak velem, órákig hagytak szenvedni az asztalon… (…) Drakula lányának neveztek (… ) Bár a karom üres volt és sírtam, a gyermekem életben maradt és jó kezekbe került. (…) Örökbe adtam egy jómódú és művelt családba."
 • HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA

  HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA
  "Centauri, a “titokzatos író” nem az Államokban él, első regénye mégis egy hamisítatlan, modern amerikai nagyregény. Hátborzongató balesetek, merényletek, agyműtétek, kocsmázások, válságok, és szerelmi csalódások jelölik ki az ifjú Dan Coolbirth útját, hogy aztán a nálánál jóval idősebb Angelicával folytatott románcát egy kettős gyilkosság szakítsa meg. Ekkor elkezdődik a road movie, Dan Kaliforniából észak felé, Montanába menekül, ahol a vad szépségű és különös képességekkel megáldott indiánlány, Téa keresztezi az útját. Szinte filmszerűen áll össze egy extravagáns, őrült, mégis sok szempontból fájóan átlagos család története, miközben számos jellegzetes és felejthetetlen figura bukkan föl, áttételesen pedig fontos szereplőkké lépnek elő olyan írók, mint Salinger vagy Melville, sőt fény derül arra is, hogy mi köti össze a famíliát Jack Londonnal. Dan, a maga kamaszos módján, durva kritikával illeti a világot, főként a szüleit – még az imádott nagyit is, aki lökött barátai segítségével igyekszik “tökös gyereket” faragni belőle -, ugyanakkor remek humora van. Azt viszont nehéz eldönteni: Dan útja a múltba visz, vagy egy olyan világba, ahol élő ember még nem járt."

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA
  Nehéz megmondani, mi a legjobb az életben. Valamivel könnyebb kérdés, mi a legrosszabb. A járvány kitörésekor már tudtam. Legalábbis azt hittem, tudom. Három dolog a legrosszabb, de hogy a három közül melyik a leginkább elviselhetetlen, arról még a karantén idején sem döntöttem. Az első az, ha valaki hirtelen meghal. Mondjuk, az apád, akire mindig számíthatsz. Akivel sörözhetsz, beszélgethetsz, horgászhatsz; aki nem tökéletes, de mégiscsak ott van neked, akit bármikor kereshetsz, olyan, amilyen, de nála valóságosabb ember nincs a Földön. Az valami felfoghatatlan, amikor egy napon közlik veled: ez az ember nincs többé. Meghalt. Váratlanul. És te nem érted: Akkor most mi van? Többé nem beszélünk? Többé nem főzünk együtt? Akkor holnap mégsem horgászunk? Akkor ma nem találkozunk? Már ma sem? Ezt alapvetően nem képes felfogni az ember. Hiába volt ott egész életében, a bölcsőtől az esküvőig, most mégis olybá tűnik, hogy az embert, aki az apád volt, álmodtad csak. És most felriadsz egy álomból, a továbbiakban ébren kell lenned, egy olyan világban, ahol árva vagy.

  KERT A VADONBAN

  KERT A VADONBAN
  Sajnos alig találni adatokat arról, hogy az ország területének hány százalékát teszik ki kertek. Hosszas keresgélés után sem sikerült megbízható forrásra bukkannom, holott nyilván nem elenyésző ez a hányad. Sok múlhat azon, hogy ezek a kertek milyen állapotban vannak, és a tulajdonosokat milyen szándék vezérli a művelésük során. Ma ez fokozottan igaz. Az én kertem például mára úgy működik már, mint egy kültéri légkondicionáló.

  KERT & VADON "Mindig történik valami. Most például örökbe kellett fogadnom egy egész "csonka családot." 2020.07.17. 12:18

  KERT & VADON
  "Július 5.-én új fejezet nyílt a birtok történetében, aznap viszont még nem tudtam, hogy nemsokára egy kis “csonka családot” kell örökbe fogadnom. A délutáni órákban, nagy hőségben, a bejárati ajtó előtt megjelent egy sünkölyök. Ennyire kicsi sünt talán nem is láttam még. Szokatlan volt az időpont is, mivel a sünök éjjel járnak."

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK
  Szeretek pepecselni macerás ételekkel, ha időm engedi – de gyakran nem engedi. Utóbb pedig sok ételről kiderül, hogy koránt sem annyira nehéz vagy macerás az elkészítésük, ahogy azt botcsinálta szakács fényévekről elképzeli. A hétvégén írtam arról, hogy a kenyérsütés is lenyűgözött azzal, hogy voltaképp a semmiből lesz valami alapvető; s alapvetően finom. Bevallom én húsevő vagyok. Kötelességem is húst enni a lábam miatt. Írtam már arról, hogy gyerekkoromban kis híján majdnem elvesztettem a jobb lábamat (AMIRE BÜSZKE VAGYOK: A JOBB LÁBAM), máskor sikerült ugyanebbe a lábba beleállítanom a baltát, s ilyenkor fokozottan kellett ügyelnem arra, hogy elegendő húst egyek; ez ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a láb fenntartsa magát. Szerencsére kedvelem is a húsételeket

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG
  "Sokan szeretjük a madarakat. Csodáljuk őket, számos esetben írtam róluk én is elragadtatással. Legutóbb a madárdal lenyűgöző szépségét mutattam meg, egyúttal bizonyítékként arra, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint azt bárki gondolná. Hajlamosak vagyunk idealizálni az állatok világát, és eszményként szembe állítani az ember kétségkívül drasztikus és „embertelen” világával. Könnyen alakul ki bennünk az a kép, hogy szemben velünk, az állatok ártatlan és tiszta lények. Abban egészen biztos vagyok, hogy a természet egésze egy lenyűgöző, messze felettünk álló, hibátlanul működő rendszer. Ebből a szempontból vizsgálva magamat, a természet imádata és vizsgálata szinte már vallás. Alighanem panteista vagyok. Ami másoknak az Isten, az nekem Gaia. Ugyanakkor töprengésre ad okot, ha az állatvilágot közelebbről is szemügyre vesszük. Erre különösen sok lehetőség nyílik a webkamerák és élő közvetítések korában."

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?
  Ha van ismert madár, akkor a harkály az. Ugyanakkor a legtöbben alig tudnak róla valamit. Tudjuk, a harkály a fák doktora, tudjuk, odúkat váj a fákba, ugyanakkor gyógyítja azokat, látjuk télen a madáretetőnkön, de gyakran nem tudjuk, hogy melyik harkályfaj a vendégünk – ugyanis jó pár fajunk van –, másrészt kevesen tudják, hogy a harkályok (hivatalos néven fakopáncsok) mennyire különleges madarak. Talán mert megszoktuk már, hogy a fákat kopácsolják. Megszoktuk pompás színeiket és jelenlétüket, de érdemes megnézni őket közelebbről, mert bizony tátva maradhat a szánk is. Szabó Edit kérésére írok róluk részletesebben. Az eredeti kérdés az volt, hogy egy bizonyos hang, egyfajta gépfegyverropogás származhat-e harkálytól? Ennek apropóján azonban egy kicsit közelebbről is megmutatom a harkályokat. Először is készítettem egy kis harkályhatározót az éjjel. Általában nagy fakopáncs jár a kertünkben, de ahol nagyobb park, erdő, öreg gyümölcsös van a közelben, több fajjal is találkozhatunk.

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?
  Először volt a tízéves háború. Ez tavasszal kezdődött és tavasszal is ért véget. Hatvan évvel korábban. Májusban béke volt. Majd következett a húszéves háború, ami húsz évig tartott, nyáron kezdődött és nyáron ért véget. Szeptemberben ismét béke volt. Végül kitört a harmincéves háború. Ez ősszel kezdődött és ősszel ért véget, harmincévnyi öldöklés után. Októberben elcsöndesültek a frontok. November elejére egyszerűen kiürültek a lövészárkok. Az ezredesek, dandártábornokok, marsallok novemberben már nem találtak katonákat. December elején próbáltak még toborozni, de a falvak és a városok egyaránt üresen álltak, pontosabban nem volt bennük férfi, még fiatal férfi vagy nagyobb fiúcska sem. Arról nem szólva, hogy ezredesek, dandártábornokok, vezérkari főnökök és marsallok se igen akadtak. Az a néhány, aki maradt, agyalágyult hülye lett a sok lövöldözéstől, az összességében hatvanévnyi öldökléstől elszállt minden harcikedvük és életerejük, megöregedtek, nemhogy harcolni, de járni is alig tudtak, süketek voltak mindkét fülükre, és amikor ezek közül néhányan itt-ott, véletlenszerűen, a pusztában, a tajgán, a tundraövben, az évekkel korábban elcsatangolt vagy leszakadt, húsz és harminc és negyven évvel korábbi hadifogságból hazafelé vándorló kéttucat férfiból összeblöfföltek egy-egy tizedet vagy fél szakaszt, bármit, amit harci alakulatnak tekinthettek, és mustársárga, vérpöttyös térképeikkel elindultak az utolsó állások felé, majd odaértek, azt kellett látniuk, hogy ott már rég nem folyik semmiféle harc, sőt vér se. A tízéves háborúból visszamaradt csontoknak nyoma sincs. A húszéves háború katonai zubbonyaiból csak itt-ott maradt néhány mandzsettagomb, de az is a porhanyós, vértől fekete tőzeg alatt.

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?
  Hetekkel ezelőtt írtam már a hisztériáról, leginkább kérdéseket tettem fel. Költői kérdéseket zömmel, s nem vártam választ. De ennyi idő után pár választ kaptunk mégis. Jól látszik, hogy valóban kibontakozott mára egy ideológiai háború, ahogy kibontakozott egy életmódok közötti háború is. Az egész vita valójában a karanténról és a maszkviselésről olyan ideológiáktól átfűtött, eszement tónusban zajlik, hogy ép elméjű ember egy idő után inkább kiszáll; kiszáll olyan szinten is, hogy egyáltalán olvassa és hallgassa ezeket. A járvány gyakorlóterep, felület sok megmondófej számára. Épp ez adja meg számunkra az egyik fontos választ. Nem vitatható, hogy rendkívüli helyzetben vagyunk. Akár brutálisan veszélyes járványhelyzetről, akár brutálisan túltolt hisztériáról beszélünk. Mindkét esetben igaz, hogy valamiféle rendszerhibával kell szembesülnünk. Ismét leszögezem: én nem gondolom, hogy itt hisztériáról lenne szó. Arról semmiképp, hogy az egyik oldal hisztérikus volna, no de a másik, az mennyire józan. Nem. Legjobb esetben is egy hisztérikus gyereket látunk, nevezzük őt Zolikának, de lehet Robika, Pistike vagy Móricka is, tök mindegy, aki a pénztár előtt földre veti magát, üvölt és toporzékol, mert nem vettek neki rágógumit.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.
  A tavasz az utánpótlásról és a fennmaradásról szól a vadonban; végsősoron e körül forog minden. A nyugalmi időszakok is azt a célt szolgálják, hogy kihúzza mindenki tavaszig valahogy, s a lehető legfelkészültebben jusson el a tavaszig. Nem meglepő, hogy a legérdekesebb és legdöbbenetesebb jelenetek, szokások, trükkök zömmel a szaporodási időszakhoz köthetők, a titokzatos és gyönyörű madárdaltól a násztáncig. Vagy gondoljunk a szarvasbőgésre, mely egyben kivétel is, hisz őszre esik, de két ősz között egy szarvas, még egy bika is, bizonyos értelemben csak egy legelésző állat, ám szeptemberben már az erdő királya, a fenségesség maga, és szinte uralja az egész őszt. Legyen egy faj násza bármily látványos, a legtöbb esetben egymástól igen távoli fajok között is van valami közös. Azonos fajhoz tartozó egyedek állnak össze annak érdekében, hogy újabb egyedeket hozzanak létre.

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET: "Jobb világban élnénk, ha erről széles körben tudnánk." 2020.05.01. 08:35

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET:
  "Először is meg kell küzdenem azzal, hogy pillanatnyilag senki sem tudja, hogy az udvaromban hány faj él. Ami a legszebb: hiába csődülne ide két tucat kutató, a zoológia és botanika legkülönbözőbb területeiről, számukra is hosszas feladat volna felmérni ezt a 11 hektárt. Ráadásul, ha nagyjából végeznének, akkor is csak egy megközelítően helyes képet adhatnának, hisz még egy kicsi terület faunája és flórája is folyamatosan változik. Új fajok tűnnek fel, és régi fajok tűnnek el."

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK? "A közép- és a felső osztálybeli nők a beteges megjelenést sminkkel is igyekeztek elérni. Úgyis mondhatnánk: tébécésre sminkelték magukat." 2020.04.24. 05:08

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK?
  "Az 1800-as évek közepére a tuberkulózis Európában és az Egyesült Államokban is elérte a járvány szintjét. A betegségről ma már tudjuk, hogy fertőző, a tüdőt támadja meg, és más szerveket is károsít, ez a tudás azonban a 19. sz. elején nem állt rendelkezésre. Az antibiotikumok megjelenése előtt a fertőzöttek lassú leromlás során értek el a végső stádiumba. Sápadni és fogyni kezdtek, mielőtt belehaltak volna az akkoriban „felemésztődésnek” mondott kórban. Épp ez két, alapvetően nyugtalanító tünet vált az új divat alappillérévé, s nem kell sokat keresgélnünk, hogy hamar rábukkanjunk máig tartó hatására."

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS "TELJES TESZTELÉS" - A SARKSITE-ON: "De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt. Ez a frusztráció lesz az, ami megakadályozza az emberiséget abban, hogy végül győzedelmeskedjen és helyreállítsa régi szép életét." 2020.05.07. 19:21

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS
  "Hiába ígérte Bill Muskerberg a KONTKAT-3000 zavartalan élesítését, a letöltés mégis akadozott. Tegyük hozzá, Josef K. maga sem tudta eldönteni, hogy az internet túlterheltsége vagy a laptop elavultsága miatt, esetleg valami zsarolóvírusnak köszönhetően. Mindenesetre a KONTAKT-3000 ölelkező kabalafigurái előtt egyre csak karikázott a gép, ráadásul egy ponton frissítésbe kezdett, kikapcsolt és újraindított. Josef K. csak annyit mondott erre: „Szar az egész” – ezt is magában. De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt."

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB "SZTORI", AMIT VALAHA ÍRTAK: "Mi történt Krisztussal? Hogyan végezhette kereszten, amikor voltaképp semmit sem tett?" 2020.04.10. 16:01

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB
  "Végtelenül szomorú, tragikus, és mindörökre aktuális marad az a pinpongozás, amit Krisztussal csinálnak. Amikor végsősoron mindenki – ki ilyen, ki olyan okból – érdekelt Jézus halálában, de valahogy senki se akarja, hogy személy szerint ő vigye el a balhét. Tudja mindenki, mennyire méltánytalan, mennyire ostoba, mennyire kicsinyes minden erő, ami Krisztus ellenében megmozdul; ami ekkora erővel s egyszersmind ennyire szánni való ostobasággal valaki halálát akarja. Mindenáron, de úgy, hogy felelősség senkit se terheljen."

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA: "A madárénekek lassított vizsgálata abba az irányba mutatott – egyértelműen –, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint korábban hittük, ráadásul érzékeny ponton talált el minket." 2020.04.06. 20:28

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA:
  "A felvételek után arról nem lehetett vitát nyitni, hogy a madárének sok esetben pontos mása az emberi zenének. Egyetlen ponton lehetett a madárzenét visszatuszkolni abba az eszmerendbe, ahol az emberi zene az értelem és a művészet csúcsa, egyedüli képviselője. Ez pedig a tudatosság kérdése. A szkeptikusok azt állították, hogy bár sok madár lenyűgöző dallamokat énekel, erről mit sem tud. Ahhoz hasonlóan, amint néha élettelen tárgyak is dallamok kiadására képesek."

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM? "A borhoz kitartás kell, nyitottság és határozottság, odafigyelés és akarat; a jó borhoz épp azok kellenek, mint a jó élethez." 2020.05.03. 12:29

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM?
  "Akkoriban rendszeresen láttam vendégül népes társaságokat, minden második hét péntekén. Nagy főzések, zenehallgatások és beszélgetések színtere volt minden ilyen este. Hajnalig folyt a lakoma, a beszéd, ha tetszik, a mulatozás. Zömmel madár- és zeneszerető emberek jártak hozzám. Zömmel sörivók. Egyik pénteken elmeséltem nekik, hogy már saját borom is van a pincében, mert korábban másnak félre raktam egyet, és úgy gondoltam, nem járja, hogy sajátom ne legyen. Mire páran úgy gondolták: az sem járja, hogy nekik sincs félrerakott boruk."

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK? "Szeretnék adni nektek az ünnepre valami kedveset, s találtam is valamit. Rettentően tanulságos és aranyos!" 2020.04.11. 18:20

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK?
  "De mielőtt megmutatnám, pár szót, egy kis bevezetőt engedjetek meg. Úgy látszik, nem bír magával a bennem rejlő „népművelő” 🙁 A minap részletesen írtam a madárzenéről, s már ott is feltettem azt a kérdést: mi van, ha nem az állatok utánoznak esetenként minket, hanem az emberi faj rendezkedett be az állatok utánzására? Nem akarom ezt a kérdést ismét megnyitni, csak épp egy olyan felvételt ajánlottak a figyelmembe, ahol épp az ember utánoz állatokat. De mint oly sokszor, ennek is nagyobb a jelentősége annál, minthogy csak vidámkodjunk kicsit."

  FILMAJÁNLÓ: "Bizonyos asszonyok számára épp ezek a férfiak jelenthetik a beteljesülést, már ha képesek kicsalni őket az erdőből vagy velük élni a vadonban" 2020.04.05. 19:36

  FILMAJÁNLÓ:
  "Ezért az e világból való nőnek, amikor rátalál az emberére, aranyásóra vagy hegymászóra, nincsen könnyű dolga. Katharina (Mathilda May) a farkasember, Roccia jobbján lép be a képbe, és az atletikus Adonisz, Martin balján végzi. Martinnal pedig a hegy, a Cerro Torre végez. Ez lenne a lelőtt poén, de gyorsan hozzáteszem, hogy a két férfi viadala során, a film mértani középpontjában, meghal még valaki. Olyasvalaki, akinek nem kellett volna."

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA: "A kakukk valóban okos, agyalós madár, mégis néha épp az eszessége miatt jár pórul. Pontosabban azért, mert ennek az eszességnek is vannak határai." 2020.04.08. 19:33

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA:
  "A kakukk arról híresült el, hogy a tojását más madarak fészkébe csempészi, és a fióka felnevelését nálánál sokkal kisebb termetű madárfajokra, például a vörösbegyre vagy a nádiposzátára bízza. Kevesen tudják, hogy a kakukk bizonyos szempontból az álcázás nagymestere is. Képes mások álcázását utánozni. A madártojásokat általában szintén valamiféle rejtő-szín jellemzi, ami azonban fajonként változik; más a vörösbegy, a nádirigó, az énekes rigó és a barázdabillegető tojása. (Az alábbi kép a fekete rigó tojásait mutatja.)"

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN? "Már nem is tudom, mióta vagyok itt önkéntes karanténban, de talán úgy 6-7 hete. Rögtön az elején arra lettem figyelmes, hogy géphangokat hallok a völgyből." 2020.03.29. 17:51

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN?
  "Korábban többször is beszámoltam a területemre vonatkozó tervekről, többek között arról is, hogy a fásítás mellett feltett szándékom visszaadni a terület egy részének a vizet. A völgy ugyanis valaha láp vagy mocsár volt, a birtokhatár túloldalán ma is égerláperdőt találni. Beszéltem olyan környékbelivel, aki még vadkacsákat látott ebben a völgyben tömegével, s olyannal is, aki a területhatáron folyó patakon tanult horgászni. "

  TUDTAD, HOGY CSAK A HALOTT ÍRÓ A JÓ ÍRÓ? "Mindnyájan szeretnénk a lehető legtöbbet megtudni arról, amit szeretünk, de arról is, amit nem. Jó esetben." 2020.06.05. 19:09

  TUDTAD, HOGY CSAK A HALOTT ÍRÓ A JÓ ÍRÓ?
  "Vannak, akik rajonganak a kortárs magyar irodalomért, vannak, akik kevésbé, de tartozzon valaki bármelyik csoportba, azt hiszem, minden olvasó szeretne tisztában lenni a kortárs irodalom állapotával, minőségével, szereplőivel. De hányan veszik a fáradtságot, hogy éveken át vegyék és olvassák az aktuálisan megjelenő irodalmi folyóiratokat? A kortárs irodalom legfontosabb fórumát ugyanis még mindig a folyóiratok jelentik."