Emóció – ráció – ihlet – egyensúly és két agyfélteke 2.

Centauri adam sudecen_logo_circle2018.10.07. Pár napja beszélgetésbe bonyolódtunk az írásról (ITT), ám azután kicsit elkalandoztunk (például a vadkamerás project miatt ITT), ám ígéretemhez hűen ismét felveszem e beszélgetés fonalát, amiből mára egy viszonylag hosszú esszé kerekedett. Ezt folytatom most. Legutóbb azzal az állítással fejeztem be, hogy az írás egyfelől igényel valamiféle belső egyensúlyt a szerző részéről, másfelől arra is képes, hogy azt létrehozza benne.   
Már “csak” az a kérdés, hogyan jön ez létre – mert van pár összetevő, hogy csak egyet említsek: a nyelv egy igen erős struktúra, és ha azzal az intenzitással adja át magát az ember ennek a struktúrának, amit a huzamos írás igényel, akkor a nyelv visszahat, és míg mi rendezzük őt – a szavak, mondatok és gondolatok sorrendjét –, addig a nyelv is rendez minket. Ez voltaképp egy harmonikus, erős, szenvedélyes, baráti párkapcsolat – de mivel a nyelv bennünk van,

mivel az egész folyamat bennünk zajlik, végső soron azt jelenti ez, hogy az ember az írás ideje alatt (legalább akkor) jóban van önmagával, paradox módon a hibáival is.

Aligha vitatható, hogy egyensúlyban lenni a legnehezebb feladat. Bár mint minden olyan esetben, amikor valami „aligha vitatható”, akadnának olyanok, akik ezt vitatnák, méghozzá épp egy tökéletes egyensúlyi állapotból, rém magabiztosan. De különbséget kell tenni valódi egyensúly és az egyensúlyérzés között. Épp a feladat nehézsége miatt nagy a kísértés, hogy a valódi egyensúlyi állapot létrehozása helyett csupán annak érzetét generáljuk. Hasonlóan a drogokhoz (nem véletlenül hasonlítom gyakran drogokhoz az írást, holott a szó szoros értelmében nem az – erre visszatérek később). A drog is boldogság érzést válthat ki, holott a napnál világosabb, hogy a drogfüggő nem az. Félelmetes elgondolni is, hogy ott egy ember, aki tökéletesen boldognak érzi magát, boldogabbnak, mint amilyen boldog a valaha élt (valóban) legboldogabb ember volt, csak épp radikálisan hiányzik az életéből szinte minden, ami a boldogsághoz szükséges volna – épp ezért nyúl szerekhez és érzetekhez, s épp ezért oly látványos a szer hatásának elmúltával a széthullása, zuhanása. Ehhez hasonlóan drog nélkül is elérhető az egyensúly érzete. Az egyensúly, bizonyos értelemben a rend elérése, azért oly nehéz, mert jó esetben temérdek, sokszor egymással ellentétes érzést és gondolatot kellene összerendezni, míg e rendezés közben szakadatlanul záporoznak ránk az újabb és újabb hatások és életesemények.

Az ember különösen kitett lény, talán nem túlzás azt állítani, hogy míg leigázza egész környezetét, valójában folyton szorong – talán épp ezért próbál meg maga alá gyűrni mindent.

Mert fél. Méghozzá kegyetlenül. Az ember számára a világ alapvetően nem egy otthonos hely, inkább valami hatalmas, kódolatlan, erőszakos és ellenséges valami, ami folyton folyvást a pszichéjébe türemkedik – valami, ami nálánál jóval nagyobb, s így állandóan szétfeszíti az emberi elme kereteit. Ez egyfelől rettenetes. A filmjeinkben, mitológiáinkban, álmainkban megjelenő gigászi szörnyek épp ennek a behatolásnak, az ettől való rettegésnek a rekvizitumai.
Az az állítás, miszerint az ember – azzal szemben, amit magáról hirdet – kiszolgáltatott lény, viszonylag könnyen igazolható. Igaz, ha felnövekedett egy ember, ő idomítja vagy veri láncra a kutyát, de csak miután egy család, egy társadalom erre szocializálta őt. Ám ha egy gyereket kutya nevel fel (amint erre néhány esetben valóban sor került – őket nevezi a szakirodalom Homo ferusoknak) egészen más a helyzet. Olyasmivel kell szembesülnünk, ami mindannyiunk számára kínos lehet. A felismerés kínossága azonban csak abból fakad, hogy az ember igyekszik kollektíven tagadni ezt.

Az ember az egyetlen olyan faj, amely genetikailag is ijesztően nyitott, magyarán: nem veleszületett képesége, hogy ember legyen. Javarészt a család, az őt felnevelő társadalom teszi azzá.

Más fajokkal, s hogy maradjunk az eredeti példánál, teszem azt a kutyával összevetve feltétlenül igaz ez. Egy kutyát nevelhetünk egészen kicsi korától fogva, magunkhoz édesgethetünk a születése pillanatában, lehetünk vele bármilyen közeli kapcsolatban, az alapvető magatartásmintái nem változnak, s mindvégig, egész élete során kutyaként lesz jelen. Ám ha egy kis embert kutyák nevelnek fel, a kutyák magatartásmintáit veszi át, s ezen utóbb sem igen lehet változtatni. Az ember a születése pillanatában egy szinte hófehér ív, amit majd később, zömmel a korai gyermekkor során írnak tele. Ez a kitettség – még ha a társadalom felnőtt korára alaposan körbebástyázta is – mindvégig megmarad. Még ha nem is tudja már, a nagyvilággal szembeni kitettsége, amelyben ő a leggyengébb – ha tetszik, a leggyengébb láncszem – a halála napjáig vele marad.

E kitettség elleni küzdelem az egész életünk. Egy ilyen vert helyzetben kell megteremtünk azt, amire a leginkább vágyunk: a biztonságot – míg olyanok vagyunk, akár a légkör nélküli bolygók, melyeket megállás nélkül bombáznak forró meteoritok.

Szar ügy. Ugyanakkor gyengeségünk lehet az erősségünk is. Kitettségünk tudatosítása sokat lendíthet rajtunk – például az a tudat, hogy a minket érő hatások nem mindig belőlünk fakadnak, nem mi generáljuk őket. Olyan ez, mintha abban a különleges – és a Földön élő 40 millió fajjal összevetve egészen ritka – betegségben szenvednénk, amely valamiféle ultraérzékenységet okoz. Ha valakihez leginkább hasonlíthatnánk önmagunkat, az a mimóza, amely a legkisebb érintést is brutális támadásként éli meg. Tudhatjuk, hogy valójában csak egészen ritkán fenyeget minket a nálunk felfoghatatlanul nagyobb világ felől brutális támadás.

Nem a világ ellenséges, mindössze a kitettségünk elviselhetetlen.

Sovány vigasz, de ha ez a tudat elég erős, akkor a kitettségünk is csökken – méghozzá jelentősen. Gondoljunk csak a személyes viszonyainkra. Tegyük fel, épp a napokban temettük el anyánkat, majd találkozunk valakivel, aki erről mit sem tud, és felteszi azt a kérdést: „És anyád még mindig annyit nyavalyog?” Erre, ebben a helyzetben, ebben a lélekállapotban, a gyász kezdetén, sokan rendkívül érzékenyen reagálnának, volna minden, sírás-rívás, düh, kiabálás. De ha az első felhorgadást kordában tartja az az erős tudat, hogy a másik nem tud a gyászunkról, akkor higgadtak és nyugodtak maradhatunk. Ugyanígy, ha tudjuk, a kitettségünk egész életünk során a kívántnál nagyobb, akkor a meteoritok kereszttüzében is megőrizzük méltóságunkat – ember- és bolygómivoltunkat. Másfelől a probléma detektálása teszi lehetővé, hogy a védelemre stratégiákat dolgozzunk ki.
Jókora kitérő után itt lép be az az ember is, aki az „aligha vitathatót” egy látszólag tökéletes egyensúlyi állapotból vitatná mégis.
FOLYT. KÖV. 🙂 🙂
Minden hozzászólást és megosztást előre is köszönök! 🙂

 

Emóció, ráció, ihlet és a két agyfélteke

Művészhelyzet – Az alkotói válságról

14 Comments:

 1. “Az ember a születése pillanatában egy szinte hófehér ív, amit majd később, zömmel a korai gyermekkor során írnak tele.” Igen, ebben minden benne van! Azt hiszem nekifutok újra ennek az írásnak, esszének, mert piszkosul elgondolkodtató.

  • Köszi – folytatás is van, de azon még dolgozok. S most először jön az új beszámoló az első vadkamerás felvétellel 🙂

   • Elolvastam újra, és most egy másik aspektusból közelítek, Valóban az ember képes azzá válni, amivé nevelik, azokat a viselkedési formákat felvenni, amik a példát adják. Na és a kutya, az kutya marad. Hmmm. .. Igen, mert az emberi agy képes erre. Persze akkor megint itt egy új vetület, hogy annak a csóri előembernek valahogy nem volt képessége csettintésre megváltoztatni a kültakaróját, nem tudott mérges gázokat lövellni, stb…., így kénytelen volt az agyát növeszteni, gondolkodni a létfenntartása érdekében azokat a képességeket fejleszteni aminek a birtokában volt. Nagyon elkalandoztam a rációtól, emóciótól, de lehet mégsem. Az állatokban is megvan az emócióra és a racionális gondolkodásra való képesség, csak ezt mi nem mindig értjük, sőt, talán ők jobban képesek az egyensúlyt megteremteni, vagy bennük ez ősidők óta meg is van. 🙂

    • ez a lényeg: mondjunk bármit az állatok érzelmi vagy értelmi képességeiről 8ez javarészt ma is homályos, felfedeznivaló kutatásiterület), de azt szinte biztosan állíthatjuk, hogy egyensúlyban vannak – másképp: önazonosak.

 2. Ibolya Nagy

  Szeretném megvárni a harmadik részt, Cen’, mielőtt valami átgondolatlan, elhamarkodott ostobaságot írnék. Ebben az esszében el kell merülni és akár újjászületni sem lehetetlen.😊

 3. Gyönyörű az esszé, és ahogyan Ibolya, várom igazán a folytatást..Nem tudom, eddig jól értelmezlek-e: ha kitettségünk oly hatalmas fokú, hogy benne az elérhető biztonságérzetek többsége leginkább iluzórikus. Illetve a szorongások helyett mind jobban bemérhetjük, kíismerhetjük a külső-belső lehetőségeinket, amelyek nyomán a béklyózó erőhatásokat átirányíthatjuk egyéb üdvös célok felé exponálva. Esetleg az eféle transzformált impulzusokból közelíthető meg egy hívebb egyensúlyi állapot, s mindez összefügg az alkotó energiák mozgásával 🙂🙂?

  • Hű, ez egy kicsit kacifántosra sikeredett, és értem is, ráadásul tökéletesen igaz – erről van szó, és ezzel nagyjából megelőlegezted a folytatást is 🙂 Ha ez most vetélkedő lenne, kapnál egy hangszórót (ha emlékszik még valaki arra a műsorra) 🙂

 4. marsovszki viktória

  Szeretem ezeket az esszéidet, Cen! Nagyon! Tulajdonképpen olyan dolgokat fogalmazol meg az emberről, amiket mindannyian átérzünk-, élünk, de megfogalmazni nagyon kevesen képesek. Bennem pl. fölmerülnek ezek a kérdések, de a választ tőled kapom. Meg is osztanám ezeket az írásaidat, nagyon szívesen, de csak a face-en tudom, és az nem az a felület, ahol ilyen “hosszú” írásokat elolvasnának. Inkább képnézegető, gyorsan görgethető felület az, ahol az ember kicsit, vagy nagyon, mindenki vérmérséklete szerint, mutogathatja magát. Én mindenesetre köszönöm, és várom ezeket a remek esszéket. 🙂 És barátaim között terjesztem is. 🙂

  • Az a helyzet, hogy én jobban érzem magam itt – a virtuális otthonban – mint a közösségi felületeken. Azok szerintem csak eszközök. A közösségi tér egy forgalmas sugárút, ahol képek és emberek jönnek szembe, de némi túlzással csak annyira futja, hogy egymásra köszönünk, és ez igaz akkor is, ha hosszas beszélgetéseket folytatunk a posztok alatt (az nem vitás, hogy ez ott a legkönnyebb), de mégis, a közösségi oldalakhoz mérten egy honlap olyan, ahol asztal is van, ahol leülhetünk, ahol megállunk, és ha érdekel minket valami vagy valaki, akkor időt szánunk rá, s nemcsak kapirgálunk 🙂

   • marsovszki viktória

    Így igaz! Én nagyon jól érzem magam ennél az asztalnál veletek, bőséges a kínálat, változatos , és nem vega a koszt 😀

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!
  San Francisco, 1890-es évek. Egy fiatal fiú megelégeli a családi ház nyomasztó világát és a polgári társadalom kilátástalan körülményeit, és a kalandot választja: a tapasztalás útját. A csavargás és a matrózélet, a szenvedély és a szerelem teszi őt felnőtté. Centauri előző könyvében már bebizonyította, hogy tud letehetetlen nagyregényt írni: a témájában is a Jégvágóhoz kapcsolódó Jákob botja pedig egy minden eddiginél varázslatosabb utazásra hívja olvasóját az emberi természet kiszámíthatatlan tájaira. A kaleidoszkópszerű elbeszélés egyszerre olvasható fejlődésregénynek, családregénynek, kaland- vagy épp szerelmi történetnek. Bár az események és a karakterek néhol felidézik Jack London élettörténetét, ez a könyv mégsem róla szól, hanem arról, hogyan lehet Jack Londonná válni.

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN: "„Ezer éve” ígértem egy cikket egy olyan jelenségről, amiről magyarul nem találni semmit, holott méltó volna a világhírre." 2020.08.08. 13:18

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN:
  "Az amerikai kontinens nyugati partjainál és az USA északi illetve Kanada délinyugati részén, ahonnan a nyugati partokat követve, többek között Kaliforniát érintve Dél-Amerikába vonul. Néhány éve meghökkentő gyülekezésük alakult ki az Oregon állambeli Portland egyik általános iskolájánál. Azon túl, hogy amit ezek a fecskék művelnek, egészen elképesztő, számos tanulsággal is szolgálhat a számunkra. De először nézzünk egy felvételt, hogy lássuk, miről van szó. Először olyasmit látunk, amit seregélycsapatoktól is „megszokhattunk”; éjszakai beszállás előtti, csapatos légiparádét. "

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.
  "Hatalmas sanszot hagytunk ki ezekben a hónapokban. Épp a világjárvány adott nekünk lehetőséget arra, hogy egy alapvetően elhibázott pályáról letérjünk, de ez nem történt meg. És nem fog megtörténni már. Azt is állítom, hogy ezután jöhet bármi, nem fog történni semmi, az ember, a Homo sapiens elvesztette képességét, hogy saját sorsának kovácsa legyen."
 • MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA

  MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA
  "„Fiatal lányként nagy bajba kerültem. 1966 nyarán lefeküdtem egy fiúval, aki még nálam is éretlenebb volt, és azonnal teherbe estem. (…) Kirúgtak a főiskoláról. (…) A terhességem előrehaladtával máshol kellett menedéket keresnem. A szomszédok úgy viselkedtek, mintha a szüleim bűnözőt rejtegetnének. Kissé délebbre, a tengerparton találtam magamnak egy pótcsaládot (…) Fegyelmezett, mégis meghitt családi életük a bioételeken, a klasszikus zenén és a művészeten nyugodott. (…) Vasárnaponként elsétáltam egy kihalt tengerparti kávéházba, ahol kávét és fánkot reggeliztem – egyiket sem nézték volna jó szemmel az egészséges ételek uralta háztartásban. (…) Mivel nem voltam férjnél, az ápolónők kegyetlenül bántak velem, órákig hagytak szenvedni az asztalon… (…) Drakula lányának neveztek (… ) Bár a karom üres volt és sírtam, a gyermekem életben maradt és jó kezekbe került. (…) Örökbe adtam egy jómódú és művelt családba."
 • HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA

  HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA
  "Centauri, a “titokzatos író” nem az Államokban él, első regénye mégis egy hamisítatlan, modern amerikai nagyregény. Hátborzongató balesetek, merényletek, agyműtétek, kocsmázások, válságok, és szerelmi csalódások jelölik ki az ifjú Dan Coolbirth útját, hogy aztán a nálánál jóval idősebb Angelicával folytatott románcát egy kettős gyilkosság szakítsa meg. Ekkor elkezdődik a road movie, Dan Kaliforniából észak felé, Montanába menekül, ahol a vad szépségű és különös képességekkel megáldott indiánlány, Téa keresztezi az útját. Szinte filmszerűen áll össze egy extravagáns, őrült, mégis sok szempontból fájóan átlagos család története, miközben számos jellegzetes és felejthetetlen figura bukkan föl, áttételesen pedig fontos szereplőkké lépnek elő olyan írók, mint Salinger vagy Melville, sőt fény derül arra is, hogy mi köti össze a famíliát Jack Londonnal. Dan, a maga kamaszos módján, durva kritikával illeti a világot, főként a szüleit – még az imádott nagyit is, aki lökött barátai segítségével igyekszik “tökös gyereket” faragni belőle -, ugyanakkor remek humora van. Azt viszont nehéz eldönteni: Dan útja a múltba visz, vagy egy olyan világba, ahol élő ember még nem járt."

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA
  Nehéz megmondani, mi a legjobb az életben. Valamivel könnyebb kérdés, mi a legrosszabb. A járvány kitörésekor már tudtam. Legalábbis azt hittem, tudom. Három dolog a legrosszabb, de hogy a három közül melyik a leginkább elviselhetetlen, arról még a karantén idején sem döntöttem. Az első az, ha valaki hirtelen meghal. Mondjuk, az apád, akire mindig számíthatsz. Akivel sörözhetsz, beszélgethetsz, horgászhatsz; aki nem tökéletes, de mégiscsak ott van neked, akit bármikor kereshetsz, olyan, amilyen, de nála valóságosabb ember nincs a Földön. Az valami felfoghatatlan, amikor egy napon közlik veled: ez az ember nincs többé. Meghalt. Váratlanul. És te nem érted: Akkor most mi van? Többé nem beszélünk? Többé nem főzünk együtt? Akkor holnap mégsem horgászunk? Akkor ma nem találkozunk? Már ma sem? Ezt alapvetően nem képes felfogni az ember. Hiába volt ott egész életében, a bölcsőtől az esküvőig, most mégis olybá tűnik, hogy az embert, aki az apád volt, álmodtad csak. És most felriadsz egy álomból, a továbbiakban ébren kell lenned, egy olyan világban, ahol árva vagy.

  KERT A VADONBAN

  KERT A VADONBAN
  Sajnos alig találni adatokat arról, hogy az ország területének hány százalékát teszik ki kertek. Hosszas keresgélés után sem sikerült megbízható forrásra bukkannom, holott nyilván nem elenyésző ez a hányad. Sok múlhat azon, hogy ezek a kertek milyen állapotban vannak, és a tulajdonosokat milyen szándék vezérli a művelésük során. Ma ez fokozottan igaz. Az én kertem például mára úgy működik már, mint egy kültéri légkondicionáló.

  KERT & VADON "Mindig történik valami. Most például örökbe kellett fogadnom egy egész "csonka családot." 2020.07.17. 12:18

  KERT & VADON
  "Július 5.-én új fejezet nyílt a birtok történetében, aznap viszont még nem tudtam, hogy nemsokára egy kis “csonka családot” kell örökbe fogadnom. A délutáni órákban, nagy hőségben, a bejárati ajtó előtt megjelent egy sünkölyök. Ennyire kicsi sünt talán nem is láttam még. Szokatlan volt az időpont is, mivel a sünök éjjel járnak."

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK
  Szeretek pepecselni macerás ételekkel, ha időm engedi – de gyakran nem engedi. Utóbb pedig sok ételről kiderül, hogy koránt sem annyira nehéz vagy macerás az elkészítésük, ahogy azt botcsinálta szakács fényévekről elképzeli. A hétvégén írtam arról, hogy a kenyérsütés is lenyűgözött azzal, hogy voltaképp a semmiből lesz valami alapvető; s alapvetően finom. Bevallom én húsevő vagyok. Kötelességem is húst enni a lábam miatt. Írtam már arról, hogy gyerekkoromban kis híján majdnem elvesztettem a jobb lábamat (AMIRE BÜSZKE VAGYOK: A JOBB LÁBAM), máskor sikerült ugyanebbe a lábba beleállítanom a baltát, s ilyenkor fokozottan kellett ügyelnem arra, hogy elegendő húst egyek; ez ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a láb fenntartsa magát. Szerencsére kedvelem is a húsételeket

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG
  "Sokan szeretjük a madarakat. Csodáljuk őket, számos esetben írtam róluk én is elragadtatással. Legutóbb a madárdal lenyűgöző szépségét mutattam meg, egyúttal bizonyítékként arra, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint azt bárki gondolná. Hajlamosak vagyunk idealizálni az állatok világát, és eszményként szembe állítani az ember kétségkívül drasztikus és „embertelen” világával. Könnyen alakul ki bennünk az a kép, hogy szemben velünk, az állatok ártatlan és tiszta lények. Abban egészen biztos vagyok, hogy a természet egésze egy lenyűgöző, messze felettünk álló, hibátlanul működő rendszer. Ebből a szempontból vizsgálva magamat, a természet imádata és vizsgálata szinte már vallás. Alighanem panteista vagyok. Ami másoknak az Isten, az nekem Gaia. Ugyanakkor töprengésre ad okot, ha az állatvilágot közelebbről is szemügyre vesszük. Erre különösen sok lehetőség nyílik a webkamerák és élő közvetítések korában."

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?
  Ha van ismert madár, akkor a harkály az. Ugyanakkor a legtöbben alig tudnak róla valamit. Tudjuk, a harkály a fák doktora, tudjuk, odúkat váj a fákba, ugyanakkor gyógyítja azokat, látjuk télen a madáretetőnkön, de gyakran nem tudjuk, hogy melyik harkályfaj a vendégünk – ugyanis jó pár fajunk van –, másrészt kevesen tudják, hogy a harkályok (hivatalos néven fakopáncsok) mennyire különleges madarak. Talán mert megszoktuk már, hogy a fákat kopácsolják. Megszoktuk pompás színeiket és jelenlétüket, de érdemes megnézni őket közelebbről, mert bizony tátva maradhat a szánk is. Szabó Edit kérésére írok róluk részletesebben. Az eredeti kérdés az volt, hogy egy bizonyos hang, egyfajta gépfegyverropogás származhat-e harkálytól? Ennek apropóján azonban egy kicsit közelebbről is megmutatom a harkályokat. Először is készítettem egy kis harkályhatározót az éjjel. Általában nagy fakopáncs jár a kertünkben, de ahol nagyobb park, erdő, öreg gyümölcsös van a közelben, több fajjal is találkozhatunk.

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?
  Először volt a tízéves háború. Ez tavasszal kezdődött és tavasszal is ért véget. Hatvan évvel korábban. Májusban béke volt. Majd következett a húszéves háború, ami húsz évig tartott, nyáron kezdődött és nyáron ért véget. Szeptemberben ismét béke volt. Végül kitört a harmincéves háború. Ez ősszel kezdődött és ősszel ért véget, harmincévnyi öldöklés után. Októberben elcsöndesültek a frontok. November elejére egyszerűen kiürültek a lövészárkok. Az ezredesek, dandártábornokok, marsallok novemberben már nem találtak katonákat. December elején próbáltak még toborozni, de a falvak és a városok egyaránt üresen álltak, pontosabban nem volt bennük férfi, még fiatal férfi vagy nagyobb fiúcska sem. Arról nem szólva, hogy ezredesek, dandártábornokok, vezérkari főnökök és marsallok se igen akadtak. Az a néhány, aki maradt, agyalágyult hülye lett a sok lövöldözéstől, az összességében hatvanévnyi öldökléstől elszállt minden harcikedvük és életerejük, megöregedtek, nemhogy harcolni, de járni is alig tudtak, süketek voltak mindkét fülükre, és amikor ezek közül néhányan itt-ott, véletlenszerűen, a pusztában, a tajgán, a tundraövben, az évekkel korábban elcsatangolt vagy leszakadt, húsz és harminc és negyven évvel korábbi hadifogságból hazafelé vándorló kéttucat férfiból összeblöfföltek egy-egy tizedet vagy fél szakaszt, bármit, amit harci alakulatnak tekinthettek, és mustársárga, vérpöttyös térképeikkel elindultak az utolsó állások felé, majd odaértek, azt kellett látniuk, hogy ott már rég nem folyik semmiféle harc, sőt vér se. A tízéves háborúból visszamaradt csontoknak nyoma sincs. A húszéves háború katonai zubbonyaiból csak itt-ott maradt néhány mandzsettagomb, de az is a porhanyós, vértől fekete tőzeg alatt.

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?
  Hetekkel ezelőtt írtam már a hisztériáról, leginkább kérdéseket tettem fel. Költői kérdéseket zömmel, s nem vártam választ. De ennyi idő után pár választ kaptunk mégis. Jól látszik, hogy valóban kibontakozott mára egy ideológiai háború, ahogy kibontakozott egy életmódok közötti háború is. Az egész vita valójában a karanténról és a maszkviselésről olyan ideológiáktól átfűtött, eszement tónusban zajlik, hogy ép elméjű ember egy idő után inkább kiszáll; kiszáll olyan szinten is, hogy egyáltalán olvassa és hallgassa ezeket. A járvány gyakorlóterep, felület sok megmondófej számára. Épp ez adja meg számunkra az egyik fontos választ. Nem vitatható, hogy rendkívüli helyzetben vagyunk. Akár brutálisan veszélyes járványhelyzetről, akár brutálisan túltolt hisztériáról beszélünk. Mindkét esetben igaz, hogy valamiféle rendszerhibával kell szembesülnünk. Ismét leszögezem: én nem gondolom, hogy itt hisztériáról lenne szó. Arról semmiképp, hogy az egyik oldal hisztérikus volna, no de a másik, az mennyire józan. Nem. Legjobb esetben is egy hisztérikus gyereket látunk, nevezzük őt Zolikának, de lehet Robika, Pistike vagy Móricka is, tök mindegy, aki a pénztár előtt földre veti magát, üvölt és toporzékol, mert nem vettek neki rágógumit.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.
  A tavasz az utánpótlásról és a fennmaradásról szól a vadonban; végsősoron e körül forog minden. A nyugalmi időszakok is azt a célt szolgálják, hogy kihúzza mindenki tavaszig valahogy, s a lehető legfelkészültebben jusson el a tavaszig. Nem meglepő, hogy a legérdekesebb és legdöbbenetesebb jelenetek, szokások, trükkök zömmel a szaporodási időszakhoz köthetők, a titokzatos és gyönyörű madárdaltól a násztáncig. Vagy gondoljunk a szarvasbőgésre, mely egyben kivétel is, hisz őszre esik, de két ősz között egy szarvas, még egy bika is, bizonyos értelemben csak egy legelésző állat, ám szeptemberben már az erdő királya, a fenségesség maga, és szinte uralja az egész őszt. Legyen egy faj násza bármily látványos, a legtöbb esetben egymástól igen távoli fajok között is van valami közös. Azonos fajhoz tartozó egyedek állnak össze annak érdekében, hogy újabb egyedeket hozzanak létre.

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET: "Jobb világban élnénk, ha erről széles körben tudnánk." 2020.05.01. 08:35

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET:
  "Először is meg kell küzdenem azzal, hogy pillanatnyilag senki sem tudja, hogy az udvaromban hány faj él. Ami a legszebb: hiába csődülne ide két tucat kutató, a zoológia és botanika legkülönbözőbb területeiről, számukra is hosszas feladat volna felmérni ezt a 11 hektárt. Ráadásul, ha nagyjából végeznének, akkor is csak egy megközelítően helyes képet adhatnának, hisz még egy kicsi terület faunája és flórája is folyamatosan változik. Új fajok tűnnek fel, és régi fajok tűnnek el."

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK? "A közép- és a felső osztálybeli nők a beteges megjelenést sminkkel is igyekeztek elérni. Úgyis mondhatnánk: tébécésre sminkelték magukat." 2020.04.24. 05:08

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK?
  "Az 1800-as évek közepére a tuberkulózis Európában és az Egyesült Államokban is elérte a járvány szintjét. A betegségről ma már tudjuk, hogy fertőző, a tüdőt támadja meg, és más szerveket is károsít, ez a tudás azonban a 19. sz. elején nem állt rendelkezésre. Az antibiotikumok megjelenése előtt a fertőzöttek lassú leromlás során értek el a végső stádiumba. Sápadni és fogyni kezdtek, mielőtt belehaltak volna az akkoriban „felemésztődésnek” mondott kórban. Épp ez két, alapvetően nyugtalanító tünet vált az új divat alappillérévé, s nem kell sokat keresgélnünk, hogy hamar rábukkanjunk máig tartó hatására."

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS "TELJES TESZTELÉS" - A SARKSITE-ON: "De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt. Ez a frusztráció lesz az, ami megakadályozza az emberiséget abban, hogy végül győzedelmeskedjen és helyreállítsa régi szép életét." 2020.05.07. 19:21

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS
  "Hiába ígérte Bill Muskerberg a KONTKAT-3000 zavartalan élesítését, a letöltés mégis akadozott. Tegyük hozzá, Josef K. maga sem tudta eldönteni, hogy az internet túlterheltsége vagy a laptop elavultsága miatt, esetleg valami zsarolóvírusnak köszönhetően. Mindenesetre a KONTAKT-3000 ölelkező kabalafigurái előtt egyre csak karikázott a gép, ráadásul egy ponton frissítésbe kezdett, kikapcsolt és újraindított. Josef K. csak annyit mondott erre: „Szar az egész” – ezt is magában. De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt."

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB "SZTORI", AMIT VALAHA ÍRTAK: "Mi történt Krisztussal? Hogyan végezhette kereszten, amikor voltaképp semmit sem tett?" 2020.04.10. 16:01

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB
  "Végtelenül szomorú, tragikus, és mindörökre aktuális marad az a pinpongozás, amit Krisztussal csinálnak. Amikor végsősoron mindenki – ki ilyen, ki olyan okból – érdekelt Jézus halálában, de valahogy senki se akarja, hogy személy szerint ő vigye el a balhét. Tudja mindenki, mennyire méltánytalan, mennyire ostoba, mennyire kicsinyes minden erő, ami Krisztus ellenében megmozdul; ami ekkora erővel s egyszersmind ennyire szánni való ostobasággal valaki halálát akarja. Mindenáron, de úgy, hogy felelősség senkit se terheljen."

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA: "A madárénekek lassított vizsgálata abba az irányba mutatott – egyértelműen –, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint korábban hittük, ráadásul érzékeny ponton talált el minket." 2020.04.06. 20:28

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA:
  "A felvételek után arról nem lehetett vitát nyitni, hogy a madárének sok esetben pontos mása az emberi zenének. Egyetlen ponton lehetett a madárzenét visszatuszkolni abba az eszmerendbe, ahol az emberi zene az értelem és a művészet csúcsa, egyedüli képviselője. Ez pedig a tudatosság kérdése. A szkeptikusok azt állították, hogy bár sok madár lenyűgöző dallamokat énekel, erről mit sem tud. Ahhoz hasonlóan, amint néha élettelen tárgyak is dallamok kiadására képesek."

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM? "A borhoz kitartás kell, nyitottság és határozottság, odafigyelés és akarat; a jó borhoz épp azok kellenek, mint a jó élethez." 2020.05.03. 12:29

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM?
  "Akkoriban rendszeresen láttam vendégül népes társaságokat, minden második hét péntekén. Nagy főzések, zenehallgatások és beszélgetések színtere volt minden ilyen este. Hajnalig folyt a lakoma, a beszéd, ha tetszik, a mulatozás. Zömmel madár- és zeneszerető emberek jártak hozzám. Zömmel sörivók. Egyik pénteken elmeséltem nekik, hogy már saját borom is van a pincében, mert korábban másnak félre raktam egyet, és úgy gondoltam, nem járja, hogy sajátom ne legyen. Mire páran úgy gondolták: az sem járja, hogy nekik sincs félrerakott boruk."

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK? "Szeretnék adni nektek az ünnepre valami kedveset, s találtam is valamit. Rettentően tanulságos és aranyos!" 2020.04.11. 18:20

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK?
  "De mielőtt megmutatnám, pár szót, egy kis bevezetőt engedjetek meg. Úgy látszik, nem bír magával a bennem rejlő „népművelő” 🙁 A minap részletesen írtam a madárzenéről, s már ott is feltettem azt a kérdést: mi van, ha nem az állatok utánoznak esetenként minket, hanem az emberi faj rendezkedett be az állatok utánzására? Nem akarom ezt a kérdést ismét megnyitni, csak épp egy olyan felvételt ajánlottak a figyelmembe, ahol épp az ember utánoz állatokat. De mint oly sokszor, ennek is nagyobb a jelentősége annál, minthogy csak vidámkodjunk kicsit."

  FILMAJÁNLÓ: "Bizonyos asszonyok számára épp ezek a férfiak jelenthetik a beteljesülést, már ha képesek kicsalni őket az erdőből vagy velük élni a vadonban" 2020.04.05. 19:36

  FILMAJÁNLÓ:
  "Ezért az e világból való nőnek, amikor rátalál az emberére, aranyásóra vagy hegymászóra, nincsen könnyű dolga. Katharina (Mathilda May) a farkasember, Roccia jobbján lép be a képbe, és az atletikus Adonisz, Martin balján végzi. Martinnal pedig a hegy, a Cerro Torre végez. Ez lenne a lelőtt poén, de gyorsan hozzáteszem, hogy a két férfi viadala során, a film mértani középpontjában, meghal még valaki. Olyasvalaki, akinek nem kellett volna."

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA: "A kakukk valóban okos, agyalós madár, mégis néha épp az eszessége miatt jár pórul. Pontosabban azért, mert ennek az eszességnek is vannak határai." 2020.04.08. 19:33

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA:
  "A kakukk arról híresült el, hogy a tojását más madarak fészkébe csempészi, és a fióka felnevelését nálánál sokkal kisebb termetű madárfajokra, például a vörösbegyre vagy a nádiposzátára bízza. Kevesen tudják, hogy a kakukk bizonyos szempontból az álcázás nagymestere is. Képes mások álcázását utánozni. A madártojásokat általában szintén valamiféle rejtő-szín jellemzi, ami azonban fajonként változik; más a vörösbegy, a nádirigó, az énekes rigó és a barázdabillegető tojása. (Az alábbi kép a fekete rigó tojásait mutatja.)"

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN? "Már nem is tudom, mióta vagyok itt önkéntes karanténban, de talán úgy 6-7 hete. Rögtön az elején arra lettem figyelmes, hogy géphangokat hallok a völgyből." 2020.03.29. 17:51

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN?
  "Korábban többször is beszámoltam a területemre vonatkozó tervekről, többek között arról is, hogy a fásítás mellett feltett szándékom visszaadni a terület egy részének a vizet. A völgy ugyanis valaha láp vagy mocsár volt, a birtokhatár túloldalán ma is égerláperdőt találni. Beszéltem olyan környékbelivel, aki még vadkacsákat látott ebben a völgyben tömegével, s olyannal is, aki a területhatáron folyó patakon tanult horgászni. "

  TUDTAD, HOGY CSAK A HALOTT ÍRÓ A JÓ ÍRÓ? "Mindnyájan szeretnénk a lehető legtöbbet megtudni arról, amit szeretünk, de arról is, amit nem. Jó esetben." 2020.06.05. 19:09

  TUDTAD, HOGY CSAK A HALOTT ÍRÓ A JÓ ÍRÓ?
  "Vannak, akik rajonganak a kortárs magyar irodalomért, vannak, akik kevésbé, de tartozzon valaki bármelyik csoportba, azt hiszem, minden olvasó szeretne tisztában lenni a kortárs irodalom állapotával, minőségével, szereplőivel. De hányan veszik a fáradtságot, hogy éveken át vegyék és olvassák az aktuálisan megjelenő irodalmi folyóiratokat? A kortárs irodalom legfontosabb fórumát ugyanis még mindig a folyóiratok jelentik."