Egy kék madárról és az emberi gyarlóságról

2020.05.09. 80-as évek végén írt madarásznapló levegőzik az első igazán meleg hétvégén (Fotó: Centauri)

Azt szeretem bennetek, hogy akkor sem riadtok meg, ha olyasvalamit olvastok itt, ami első nekifutásra nem kompatibilis veletek. Nyilván előfordul ez.


EZ NEM UGYANAZ A KÉK GALAMB
2020.05.09. Hétvégére egy régi, tanulságos emlékemet hozom, amiben van egy érdekes és gyönyörű, alig ismert madár, és ott van benne az ember gyarlósága is. Mondjuk így: egy rövid színes-tanulságos írás akar lenni ez.  
Azt szeretem bennetek, hogy akkor sem riadtok meg, ha olyasvalamit olvastok itt, ami első nekifutásra nem kompatibilis veletek. Nyilván előfordul ez.

Olvastok sötét írásokat jókedvetekben, s emelkedett opuszokat rosszkedvetekben.

Necces posztoktól sem riadtok meg, akkor sem, ha például arról írok, hogy senki sem mentes ideológiáktól. Nem kéri ki ezt magának senki, inkább megvizsgálja, vajon az ő esetében igaz-e? Legalábbis így képzelem.
Összességében abban bízom – nem először írom ezt –, hogy vannak, akik képesek elhagyni a komfortzónájukat. Tudom, mennyire nehéz ez. Ha arra a kérdésre, hogy az ember miért ennyire erősen hajlamos bezárulásra, miért ennyire gyakori, hogy foglyul ejti egy ideológia vagy a komfort, akkor sok gondunktól szabadulhatnánk meg. De ez a szélmalomharcok közül ez az egyik legnehezebb. Az alábbi igen régi emlékem épp erről mesél.

Régi fotó az első madarásztáboraim egyikéből

Iskolás voltam még, amikor a közeli város madarászai valami klubféleséget szerveztek. Hetente vagy kéthetente tartották ezeket az összejöveteleket, ha jól emlékszem.

A madarász klub – nevezzük így – progresszív ötlet volt, abból a szempontból mindenképp, hogy mindig kaphatók voltak a legfrissebb szakkönyvek, és még filmvetítés is volt.

Nyolcmillimétereseket vetítettek, zömmel német és angol kisfilmeket madarakról, elsősorban madárvédelemről. Emlékszem arra a filmre például, mely azt mutatta be, hogyan segítik mesterséges költőládák felszerelésével Németországban a sarlósfecskék megtelepedését.
Mindez jóval a rendszerváltás előtt, vagyis amikor Németország még nem is létezett, csak NDK és NSZK volt. Mármost a klub szervezője valamiképp nyugatnémet kisfilmeket is behozhatott. A hazai madárvédelem sehol nem volt akkoriban a nyugat-európai madárvédelemhez képest. Egy szó, mint száz, valóban progresszív péntekek voltak ezek. Amennyire tudom, Budapesten sem volt efféle klub.

Ehhez képest volt szerencsém megtapasztalni, hogy még egy ilyen progresszívnek tűnő helyen is könnyen ütközhetünk mások korlátoltságával.

A madarásztársadalom egy részét ez sajnos ma is jellemzi. Amint a közéletben is tartósan van jelen az a réteg, aki fölényeskedve osztja az észt, úgy még a madarásztársadalom berkein belül is ott él és virul ez az attitűd. Egyik jellegzetessége a „szakemberezés”, másként „amatőrözés”; amikor egy vitát azon az alapon igyekszik eldönteni valaki, hogy ki a szakember, ki a profi, s ezzel szemben ki az úgynevezett amatőr. Ezt sokan beveszik. Sokan megriadnak, ha „megtudják”, hogy velük szemben egy „szakember”, egy „profi” ül. Úgy vannak vele: „Ja, hát, ha ez szakember, talán igaza van.”

Centauri író writer author Magvető Kiadó irodalom regény könyv fotó

Bal oldalon, notesszel a hónom alatt – egy hamisítatlan kezdő, egy totális amatőr 🙂

Csak nem vesszük észre, hogy az esetek jelentős részében az efféle párbeszéd valójában nem a szakértelemről, nem a profi kontra amatőr felállásról szól, hanem a kommunikációról. Aki először nevezi magát szakembernek, az a nyerő. Mert ez valahogy működik. Talán mert a többségben ott van egy szunnyadó kisebbségi komplexus, és abban a pillanatban, ahogy leamatőrözik, megriad, s nem akar több konfliktust. Másfelől azt is látni kell, hogy sok szakértő, bár valóban magas szinten képviseli a szakmáját, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének korlátai.
Minderre mutatott példát annak idején ez a madarász klub.

Bár az ember azt gondolná, egy citromsármány az citromsármány, a jégmadár meg mindenkinek kék. Majdnem.

Különösen az érdekes, hogy amikor egy szakember valami okból az istennek sem akar elfogadni valamit – gyakran csak a presztízse védelmében –, olyan elképesztő érveléssel rukkol elő, aminél egy turbó-amatőr is százszorta többre képes.
Három dolog miatt vártuk a pénteket. Beszerezhettük a legfrisseb szakirodalmat, sőt, időnként még az ötvenes-hatvanas évek évkönyveihez is hozzájuthattunk (így van meg nekem egy sor régi Aquila), megnézhettünk egy érdekes kisfilmet a világ „távoli” országaiból, nem utolsó sorban pedig informatív beszélgetések zajlottak. Ma már elképzelhetetlen, de nem volt internet, nem volt mobiltelefon. Ha kapcsolatot akart az ember vagy infót, akkor el kellett menni egy ilyen találkozóra.

A legfontosabb szakirodalom, a Madártani Intézet évkönyve, az Aquila – a hajdani találkozókon szereztem be a legtöbbet, köztük az 50-es években megjelent példányokat is! (Fotó: Centauri)

Büszkén és izgatottan számolt be mindenki arról, mit látott, mit csinált, ki-ki a maga területén. Történt egyszer, hogy megkérdezték, milyen madarakat láttam Indiában. Érdekes lehetett ez akkoriban, hisz gyerek létemre én jutottam el a legmesszebbre a nagyvilágban. Akadt mesélnivalóm bőven, s bár nem emlékszem rá, de úgy gondolom, akkoriban sem lehettem hallgatag. Valószínűleg öntöttem az infót arról, hogy Indiában az útszélén pont úgy látni pávákat, mint nálunk fácánt, de ugyanígy darut, keselyű meg annyi van, főként dögvész sújtotta területeken, hogy az ember nem látja a keselyű-tömeg végét (valóban láttam ilyet Delhi és Agra között),

de ami a legérdekesebb – mondtam –, hogy olyan fajok, melyek itt is élnek, mennyire másként viselkednek ott. Például a kék galamb (Columba oeanas).


Kék galamb - Columba Oenas

Kék galamb – Columba Oenas (FORRÁS)

A kék galambot kevesen ismerik. Gyönyörű, kicsit nehezen határozható faj, mivel igen hasonló a parlagi galambjainkhoz. Bár ez csak első közelítésben igaz, mert hiányzik róla a fehér farcsík, némi gyakorlattal pedig már a reptéről megismerhető; az ugyanis félúton van a galambok repte és a gerlék nyilallása között. Szerencsére olyan helyen nőttem fel, ahol őszi és tavaszi vonuláson tömegével jelentek meg. A kék galamb ugyanis vonuláson a nyílt területeket járja, a nagy mezőgazdasági területeket, kiváltképp szerette akkoriban a lucernatáblákat, ahol gyakran vegyes csapatokat alkotott seregélyekkel, bíbicekkel, fenyőrigókkal, pajzsoscankókkal.

Különlegessége, hogy a költés idejére viszont láthatatlanná válik.

Nem is oly gyakori, mint például az örvös galamb, ráadásul fészkelésre elvonul az erdőkbe. Míg minden más galambfajunk fészket épít – összetákolt fészket, az igaz –, addig a kék galamb odúban költ. Azt viszont nyilván nem képes maga elkészíteni, ezért sikeressége a harkályok munkájától függ, azon belül is a fekete harkályétól, mivel egyedül ő képes akkora odút készíteni, ami alkalmas egy galamb számára is. A nyolcvanas években a fekete harkály jóval ritkább volt, mint manapság, így a kék galamb is.

kék galamb - Columba Oenas

Sajnos igazán jó free fotót is nehéz találni (FORRÁS)

Ráadásul a kék galamb óvatos madár. Nagyon óvatos. Megszoktuk, hogy a balkáni gerle itt él velünk a városokban és falvakban, amint újabban az örvös galamb is. De már például a vadgerle kimondottan óvatos madár, nehéz a közelébe kerülni. De a legóvatosabb – a vadgerlénél is óvatosabb – a kék galamb.

Épp ezért nem győztem azon csodálkozni, hogy Delhiben tele van vele a város. Úgy él ott egy tízmilliós megapoliszban, mint nálunk a balkáni gerle.


Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) Ő sem volt mindig itt a városainkban, a 30-as évektől terjedt el mindenütt. (Fotó: Centauri)

Ma is emlékszem: a tizenhetedik emeleti hotelszoba hatalmas üvegablakának párkányán békésen tollászkodó kék galambokra. Annyira szépen, centiméterekről azóta sem láttam. India, és Delhi nemcsak a kék galambokat szelídítette az emberekhez. Hogy egy másik példát mondjak: nálunk a barna kánya még mindig a zavartalan erdők, árterek, ritka ragadozómadara. Delhiben meg, ki tudja mióta, városi madár. Ott ülnek és tollászkodnak tömegével a pálmákon, kerítéseken, épületek tetején, akár a keselyűk. Erről tudtam korábban is, a kék galamb viszont meglepett. Amint ezt elmeséltem, másokat is. Annyira, hogy el sem hitték.

Legalábbis a klub szakmai vezetője közölte, hogy az nem lehet. A kék galamb óvatos madár.

Tudom, mondtam, de Indiában nem. Ott kimondottan urbanizálódott faj. Erre mondta a szakmai vezető – India madarainak ismerete nélkül –, hogy az akkor is valami más lesz, én meg talán benéztem ezt a dolgot.

Centauri Delhi majomhorda

Nemcsak madarak szoktak hozzá az emberhez Indiában, hanem ahogy az köztudott, többek között a majmok is (Fotó: Centauri)

Rettenetesen sértett és dühös voltam. Már hogyan néztem volna be? A kék galambot némi figyelmetlenséggel összekeverhetünk parlagi galambokkal, csakhogy én napi szinten ezrével láttam őket, nem egyszer – sajnos – villanyvezetékek alól is szedtem fel áramütött kék galambokat, ezek közül párat eljuttattam említett szakembernek is, talán némelyik ezek közül ma is ott van a Madártani Intézet preparátumai között, s képes azt mondani, hogy benéztem?
Hazamentem, és átnyálaztam a könyveimet. Ha jól emlékszem, talán az Uránia sorozat Madarak kötetében találtam egy hetvenes évekbeli leírást a kék galambról, ahol fekete-fehéren ott állt: a kék galamb Ázsiában régóta városiasodott faj, és épp úgy él, mint nálunk a balkáni gerle. Odú helyett épületek üregeiben költ, és tömeges. „Na tessék! – gondoltam – Erről ennyit. Most végre elégtételt kapok.” Tűkön ültem a következő péntekig.

Parlagi galambok Győrben – jól látszik a fehér farcsík, ez általában biztos jegy, de még ha némelyik parlaginál ez is lehet szürke, akkor is, némi tapasztalattal megkülönböztethető a kék galambtól (Fotó: Centauri)

Az Urániával a hónom alatt mentem a következő klub estre. A könyvben meg könyvjelző a kék galambos passzusnál. S vártam a megfelelő pillanatra – amikor úgy vethetem fel megint a témát, hogy azt lehetőleg mások is hallják. Nehogy már azt higgyék a többiek, hogy én benézek egy galambot, vagy hantázok Indiáról! El is jött a pillanat, elővettem a könyvet, és felolvastam az odavágó részt. El nem hiszitek, hogy némi gondolkodás után a szakmai vezető mit válaszolt erre.

„Ez nem ugyanaz a kék galamb.”

Hagyok időt az értelmezésre.

Zseniális, nem?

Amint életre szóló élmény volt Hetési tanárbácsi alázata és nyitottsága, természetszeretete és bölcsessége (íme egy rendben lévő „amatőr”), úgy életre szóló tanulságot szereztem a klubban is, és később bizonyos esetekben csak annyit mondtam: „Ez nem az a kék galamb”.
Plasztikus példa ez arra, hogy az ember, ha egyszer egy kép, egy infó rögzült benne, milyen nehezen fogad el bármit, ami más, vagy ami a megszokottnak szöges ellentéte. Halkan jegyzem meg, én akkor – és azóta is – annak szimbólumát is felfedeztem ebben a jelenetben (hisz ott dolgoztak bennem más indiai élmények is), hogy hasonlóképp viszonyul az egyik kultúra a másikhoz; bizonyos jegyeit, működéselveit képtelen megérteni; mert kizárólag a saját életvitele, a saját kultúrája felől képes értelmezni a másikat.
Egy urbanizálódott kék galamb, egyszerűen nem lehet kék galamb valójában. Ennek mintájára: bizonyos dolgokról másként vélekedő ember, egyesek szemében szintén nem lehet igazán ember. Ez a helyzet. Ez a mintázat.

Legyünk hát kék galambok! Olyan kék galambok, akik „nem ugyanazok”.


Osszátok meg a többi galambbal is! Köszönöm.
Hozzászólásokhoz gördülj a lap aljára!

Később voltak postagalambjaim is – ő Magellán, sajnos már nem él, héja áldozata lett (Fotó: Centauri)

Feliratkoztál már hírlevélre? Próbáld ki!

Email cím*


Delhi adományai (Litera)

Galamb-akrobaták – novella galambokról

Davombar és Lutz – kocsmai beszélgetés a városi galambokról

Újabb madárritkaság madáretetőn – a keleti gerle

A boldogság kék madara valójában fekete?

                                   

3 Comments:

 1. Davombar meg az 5G:-)))Ő biztosan nem kék, no de Lutz, meg Elise és Damien ők biztosan azok:-) Milyen jó volt újra olvasni a őket! A Delhiben hirtelen felnövő fiú is annyira kedves írás. Köszönet a kék galamboknak!
  (sajnos a tengerparti video akadozik, nem tudtam megnézni, nem tudom mi lehet a baj)

 2. Ibolya Nagy

  Szegény Cen’, amikor az ember még gyerekként szembesül a korlátolt “szakértővel”, aztán, amikor felnő, mintha hatványozódnának, szörnyű. Aztán eljön az az idő, amikor az ember legyint és továbblép.
  Viszont az illusztrációk szívmelengetőek. 🙂

 3. Bevallom, a biosz óra volt az egyetlen, amiről sosem lógtam anno. Ha mostanság ilyen tanerők okítanák a diákokat, mint te, biztos egy üres hely sem lenne az előadóban, beszélj madárról, békákról, halakról, fákról, bármiről ami él.
  Bizony én benézetem tavaly ősszel gombázás közben egy parlagit, lőttem róla vagy 10 képet. Kíváncsian, de reménykedve kérdeztem a “vérprofikat”, de koppannom kellet, tényleg parlagi volt. Van egy nagy kedvencem, ártéri öreg erdő, hatalmas öreg tölgyekkel, ott látok néha kék galambot, de sosem tudtam lefotózni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!
  San Francisco, 1890-es évek. Egy fiatal fiú megelégeli a családi ház nyomasztó világát és a polgári társadalom kilátástalan körülményeit, és a kalandot választja: a tapasztalás útját. A csavargás és a matrózélet, a szenvedély és a szerelem teszi őt felnőtté. Centauri előző könyvében már bebizonyította, hogy tud letehetetlen nagyregényt írni: a témájában is a Jégvágóhoz kapcsolódó Jákob botja pedig egy minden eddiginél varázslatosabb utazásra hívja olvasóját az emberi természet kiszámíthatatlan tájaira. A kaleidoszkópszerű elbeszélés egyszerre olvasható fejlődésregénynek, családregénynek, kaland- vagy épp szerelmi történetnek. Bár az események és a karakterek néhol felidézik Jack London élettörténetét, ez a könyv mégsem róla szól, hanem arról, hogyan lehet Jack Londonná válni.

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN: "„Ezer éve” ígértem egy cikket egy olyan jelenségről, amiről magyarul nem találni semmit, holott méltó volna a világhírre." 2020.08.08. 13:18

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN:
  "Az amerikai kontinens nyugati partjainál és az USA északi illetve Kanada délinyugati részén, ahonnan a nyugati partokat követve, többek között Kaliforniát érintve Dél-Amerikába vonul. Néhány éve meghökkentő gyülekezésük alakult ki az Oregon állambeli Portland egyik általános iskolájánál. Azon túl, hogy amit ezek a fecskék művelnek, egészen elképesztő, számos tanulsággal is szolgálhat a számunkra. De először nézzünk egy felvételt, hogy lássuk, miről van szó. Először olyasmit látunk, amit seregélycsapatoktól is „megszokhattunk”; éjszakai beszállás előtti, csapatos légiparádét. "

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.
  "Hatalmas sanszot hagytunk ki ezekben a hónapokban. Épp a világjárvány adott nekünk lehetőséget arra, hogy egy alapvetően elhibázott pályáról letérjünk, de ez nem történt meg. És nem fog megtörténni már. Azt is állítom, hogy ezután jöhet bármi, nem fog történni semmi, az ember, a Homo sapiens elvesztette képességét, hogy saját sorsának kovácsa legyen."
 • MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA

  MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA
  "„Fiatal lányként nagy bajba kerültem. 1966 nyarán lefeküdtem egy fiúval, aki még nálam is éretlenebb volt, és azonnal teherbe estem. (…) Kirúgtak a főiskoláról. (…) A terhességem előrehaladtával máshol kellett menedéket keresnem. A szomszédok úgy viselkedtek, mintha a szüleim bűnözőt rejtegetnének. Kissé délebbre, a tengerparton találtam magamnak egy pótcsaládot (…) Fegyelmezett, mégis meghitt családi életük a bioételeken, a klasszikus zenén és a művészeten nyugodott. (…) Vasárnaponként elsétáltam egy kihalt tengerparti kávéházba, ahol kávét és fánkot reggeliztem – egyiket sem nézték volna jó szemmel az egészséges ételek uralta háztartásban. (…) Mivel nem voltam férjnél, az ápolónők kegyetlenül bántak velem, órákig hagytak szenvedni az asztalon… (…) Drakula lányának neveztek (… ) Bár a karom üres volt és sírtam, a gyermekem életben maradt és jó kezekbe került. (…) Örökbe adtam egy jómódú és művelt családba."
 • HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA

  HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA
  "Centauri, a “titokzatos író” nem az Államokban él, első regénye mégis egy hamisítatlan, modern amerikai nagyregény. Hátborzongató balesetek, merényletek, agyműtétek, kocsmázások, válságok, és szerelmi csalódások jelölik ki az ifjú Dan Coolbirth útját, hogy aztán a nálánál jóval idősebb Angelicával folytatott románcát egy kettős gyilkosság szakítsa meg. Ekkor elkezdődik a road movie, Dan Kaliforniából észak felé, Montanába menekül, ahol a vad szépségű és különös képességekkel megáldott indiánlány, Téa keresztezi az útját. Szinte filmszerűen áll össze egy extravagáns, őrült, mégis sok szempontból fájóan átlagos család története, miközben számos jellegzetes és felejthetetlen figura bukkan föl, áttételesen pedig fontos szereplőkké lépnek elő olyan írók, mint Salinger vagy Melville, sőt fény derül arra is, hogy mi köti össze a famíliát Jack Londonnal. Dan, a maga kamaszos módján, durva kritikával illeti a világot, főként a szüleit – még az imádott nagyit is, aki lökött barátai segítségével igyekszik “tökös gyereket” faragni belőle -, ugyanakkor remek humora van. Azt viszont nehéz eldönteni: Dan útja a múltba visz, vagy egy olyan világba, ahol élő ember még nem járt."

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA
  Nehéz megmondani, mi a legjobb az életben. Valamivel könnyebb kérdés, mi a legrosszabb. A járvány kitörésekor már tudtam. Legalábbis azt hittem, tudom. Három dolog a legrosszabb, de hogy a három közül melyik a leginkább elviselhetetlen, arról még a karantén idején sem döntöttem. Az első az, ha valaki hirtelen meghal. Mondjuk, az apád, akire mindig számíthatsz. Akivel sörözhetsz, beszélgethetsz, horgászhatsz; aki nem tökéletes, de mégiscsak ott van neked, akit bármikor kereshetsz, olyan, amilyen, de nála valóságosabb ember nincs a Földön. Az valami felfoghatatlan, amikor egy napon közlik veled: ez az ember nincs többé. Meghalt. Váratlanul. És te nem érted: Akkor most mi van? Többé nem beszélünk? Többé nem főzünk együtt? Akkor holnap mégsem horgászunk? Akkor ma nem találkozunk? Már ma sem? Ezt alapvetően nem képes felfogni az ember. Hiába volt ott egész életében, a bölcsőtől az esküvőig, most mégis olybá tűnik, hogy az embert, aki az apád volt, álmodtad csak. És most felriadsz egy álomból, a továbbiakban ébren kell lenned, egy olyan világban, ahol árva vagy.

  KERT A VADONBAN

  KERT A VADONBAN
  Sajnos alig találni adatokat arról, hogy az ország területének hány százalékát teszik ki kertek. Hosszas keresgélés után sem sikerült megbízható forrásra bukkannom, holott nyilván nem elenyésző ez a hányad. Sok múlhat azon, hogy ezek a kertek milyen állapotban vannak, és a tulajdonosokat milyen szándék vezérli a művelésük során. Ma ez fokozottan igaz. Az én kertem például mára úgy működik már, mint egy kültéri légkondicionáló.

  KERT & VADON "Mindig történik valami. Most például örökbe kellett fogadnom egy egész "csonka családot." 2020.07.17. 12:18

  KERT & VADON
  "Július 5.-én új fejezet nyílt a birtok történetében, aznap viszont még nem tudtam, hogy nemsokára egy kis “csonka családot” kell örökbe fogadnom. A délutáni órákban, nagy hőségben, a bejárati ajtó előtt megjelent egy sünkölyök. Ennyire kicsi sünt talán nem is láttam még. Szokatlan volt az időpont is, mivel a sünök éjjel járnak."

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK
  Szeretek pepecselni macerás ételekkel, ha időm engedi – de gyakran nem engedi. Utóbb pedig sok ételről kiderül, hogy koránt sem annyira nehéz vagy macerás az elkészítésük, ahogy azt botcsinálta szakács fényévekről elképzeli. A hétvégén írtam arról, hogy a kenyérsütés is lenyűgözött azzal, hogy voltaképp a semmiből lesz valami alapvető; s alapvetően finom. Bevallom én húsevő vagyok. Kötelességem is húst enni a lábam miatt. Írtam már arról, hogy gyerekkoromban kis híján majdnem elvesztettem a jobb lábamat (AMIRE BÜSZKE VAGYOK: A JOBB LÁBAM), máskor sikerült ugyanebbe a lábba beleállítanom a baltát, s ilyenkor fokozottan kellett ügyelnem arra, hogy elegendő húst egyek; ez ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a láb fenntartsa magát. Szerencsére kedvelem is a húsételeket

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG
  "Sokan szeretjük a madarakat. Csodáljuk őket, számos esetben írtam róluk én is elragadtatással. Legutóbb a madárdal lenyűgöző szépségét mutattam meg, egyúttal bizonyítékként arra, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint azt bárki gondolná. Hajlamosak vagyunk idealizálni az állatok világát, és eszményként szembe állítani az ember kétségkívül drasztikus és „embertelen” világával. Könnyen alakul ki bennünk az a kép, hogy szemben velünk, az állatok ártatlan és tiszta lények. Abban egészen biztos vagyok, hogy a természet egésze egy lenyűgöző, messze felettünk álló, hibátlanul működő rendszer. Ebből a szempontból vizsgálva magamat, a természet imádata és vizsgálata szinte már vallás. Alighanem panteista vagyok. Ami másoknak az Isten, az nekem Gaia. Ugyanakkor töprengésre ad okot, ha az állatvilágot közelebbről is szemügyre vesszük. Erre különösen sok lehetőség nyílik a webkamerák és élő közvetítések korában."

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?
  Ha van ismert madár, akkor a harkály az. Ugyanakkor a legtöbben alig tudnak róla valamit. Tudjuk, a harkály a fák doktora, tudjuk, odúkat váj a fákba, ugyanakkor gyógyítja azokat, látjuk télen a madáretetőnkön, de gyakran nem tudjuk, hogy melyik harkályfaj a vendégünk – ugyanis jó pár fajunk van –, másrészt kevesen tudják, hogy a harkályok (hivatalos néven fakopáncsok) mennyire különleges madarak. Talán mert megszoktuk már, hogy a fákat kopácsolják. Megszoktuk pompás színeiket és jelenlétüket, de érdemes megnézni őket közelebbről, mert bizony tátva maradhat a szánk is. Szabó Edit kérésére írok róluk részletesebben. Az eredeti kérdés az volt, hogy egy bizonyos hang, egyfajta gépfegyverropogás származhat-e harkálytól? Ennek apropóján azonban egy kicsit közelebbről is megmutatom a harkályokat. Először is készítettem egy kis harkályhatározót az éjjel. Általában nagy fakopáncs jár a kertünkben, de ahol nagyobb park, erdő, öreg gyümölcsös van a közelben, több fajjal is találkozhatunk.

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?
  Először volt a tízéves háború. Ez tavasszal kezdődött és tavasszal is ért véget. Hatvan évvel korábban. Májusban béke volt. Majd következett a húszéves háború, ami húsz évig tartott, nyáron kezdődött és nyáron ért véget. Szeptemberben ismét béke volt. Végül kitört a harmincéves háború. Ez ősszel kezdődött és ősszel ért véget, harmincévnyi öldöklés után. Októberben elcsöndesültek a frontok. November elejére egyszerűen kiürültek a lövészárkok. Az ezredesek, dandártábornokok, marsallok novemberben már nem találtak katonákat. December elején próbáltak még toborozni, de a falvak és a városok egyaránt üresen álltak, pontosabban nem volt bennük férfi, még fiatal férfi vagy nagyobb fiúcska sem. Arról nem szólva, hogy ezredesek, dandártábornokok, vezérkari főnökök és marsallok se igen akadtak. Az a néhány, aki maradt, agyalágyult hülye lett a sok lövöldözéstől, az összességében hatvanévnyi öldökléstől elszállt minden harcikedvük és életerejük, megöregedtek, nemhogy harcolni, de járni is alig tudtak, süketek voltak mindkét fülükre, és amikor ezek közül néhányan itt-ott, véletlenszerűen, a pusztában, a tajgán, a tundraövben, az évekkel korábban elcsatangolt vagy leszakadt, húsz és harminc és negyven évvel korábbi hadifogságból hazafelé vándorló kéttucat férfiból összeblöfföltek egy-egy tizedet vagy fél szakaszt, bármit, amit harci alakulatnak tekinthettek, és mustársárga, vérpöttyös térképeikkel elindultak az utolsó állások felé, majd odaértek, azt kellett látniuk, hogy ott már rég nem folyik semmiféle harc, sőt vér se. A tízéves háborúból visszamaradt csontoknak nyoma sincs. A húszéves háború katonai zubbonyaiból csak itt-ott maradt néhány mandzsettagomb, de az is a porhanyós, vértől fekete tőzeg alatt.

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?
  Hetekkel ezelőtt írtam már a hisztériáról, leginkább kérdéseket tettem fel. Költői kérdéseket zömmel, s nem vártam választ. De ennyi idő után pár választ kaptunk mégis. Jól látszik, hogy valóban kibontakozott mára egy ideológiai háború, ahogy kibontakozott egy életmódok közötti háború is. Az egész vita valójában a karanténról és a maszkviselésről olyan ideológiáktól átfűtött, eszement tónusban zajlik, hogy ép elméjű ember egy idő után inkább kiszáll; kiszáll olyan szinten is, hogy egyáltalán olvassa és hallgassa ezeket. A járvány gyakorlóterep, felület sok megmondófej számára. Épp ez adja meg számunkra az egyik fontos választ. Nem vitatható, hogy rendkívüli helyzetben vagyunk. Akár brutálisan veszélyes járványhelyzetről, akár brutálisan túltolt hisztériáról beszélünk. Mindkét esetben igaz, hogy valamiféle rendszerhibával kell szembesülnünk. Ismét leszögezem: én nem gondolom, hogy itt hisztériáról lenne szó. Arról semmiképp, hogy az egyik oldal hisztérikus volna, no de a másik, az mennyire józan. Nem. Legjobb esetben is egy hisztérikus gyereket látunk, nevezzük őt Zolikának, de lehet Robika, Pistike vagy Móricka is, tök mindegy, aki a pénztár előtt földre veti magát, üvölt és toporzékol, mert nem vettek neki rágógumit.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.
  A tavasz az utánpótlásról és a fennmaradásról szól a vadonban; végsősoron e körül forog minden. A nyugalmi időszakok is azt a célt szolgálják, hogy kihúzza mindenki tavaszig valahogy, s a lehető legfelkészültebben jusson el a tavaszig. Nem meglepő, hogy a legérdekesebb és legdöbbenetesebb jelenetek, szokások, trükkök zömmel a szaporodási időszakhoz köthetők, a titokzatos és gyönyörű madárdaltól a násztáncig. Vagy gondoljunk a szarvasbőgésre, mely egyben kivétel is, hisz őszre esik, de két ősz között egy szarvas, még egy bika is, bizonyos értelemben csak egy legelésző állat, ám szeptemberben már az erdő királya, a fenségesség maga, és szinte uralja az egész őszt. Legyen egy faj násza bármily látványos, a legtöbb esetben egymástól igen távoli fajok között is van valami közös. Azonos fajhoz tartozó egyedek állnak össze annak érdekében, hogy újabb egyedeket hozzanak létre.

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET: "Jobb világban élnénk, ha erről széles körben tudnánk." 2020.05.01. 08:35

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET:
  "Először is meg kell küzdenem azzal, hogy pillanatnyilag senki sem tudja, hogy az udvaromban hány faj él. Ami a legszebb: hiába csődülne ide két tucat kutató, a zoológia és botanika legkülönbözőbb területeiről, számukra is hosszas feladat volna felmérni ezt a 11 hektárt. Ráadásul, ha nagyjából végeznének, akkor is csak egy megközelítően helyes képet adhatnának, hisz még egy kicsi terület faunája és flórája is folyamatosan változik. Új fajok tűnnek fel, és régi fajok tűnnek el."

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK? "A közép- és a felső osztálybeli nők a beteges megjelenést sminkkel is igyekeztek elérni. Úgyis mondhatnánk: tébécésre sminkelték magukat." 2020.04.24. 05:08

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK?
  "Az 1800-as évek közepére a tuberkulózis Európában és az Egyesült Államokban is elérte a járvány szintjét. A betegségről ma már tudjuk, hogy fertőző, a tüdőt támadja meg, és más szerveket is károsít, ez a tudás azonban a 19. sz. elején nem állt rendelkezésre. Az antibiotikumok megjelenése előtt a fertőzöttek lassú leromlás során értek el a végső stádiumba. Sápadni és fogyni kezdtek, mielőtt belehaltak volna az akkoriban „felemésztődésnek” mondott kórban. Épp ez két, alapvetően nyugtalanító tünet vált az új divat alappillérévé, s nem kell sokat keresgélnünk, hogy hamar rábukkanjunk máig tartó hatására."

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS "TELJES TESZTELÉS" - A SARKSITE-ON: "De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt. Ez a frusztráció lesz az, ami megakadályozza az emberiséget abban, hogy végül győzedelmeskedjen és helyreállítsa régi szép életét." 2020.05.07. 19:21

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS
  "Hiába ígérte Bill Muskerberg a KONTKAT-3000 zavartalan élesítését, a letöltés mégis akadozott. Tegyük hozzá, Josef K. maga sem tudta eldönteni, hogy az internet túlterheltsége vagy a laptop elavultsága miatt, esetleg valami zsarolóvírusnak köszönhetően. Mindenesetre a KONTAKT-3000 ölelkező kabalafigurái előtt egyre csak karikázott a gép, ráadásul egy ponton frissítésbe kezdett, kikapcsolt és újraindított. Josef K. csak annyit mondott erre: „Szar az egész” – ezt is magában. De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt."

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB "SZTORI", AMIT VALAHA ÍRTAK: "Mi történt Krisztussal? Hogyan végezhette kereszten, amikor voltaképp semmit sem tett?" 2020.04.10. 16:01

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB
  "Végtelenül szomorú, tragikus, és mindörökre aktuális marad az a pinpongozás, amit Krisztussal csinálnak. Amikor végsősoron mindenki – ki ilyen, ki olyan okból – érdekelt Jézus halálában, de valahogy senki se akarja, hogy személy szerint ő vigye el a balhét. Tudja mindenki, mennyire méltánytalan, mennyire ostoba, mennyire kicsinyes minden erő, ami Krisztus ellenében megmozdul; ami ekkora erővel s egyszersmind ennyire szánni való ostobasággal valaki halálát akarja. Mindenáron, de úgy, hogy felelősség senkit se terheljen."

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA: "A madárénekek lassított vizsgálata abba az irányba mutatott – egyértelműen –, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint korábban hittük, ráadásul érzékeny ponton talált el minket." 2020.04.06. 20:28

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA:
  "A felvételek után arról nem lehetett vitát nyitni, hogy a madárének sok esetben pontos mása az emberi zenének. Egyetlen ponton lehetett a madárzenét visszatuszkolni abba az eszmerendbe, ahol az emberi zene az értelem és a művészet csúcsa, egyedüli képviselője. Ez pedig a tudatosság kérdése. A szkeptikusok azt állították, hogy bár sok madár lenyűgöző dallamokat énekel, erről mit sem tud. Ahhoz hasonlóan, amint néha élettelen tárgyak is dallamok kiadására képesek."

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM? "A borhoz kitartás kell, nyitottság és határozottság, odafigyelés és akarat; a jó borhoz épp azok kellenek, mint a jó élethez." 2020.05.03. 12:29

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM?
  "Akkoriban rendszeresen láttam vendégül népes társaságokat, minden második hét péntekén. Nagy főzések, zenehallgatások és beszélgetések színtere volt minden ilyen este. Hajnalig folyt a lakoma, a beszéd, ha tetszik, a mulatozás. Zömmel madár- és zeneszerető emberek jártak hozzám. Zömmel sörivók. Egyik pénteken elmeséltem nekik, hogy már saját borom is van a pincében, mert korábban másnak félre raktam egyet, és úgy gondoltam, nem járja, hogy sajátom ne legyen. Mire páran úgy gondolták: az sem járja, hogy nekik sincs félrerakott boruk."

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK? "Szeretnék adni nektek az ünnepre valami kedveset, s találtam is valamit. Rettentően tanulságos és aranyos!" 2020.04.11. 18:20

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK?
  "De mielőtt megmutatnám, pár szót, egy kis bevezetőt engedjetek meg. Úgy látszik, nem bír magával a bennem rejlő „népművelő” 🙁 A minap részletesen írtam a madárzenéről, s már ott is feltettem azt a kérdést: mi van, ha nem az állatok utánoznak esetenként minket, hanem az emberi faj rendezkedett be az állatok utánzására? Nem akarom ezt a kérdést ismét megnyitni, csak épp egy olyan felvételt ajánlottak a figyelmembe, ahol épp az ember utánoz állatokat. De mint oly sokszor, ennek is nagyobb a jelentősége annál, minthogy csak vidámkodjunk kicsit."

  FILMAJÁNLÓ: "Bizonyos asszonyok számára épp ezek a férfiak jelenthetik a beteljesülést, már ha képesek kicsalni őket az erdőből vagy velük élni a vadonban" 2020.04.05. 19:36

  FILMAJÁNLÓ:
  "Ezért az e világból való nőnek, amikor rátalál az emberére, aranyásóra vagy hegymászóra, nincsen könnyű dolga. Katharina (Mathilda May) a farkasember, Roccia jobbján lép be a képbe, és az atletikus Adonisz, Martin balján végzi. Martinnal pedig a hegy, a Cerro Torre végez. Ez lenne a lelőtt poén, de gyorsan hozzáteszem, hogy a két férfi viadala során, a film mértani középpontjában, meghal még valaki. Olyasvalaki, akinek nem kellett volna."

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA: "A kakukk valóban okos, agyalós madár, mégis néha épp az eszessége miatt jár pórul. Pontosabban azért, mert ennek az eszességnek is vannak határai." 2020.04.08. 19:33

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA:
  "A kakukk arról híresült el, hogy a tojását más madarak fészkébe csempészi, és a fióka felnevelését nálánál sokkal kisebb termetű madárfajokra, például a vörösbegyre vagy a nádiposzátára bízza. Kevesen tudják, hogy a kakukk bizonyos szempontból az álcázás nagymestere is. Képes mások álcázását utánozni. A madártojásokat általában szintén valamiféle rejtő-szín jellemzi, ami azonban fajonként változik; más a vörösbegy, a nádirigó, az énekes rigó és a barázdabillegető tojása. (Az alábbi kép a fekete rigó tojásait mutatja.)"

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN? "Már nem is tudom, mióta vagyok itt önkéntes karanténban, de talán úgy 6-7 hete. Rögtön az elején arra lettem figyelmes, hogy géphangokat hallok a völgyből." 2020.03.29. 17:51

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN?
  "Korábban többször is beszámoltam a területemre vonatkozó tervekről, többek között arról is, hogy a fásítás mellett feltett szándékom visszaadni a terület egy részének a vizet. A völgy ugyanis valaha láp vagy mocsár volt, a birtokhatár túloldalán ma is égerláperdőt találni. Beszéltem olyan környékbelivel, aki még vadkacsákat látott ebben a völgyben tömegével, s olyannal is, aki a területhatáron folyó patakon tanult horgászni. "