2008 – Könyvesblog: Az év felfedezettje

Az ember nem csak nevet ad, hanem kap is, mint én a Centaurit.

A nyilvánosság előnyökkel járhat ugyan, de nem tartom az íróvá válás szerves részének. A publikálást is csak fenntartásokkal gondolom egy író ismérvének. A név pedig – legyen polgári vagy választott – olyan, mint egy korsó. Az a lényeg, mivel töltik meg. Ha valaki örökölt nevet használ, arra is csak azt mondjuk: „nevet szerez magának”.

Könyvesblog 2008.06.18. 08:00 Fábián Emese
Centauri Jégvágó kék angyal magvető kiadó író irodalom könyv Jégvágó Jákob botjaAz év nagy felfedezettje az ismeretlen Centauri szerző. Megpróbáltuk kinyomozni, ki ő, sokak szerint egy már befutott író, mások szerint kezdő. Interjút készítettünk vele, hátha kiderül róla valami.
2006 előtt is publikált? Bennem is felmerült, hogy gyakorlott, ismert író bújik meg a Centauri név mögött.
Nem. De ezt majd vagy elhiszik, vagy nem. Többen azt hiszik, hogy korábban írtam már. Ebből indult el a történet, abból a kérdésből, hogy egyáltalán létezem-e. Ami persze így, ebben a formában képtelen felvetés, abban az értelemben viszont jogos, hogyha én egy más néven már régóta publikáló szerző vagyok, pontosabban annak a feltételezett, többé vagy kevésbé ismert írónak a vicce, akkor a Centauri név mögött voltaképp nincs új identitás, vagyis én nem létezem. Legjobb esetben is csak egy valóságos személy egyik énje lehetnék.
Honnan jött a Centauri-név?
A 90-es évek elején felütöttem egy csillagászkönyvet és rátaláltam az Alfa Centauriról szóló leírásra, ami szép metaforának tűnt. A Cen magjában nagy ellentétek feszültek, ami végül robbanáshoz vezetett, és ami szimmetrikus rádiósugárzó felhőket hozott létre. Ezt ma is szépnek találom, a leírást föl is raktam a honlapomra. De azt is tudom, hogy ezt a nevet eleinte nem én hordtam, jó pár évig egy szereplőmé, egy druidáé volt. Később viszont tisztázódott, hogy a számos név közül ez az, ami engem illet, így aztán fogtam magam, és kisajátítottam. Pontosabban nevet rosáltunk a szóban forgó druidával. Én Centaurivá váltam, ő pedig Ventura lett.
Miért érezte szükségét az álnévnek?
Nem hiszek abban, hogy az ismerőseim képesek volnának amolyan baráti természetességgel a rólam alkotott képhez illeszteni az írást. Önkéntelenül is átalakítanák a viszonyukat, amit pedig nem akarok. Mert indokolatlanul tennék. Működni, lenni, megszületni Centauriként is, nem feltétlenül jelenti azt, hogy gyökerestül kifordultam vagy a személyiségemtől idegen dologgal foglalkozom. De egyáltalán nem biztos, hogy ezt mások is így látnák. Elolvasva az írásaimat a természetes és közvetlen viszonyokat egyfajta mérlegelés fertőzhetné. Olyan esetben, amikor számolni lehet azzal is, hogy X vagy Y megjelenhet abban, amit írok majd, ez még fokozottabban érvényesülne, és ezt nem kívánom. Azt is nehéz elképzelni, hogy a valós alapanyagból dolgozó szerző valamilyen formában ne venné figyelembe azt, aki része ennek az alapanyagnak. Nekem viszont senkit se kell kímélnem, úgy szedem szét és rakom össze a dolgokat, ahogy azt jónak látom. Minimális a beszüremkedő külső elvárás. Azért lényeges kérdés ez, mert az írás aktusában a szabadságot tartom a legfontosabbnak. Ezt a szabadságot az álnév és az inkognitó jól védi.
Tehát főleg gyakorlati oldala van ennek?
Vannak homályosabb magyarázatok is. Az írás néha önmagában véve is úgy működik, mint egy személyiség. Ugyanúgy van sokféle meghatározottsága, de van olyan része is, ami önműködőnek tűnik, olykor tetté válik, önmaga cselekményévé. Abban a fázisban nem az a fontos, hogy „miről szól a történet”, hanem maga az aktus. Amikor ez a közeg megtelik élettel, amikor élni és burjánzani kezd. Ha az írónak szerencséje van, az, ami akkor ott vele történt, érvényesül később is, a szövegen keresztül. Olyan ez, mint amikor az elszorított karba, a feloldás pillanatában vér tódul, ha akarom, ha nem. Hiába vannak gátak, tervek, ötletek és konvenciók, azt teszi az ember, amit kell. Ilyenkor sok minden bukkan fel a semmiből, vagy tűnik természetesnek, magától értetődőnek, nem tervezett jelenetek, szereplők, esetek, balesetek. Ilyenkor a szövegben nagyon kevés a „kreáció”. Extrém esetben az ember nemcsak nevet ad, hanem kap is, mint én a Centaurit.
Ez azt jelenti, hogy az író személyisége háttérbe szorul?
A kettő – írás és személyiség – mégis rendkívül szorosan kapcsolódik. Az egyik klisé szerint az író olyan megszállott félőrült, aki egész éjjel az írógépet püföli. De az írót elképzelhetjük olyan félőrültnek is, akit egész éjjel agyba-főbe ver a saját írógépe. Az utóbbiról állíthatjuk ugyan, hogy a lovak közé dobta a gyeplőt, de azt is látni kell, hogy időnként a szövegnek és a történetnek is meglepő ereje lehet. Elég azt felidézni, hogy egyes szavak milyen mágikus jelentőséggel bírtak régen. Ráadásul – minden híreszteléssel szemben – ahhoz éppúgy személyiség kell, hogy az írót éjjelente elverjék a saját szereplői, mint ahhoz, hogy a bakon feszítsen. Ha fázisként értelmezzük mindezt, akkor az elsőben a szerző ír, a másodikban húz, szerkeszt és javít.
Hogyan született meg a döntés, hogy a nyilvánosság elé bocsátja a kéziratait?
Egy konkrét napon, néhány évvel ezelőtt a születésnapomon döntöttem erről. Nem történt semmi különös. Talán csak annyi, hogy krisztusi korba érkeztem és azt gondoltam: ahogy a többségnek bizonyos életfázisokban néhány függőben lévő dologról dönteni kell, úgy nekem is. Ha kitartóan és intenzíven foglalkozunk valamivel, legyen az a bélyeggyűjtés, az ásványtan, vagy a biokémia, némi idő után egyrészt meg kell kérdeznünk, hogy miért csináljuk, másrészt a végére kell járni, meg kell tudni, hogy mekkora a súlya.
Ön nem rohangált folyóiratokhoz és irodalmi csoportosulásokhoz, vagy inkább visszatartotta valami?
Visszatartott valami. Az írás. Jobban érdekelt, mint a publikálás. Ez furcsán hangozhat, de emlékeim szerint hamarabb kezdtem írni, minthogy tudatosult volna bennem, mit is csinálok. Az írás – bár ezt egyesek tagadják – a kíméletlen munka mellett is kivételes kaland! Majdnem drog. Legszívesebben azt javasolnám, írjon mindenki. Ne azért, hogy kiadja, hanem azért, hogy része legyen benne. Zsigerből érezze és értse azt, ami megtörténik, ugyanis az élet java fölött csak átsiklunk. Ez persze frázis, de nem véletlenül lett az. Az írás egyrészt alkalmas eszköz arra, hogy a megtörtént dolgokkal kapcsolatos felületességünket csökkentse, másrészt segít a lehetséges dolgok felismerésében.
Mennyire tartja az írói folyamat részének azt, hogy a nyilvánosság elé lépjen, mondjuk arccal, vagy névvel?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez eszembe se jut, de alapvetően nem tervezem. A nyilvánosság előnyökkel járhat ugyan, de nem tartom az íróvá válás szerves részének. A publikálást is csak fenntartásokkal gondolom egy író ismérvének. A név pedig – legyen polgári vagy választott – olyan, mint egy korsó. Az a lényeg, mivel töltik meg. Ha valaki örökölt nevet használ, arra is csak azt mondjuk: „nevet szerez magának”.
Szövegeiben az önéletrajz és a fikció folyamatosan keveredik, elbeszélés-technikájának ez az egyik kulcsa.
Sok önéletrajzi elem van, de legalább ennyi fikció. Az életrajzi anyagot gyakran darabolom fel, és aztán összerakom, de másképp. Persze van olyan eset is, amikor szigorúan azt írom, ami volt. Különösen élvezem, ha a merő fikcióra valóságként kérdeznek rá. Például egy nem létező emberről azt kérdezik (volt ilyen): elköltözött már az illető? Ugyanakkor minden mozzanatában dokumentum értékű történettel kapcsolatosan arra kíváncsiak: hogyan juthat eszembe ilyen borzalom? Egyébként – az időhöz hasonlóan – a fiktív és életrajzi elemek szétválogatását sem gondolom lényegesnek.
Miért nem lényeges?
A netnaplóban is visszatértem a problémához: mi az, amit valódinak tekinthetünk? Az írás nemcsak úgy hathat vissza az emberre, hogy amíg a könyvtárszobában dolgozik, nem üti el a villamos. Úgy is működhet, hogy visszahat a személyiségére, érzéseket generál és akár konkrét dolgokat is átalakíthat abban a térben, ami viszont már nem virtuális, hanem nagyon is valóságos. Az egyik szereplőmet például buszon választottam ki, mögötte ültem, kinéztem magamnak, és mivel úgy gondoltam, hogy többé nem látom, levettem a válláról egy hajszálat. Ezt még aznap meg is írtam, kiegészítve azzal a fikcióval, hogy a hajszálat visszaadtam később. Valójában pedig magammal hordtam, mintha az volna az aktuális írás kabalája. Így aztán nálam volt akkor is, amikor a „szereplőmet” véletlenül újra láttam. Úgy gondoltam, itt az ideje annak, hogy ezúttal ne olyat írjak, amit tettem, hanem olyat tegyek, amit írtam – és visszaadtam a hónapokkal korábban ellopott hajszálat. Ezt követően pár évre szinte teljesen összekavarodott az írás és az élet, és a hajszál tulajdonosát az egész város az általam adott néven emlegette.
Az írás hatósugara tényleg igen nagy lehet. Ezt támasztja alá az is, hogy olyan kulcsfontosságú mondatokat találtam a kritikákban, amiket tulajdonképp asztalfiókban heverő szövegekről írtak. Úgy tűnik, hogy a kritika is áthall a szövegen, a kritika hatósugara se akármekkora. Ha ez tényleg így van, akkor van esély arra, hogy ami a dolgozószobában, egy virtuális térben történik, az olyan legyen, mintha itt történne. A kettő között nemigen látok lényegi különbséget. Az ember tudata merev határvonalat húz a kettő közé csak azért, mert különben félne.
Nevezték „mágikus realistának” az írásait. Mennyire tartja fontosnak/igaznak ezt a hatást? Mennyire tudatosan és szándékosan használt fel elemeket a mágikus realistáktól?
Eldöntöttem, hogy ezeket a hatásokat, vagy amit annak vélnek, nem fogom súlyozni, lajstromozni „mások helyett”. Akadnak egyértelmű előhívások, amiket nem is tagadhatnék, és látszik rajtuk, hogy tüntetőleg azok. Jack London például. Elég sok írást közöltem, ami a Jack London-i atmoszférát veszi elő. Ugyanakkor olyan hatásokra is hivatkoznak, amikről biztosan tudom, hogy nincsenek.
Az írásait erősen meghatározzák a fizikai és kémiai alapok.
Lehet úgy élni, hogy nem írunk, de nem lehet úgy írni, hogy nem élünk. A fizikai, kémiai, biofizikai lét szükséges. A Massa Confusában gyakran még azt is megadom, hogy az adott reggelen süllyed-e a légnyomás. Ez nyilván nem a szépirodalom irányába mutat, mégis bizonyos értelemben feltétele annak. Erről a feltételről, az anyagi alapról jóval többet tudunk, mint száz éve, de ma sem tisztázott például a gondolat és az anyag viszonya, így természetes, ha a probléma újra és újra – néha az atomi szintig lebontva – előkerül.
Hogy kerül az írás folyamatába az Ön által gyakran emlegetett „Massa Confusa”, ami egy alkimista fogalom.
Valóban, az alkimisták a massa confusának mondott alapanyagból, lépések sorozatán keresztül próbálták meg előállítani az aranyat. Számos alkimista állította, hogy ismeri az összetételét, de az állítólagos receptúrák mindig titokban maradtak. Egyrészt nyilván sok humbug volt ebben, másrészt viszont most is van szimbólum értéke. Csakugyan nehéz megmondani, hogy mi az az alapanyag, amiből végül kisülhet valami. De valamilyen alapanyag minden embernél rendelkezésre áll, mindenkinek megvan a maga Massa Confusája. Más kérdés, hogy ki, mikor és hogyan manifesztálja. Mindnyájan arra törekszünk, hogy az életanyagunkból „arany” legyen. Sok akadály gördül elénk, ezek közül szerintem az egyik legnagyobb az idő hibás értelmezése. Múltra, jelenre és jövőre próbálunk tagolni egy valójában tagolatlan „folyamatot”. Mintha nem összerakni akarnánk a Massa Confusát, hanem szétverni. Ami leginkább kézzelfogható, az a jelen. Ha úgy tekintünk az időre, mint egy tagolatlan térre, az sokkal közelebb áll a valósághoz, de nem vitás: egyelőre sokkal nehezebb és rizikósabb benne mozogni. Például szorongást okoz, mert túl nagy. A tudatunknak szüksége van rá, hogy tagoljuk, viszont azt, amit a tudomány leír előbb-utóbb az irodalomban, és az egyes ember életstratégiájában is alkalmazni kellene. Ezért a Massa Confusa ideje egyfajta tagolatlan folyamatos jelen…
Az időrend kiküszöbölése a művei megjelenési sorrendjére is jellemző?
Igen, ott is leképezem, hogy amit időrendnek hiszünk, nagyon megtévesztő lehet és fölborítható. A helyzet abból a szempontból speciális, hogy jó darabig írtam nyilvánosság nélkül, így módomban áll meghatározni a sorrendet. A Kék angyalban is van olyan darab, ami a Pátosz a káoszban előtt keletkezett. Igyekszem a szövegről minden létező dolgot lefejteni, ami szerintem harmadlagos. Ilyen az időrendiség is. Nem véletlen, hogy a Kék angyal utolsó szava: örökkévalóság.
Mikorra várható a Kalandos Tél megjelenése?
Valószínűleg nem a harmadik vagy negyedik könyv lesz. A Kalandos Télnek jót tesz némi csönd. Egyrészt javára válik, ha egy nagyobb szünet után megvizsgálom újra: pontosan mi történik ott? És talán jót tesz az is, ha nem előkészítés nélkül kerül elő. Olyan mechanizmusok vezetnek benne a nihilizmus felé, melyek olvasói szemszögből nézve talán nehezen értelmezhetők, ha nincs mögötte, azaz előtte legalább egy jól látható léptékválasztás. Én meg szeretem annyira és tartom annyira fontosnak, hogy időt adjak neki, és megtaláljam a számára legmegfelelőbb pillanatot.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!
  San Francisco, 1890-es évek. Egy fiatal fiú megelégeli a családi ház nyomasztó világát és a polgári társadalom kilátástalan körülményeit, és a kalandot választja: a tapasztalás útját. A csavargás és a matrózélet, a szenvedély és a szerelem teszi őt felnőtté. Centauri előző könyvében már bebizonyította, hogy tud letehetetlen nagyregényt írni: a témájában is a Jégvágóhoz kapcsolódó Jákob botja pedig egy minden eddiginél varázslatosabb utazásra hívja olvasóját az emberi természet kiszámíthatatlan tájaira. A kaleidoszkópszerű elbeszélés egyszerre olvasható fejlődésregénynek, családregénynek, kaland- vagy épp szerelmi történetnek. Bár az események és a karakterek néhol felidézik Jack London élettörténetét, ez a könyv mégsem róla szól, hanem arról, hogyan lehet Jack Londonná válni.

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN: "„Ezer éve” ígértem egy cikket egy olyan jelenségről, amiről magyarul nem találni semmit, holott méltó volna a világhírre." 2020.08.08. 13:18

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN:
  "Az amerikai kontinens nyugati partjainál és az USA északi illetve Kanada délinyugati részén, ahonnan a nyugati partokat követve, többek között Kaliforniát érintve Dél-Amerikába vonul. Néhány éve meghökkentő gyülekezésük alakult ki az Oregon állambeli Portland egyik általános iskolájánál. Azon túl, hogy amit ezek a fecskék művelnek, egészen elképesztő, számos tanulsággal is szolgálhat a számunkra. De először nézzünk egy felvételt, hogy lássuk, miről van szó. Először olyasmit látunk, amit seregélycsapatoktól is „megszokhattunk”; éjszakai beszállás előtti, csapatos légiparádét. "

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.
  "Hatalmas sanszot hagytunk ki ezekben a hónapokban. Épp a világjárvány adott nekünk lehetőséget arra, hogy egy alapvetően elhibázott pályáról letérjünk, de ez nem történt meg. És nem fog megtörténni már. Azt is állítom, hogy ezután jöhet bármi, nem fog történni semmi, az ember, a Homo sapiens elvesztette képességét, hogy saját sorsának kovácsa legyen."
 • MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA

  MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA
  "„Fiatal lányként nagy bajba kerültem. 1966 nyarán lefeküdtem egy fiúval, aki még nálam is éretlenebb volt, és azonnal teherbe estem. (…) Kirúgtak a főiskoláról. (…) A terhességem előrehaladtával máshol kellett menedéket keresnem. A szomszédok úgy viselkedtek, mintha a szüleim bűnözőt rejtegetnének. Kissé délebbre, a tengerparton találtam magamnak egy pótcsaládot (…) Fegyelmezett, mégis meghitt családi életük a bioételeken, a klasszikus zenén és a művészeten nyugodott. (…) Vasárnaponként elsétáltam egy kihalt tengerparti kávéházba, ahol kávét és fánkot reggeliztem – egyiket sem nézték volna jó szemmel az egészséges ételek uralta háztartásban. (…) Mivel nem voltam férjnél, az ápolónők kegyetlenül bántak velem, órákig hagytak szenvedni az asztalon… (…) Drakula lányának neveztek (… ) Bár a karom üres volt és sírtam, a gyermekem életben maradt és jó kezekbe került. (…) Örökbe adtam egy jómódú és művelt családba."
 • HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA

  HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA
  "Centauri, a “titokzatos író” nem az Államokban él, első regénye mégis egy hamisítatlan, modern amerikai nagyregény. Hátborzongató balesetek, merényletek, agyműtétek, kocsmázások, válságok, és szerelmi csalódások jelölik ki az ifjú Dan Coolbirth útját, hogy aztán a nálánál jóval idősebb Angelicával folytatott románcát egy kettős gyilkosság szakítsa meg. Ekkor elkezdődik a road movie, Dan Kaliforniából észak felé, Montanába menekül, ahol a vad szépségű és különös képességekkel megáldott indiánlány, Téa keresztezi az útját. Szinte filmszerűen áll össze egy extravagáns, őrült, mégis sok szempontból fájóan átlagos család története, miközben számos jellegzetes és felejthetetlen figura bukkan föl, áttételesen pedig fontos szereplőkké lépnek elő olyan írók, mint Salinger vagy Melville, sőt fény derül arra is, hogy mi köti össze a famíliát Jack Londonnal. Dan, a maga kamaszos módján, durva kritikával illeti a világot, főként a szüleit – még az imádott nagyit is, aki lökött barátai segítségével igyekszik “tökös gyereket” faragni belőle -, ugyanakkor remek humora van. Azt viszont nehéz eldönteni: Dan útja a múltba visz, vagy egy olyan világba, ahol élő ember még nem járt."

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA
  Nehéz megmondani, mi a legjobb az életben. Valamivel könnyebb kérdés, mi a legrosszabb. A járvány kitörésekor már tudtam. Legalábbis azt hittem, tudom. Három dolog a legrosszabb, de hogy a három közül melyik a leginkább elviselhetetlen, arról még a karantén idején sem döntöttem. Az első az, ha valaki hirtelen meghal. Mondjuk, az apád, akire mindig számíthatsz. Akivel sörözhetsz, beszélgethetsz, horgászhatsz; aki nem tökéletes, de mégiscsak ott van neked, akit bármikor kereshetsz, olyan, amilyen, de nála valóságosabb ember nincs a Földön. Az valami felfoghatatlan, amikor egy napon közlik veled: ez az ember nincs többé. Meghalt. Váratlanul. És te nem érted: Akkor most mi van? Többé nem beszélünk? Többé nem főzünk együtt? Akkor holnap mégsem horgászunk? Akkor ma nem találkozunk? Már ma sem? Ezt alapvetően nem képes felfogni az ember. Hiába volt ott egész életében, a bölcsőtől az esküvőig, most mégis olybá tűnik, hogy az embert, aki az apád volt, álmodtad csak. És most felriadsz egy álomból, a továbbiakban ébren kell lenned, egy olyan világban, ahol árva vagy.

  KERT A VADONBAN

  KERT A VADONBAN
  Sajnos alig találni adatokat arról, hogy az ország területének hány százalékát teszik ki kertek. Hosszas keresgélés után sem sikerült megbízható forrásra bukkannom, holott nyilván nem elenyésző ez a hányad. Sok múlhat azon, hogy ezek a kertek milyen állapotban vannak, és a tulajdonosokat milyen szándék vezérli a művelésük során. Ma ez fokozottan igaz. Az én kertem például mára úgy működik már, mint egy kültéri légkondicionáló.

  KERT & VADON "Mindig történik valami. Most például örökbe kellett fogadnom egy egész "csonka családot." 2020.07.17. 12:18

  KERT & VADON
  "Július 5.-én új fejezet nyílt a birtok történetében, aznap viszont még nem tudtam, hogy nemsokára egy kis “csonka családot” kell örökbe fogadnom. A délutáni órákban, nagy hőségben, a bejárati ajtó előtt megjelent egy sünkölyök. Ennyire kicsi sünt talán nem is láttam még. Szokatlan volt az időpont is, mivel a sünök éjjel járnak."

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK
  Szeretek pepecselni macerás ételekkel, ha időm engedi – de gyakran nem engedi. Utóbb pedig sok ételről kiderül, hogy koránt sem annyira nehéz vagy macerás az elkészítésük, ahogy azt botcsinálta szakács fényévekről elképzeli. A hétvégén írtam arról, hogy a kenyérsütés is lenyűgözött azzal, hogy voltaképp a semmiből lesz valami alapvető; s alapvetően finom. Bevallom én húsevő vagyok. Kötelességem is húst enni a lábam miatt. Írtam már arról, hogy gyerekkoromban kis híján majdnem elvesztettem a jobb lábamat (AMIRE BÜSZKE VAGYOK: A JOBB LÁBAM), máskor sikerült ugyanebbe a lábba beleállítanom a baltát, s ilyenkor fokozottan kellett ügyelnem arra, hogy elegendő húst egyek; ez ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a láb fenntartsa magát. Szerencsére kedvelem is a húsételeket

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG
  "Sokan szeretjük a madarakat. Csodáljuk őket, számos esetben írtam róluk én is elragadtatással. Legutóbb a madárdal lenyűgöző szépségét mutattam meg, egyúttal bizonyítékként arra, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint azt bárki gondolná. Hajlamosak vagyunk idealizálni az állatok világát, és eszményként szembe állítani az ember kétségkívül drasztikus és „embertelen” világával. Könnyen alakul ki bennünk az a kép, hogy szemben velünk, az állatok ártatlan és tiszta lények. Abban egészen biztos vagyok, hogy a természet egésze egy lenyűgöző, messze felettünk álló, hibátlanul működő rendszer. Ebből a szempontból vizsgálva magamat, a természet imádata és vizsgálata szinte már vallás. Alighanem panteista vagyok. Ami másoknak az Isten, az nekem Gaia. Ugyanakkor töprengésre ad okot, ha az állatvilágot közelebbről is szemügyre vesszük. Erre különösen sok lehetőség nyílik a webkamerák és élő közvetítések korában."

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?
  Ha van ismert madár, akkor a harkály az. Ugyanakkor a legtöbben alig tudnak róla valamit. Tudjuk, a harkály a fák doktora, tudjuk, odúkat váj a fákba, ugyanakkor gyógyítja azokat, látjuk télen a madáretetőnkön, de gyakran nem tudjuk, hogy melyik harkályfaj a vendégünk – ugyanis jó pár fajunk van –, másrészt kevesen tudják, hogy a harkályok (hivatalos néven fakopáncsok) mennyire különleges madarak. Talán mert megszoktuk már, hogy a fákat kopácsolják. Megszoktuk pompás színeiket és jelenlétüket, de érdemes megnézni őket közelebbről, mert bizony tátva maradhat a szánk is. Szabó Edit kérésére írok róluk részletesebben. Az eredeti kérdés az volt, hogy egy bizonyos hang, egyfajta gépfegyverropogás származhat-e harkálytól? Ennek apropóján azonban egy kicsit közelebbről is megmutatom a harkályokat. Először is készítettem egy kis harkályhatározót az éjjel. Általában nagy fakopáncs jár a kertünkben, de ahol nagyobb park, erdő, öreg gyümölcsös van a közelben, több fajjal is találkozhatunk.

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?
  Először volt a tízéves háború. Ez tavasszal kezdődött és tavasszal is ért véget. Hatvan évvel korábban. Májusban béke volt. Majd következett a húszéves háború, ami húsz évig tartott, nyáron kezdődött és nyáron ért véget. Szeptemberben ismét béke volt. Végül kitört a harmincéves háború. Ez ősszel kezdődött és ősszel ért véget, harmincévnyi öldöklés után. Októberben elcsöndesültek a frontok. November elejére egyszerűen kiürültek a lövészárkok. Az ezredesek, dandártábornokok, marsallok novemberben már nem találtak katonákat. December elején próbáltak még toborozni, de a falvak és a városok egyaránt üresen álltak, pontosabban nem volt bennük férfi, még fiatal férfi vagy nagyobb fiúcska sem. Arról nem szólva, hogy ezredesek, dandártábornokok, vezérkari főnökök és marsallok se igen akadtak. Az a néhány, aki maradt, agyalágyult hülye lett a sok lövöldözéstől, az összességében hatvanévnyi öldökléstől elszállt minden harcikedvük és életerejük, megöregedtek, nemhogy harcolni, de járni is alig tudtak, süketek voltak mindkét fülükre, és amikor ezek közül néhányan itt-ott, véletlenszerűen, a pusztában, a tajgán, a tundraövben, az évekkel korábban elcsatangolt vagy leszakadt, húsz és harminc és negyven évvel korábbi hadifogságból hazafelé vándorló kéttucat férfiból összeblöfföltek egy-egy tizedet vagy fél szakaszt, bármit, amit harci alakulatnak tekinthettek, és mustársárga, vérpöttyös térképeikkel elindultak az utolsó állások felé, majd odaértek, azt kellett látniuk, hogy ott már rég nem folyik semmiféle harc, sőt vér se. A tízéves háborúból visszamaradt csontoknak nyoma sincs. A húszéves háború katonai zubbonyaiból csak itt-ott maradt néhány mandzsettagomb, de az is a porhanyós, vértől fekete tőzeg alatt.

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?
  Hetekkel ezelőtt írtam már a hisztériáról, leginkább kérdéseket tettem fel. Költői kérdéseket zömmel, s nem vártam választ. De ennyi idő után pár választ kaptunk mégis. Jól látszik, hogy valóban kibontakozott mára egy ideológiai háború, ahogy kibontakozott egy életmódok közötti háború is. Az egész vita valójában a karanténról és a maszkviselésről olyan ideológiáktól átfűtött, eszement tónusban zajlik, hogy ép elméjű ember egy idő után inkább kiszáll; kiszáll olyan szinten is, hogy egyáltalán olvassa és hallgassa ezeket. A járvány gyakorlóterep, felület sok megmondófej számára. Épp ez adja meg számunkra az egyik fontos választ. Nem vitatható, hogy rendkívüli helyzetben vagyunk. Akár brutálisan veszélyes járványhelyzetről, akár brutálisan túltolt hisztériáról beszélünk. Mindkét esetben igaz, hogy valamiféle rendszerhibával kell szembesülnünk. Ismét leszögezem: én nem gondolom, hogy itt hisztériáról lenne szó. Arról semmiképp, hogy az egyik oldal hisztérikus volna, no de a másik, az mennyire józan. Nem. Legjobb esetben is egy hisztérikus gyereket látunk, nevezzük őt Zolikának, de lehet Robika, Pistike vagy Móricka is, tök mindegy, aki a pénztár előtt földre veti magát, üvölt és toporzékol, mert nem vettek neki rágógumit.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.
  A tavasz az utánpótlásról és a fennmaradásról szól a vadonban; végsősoron e körül forog minden. A nyugalmi időszakok is azt a célt szolgálják, hogy kihúzza mindenki tavaszig valahogy, s a lehető legfelkészültebben jusson el a tavaszig. Nem meglepő, hogy a legérdekesebb és legdöbbenetesebb jelenetek, szokások, trükkök zömmel a szaporodási időszakhoz köthetők, a titokzatos és gyönyörű madárdaltól a násztáncig. Vagy gondoljunk a szarvasbőgésre, mely egyben kivétel is, hisz őszre esik, de két ősz között egy szarvas, még egy bika is, bizonyos értelemben csak egy legelésző állat, ám szeptemberben már az erdő királya, a fenségesség maga, és szinte uralja az egész őszt. Legyen egy faj násza bármily látványos, a legtöbb esetben egymástól igen távoli fajok között is van valami közös. Azonos fajhoz tartozó egyedek állnak össze annak érdekében, hogy újabb egyedeket hozzanak létre.

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET: "Jobb világban élnénk, ha erről széles körben tudnánk." 2020.05.01. 08:35

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET:
  "Először is meg kell küzdenem azzal, hogy pillanatnyilag senki sem tudja, hogy az udvaromban hány faj él. Ami a legszebb: hiába csődülne ide két tucat kutató, a zoológia és botanika legkülönbözőbb területeiről, számukra is hosszas feladat volna felmérni ezt a 11 hektárt. Ráadásul, ha nagyjából végeznének, akkor is csak egy megközelítően helyes képet adhatnának, hisz még egy kicsi terület faunája és flórája is folyamatosan változik. Új fajok tűnnek fel, és régi fajok tűnnek el."

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK? "A közép- és a felső osztálybeli nők a beteges megjelenést sminkkel is igyekeztek elérni. Úgyis mondhatnánk: tébécésre sminkelték magukat." 2020.04.24. 05:08

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK?
  "Az 1800-as évek közepére a tuberkulózis Európában és az Egyesült Államokban is elérte a járvány szintjét. A betegségről ma már tudjuk, hogy fertőző, a tüdőt támadja meg, és más szerveket is károsít, ez a tudás azonban a 19. sz. elején nem állt rendelkezésre. Az antibiotikumok megjelenése előtt a fertőzöttek lassú leromlás során értek el a végső stádiumba. Sápadni és fogyni kezdtek, mielőtt belehaltak volna az akkoriban „felemésztődésnek” mondott kórban. Épp ez két, alapvetően nyugtalanító tünet vált az új divat alappillérévé, s nem kell sokat keresgélnünk, hogy hamar rábukkanjunk máig tartó hatására."

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS "TELJES TESZTELÉS" - A SARKSITE-ON: "De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt. Ez a frusztráció lesz az, ami megakadályozza az emberiséget abban, hogy végül győzedelmeskedjen és helyreállítsa régi szép életét." 2020.05.07. 19:21

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS
  "Hiába ígérte Bill Muskerberg a KONTKAT-3000 zavartalan élesítését, a letöltés mégis akadozott. Tegyük hozzá, Josef K. maga sem tudta eldönteni, hogy az internet túlterheltsége vagy a laptop elavultsága miatt, esetleg valami zsarolóvírusnak köszönhetően. Mindenesetre a KONTAKT-3000 ölelkező kabalafigurái előtt egyre csak karikázott a gép, ráadásul egy ponton frissítésbe kezdett, kikapcsolt és újraindított. Josef K. csak annyit mondott erre: „Szar az egész” – ezt is magában. De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt."

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB "SZTORI", AMIT VALAHA ÍRTAK: "Mi történt Krisztussal? Hogyan végezhette kereszten, amikor voltaképp semmit sem tett?" 2020.04.10. 16:01

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB
  "Végtelenül szomorú, tragikus, és mindörökre aktuális marad az a pinpongozás, amit Krisztussal csinálnak. Amikor végsősoron mindenki – ki ilyen, ki olyan okból – érdekelt Jézus halálában, de valahogy senki se akarja, hogy személy szerint ő vigye el a balhét. Tudja mindenki, mennyire méltánytalan, mennyire ostoba, mennyire kicsinyes minden erő, ami Krisztus ellenében megmozdul; ami ekkora erővel s egyszersmind ennyire szánni való ostobasággal valaki halálát akarja. Mindenáron, de úgy, hogy felelősség senkit se terheljen."

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA: "A madárénekek lassított vizsgálata abba az irányba mutatott – egyértelműen –, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint korábban hittük, ráadásul érzékeny ponton talált el minket." 2020.04.06. 20:28

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA:
  "A felvételek után arról nem lehetett vitát nyitni, hogy a madárének sok esetben pontos mása az emberi zenének. Egyetlen ponton lehetett a madárzenét visszatuszkolni abba az eszmerendbe, ahol az emberi zene az értelem és a művészet csúcsa, egyedüli képviselője. Ez pedig a tudatosság kérdése. A szkeptikusok azt állították, hogy bár sok madár lenyűgöző dallamokat énekel, erről mit sem tud. Ahhoz hasonlóan, amint néha élettelen tárgyak is dallamok kiadására képesek."

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM? "A borhoz kitartás kell, nyitottság és határozottság, odafigyelés és akarat; a jó borhoz épp azok kellenek, mint a jó élethez." 2020.05.03. 12:29

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM?
  "Akkoriban rendszeresen láttam vendégül népes társaságokat, minden második hét péntekén. Nagy főzések, zenehallgatások és beszélgetések színtere volt minden ilyen este. Hajnalig folyt a lakoma, a beszéd, ha tetszik, a mulatozás. Zömmel madár- és zeneszerető emberek jártak hozzám. Zömmel sörivók. Egyik pénteken elmeséltem nekik, hogy már saját borom is van a pincében, mert korábban másnak félre raktam egyet, és úgy gondoltam, nem járja, hogy sajátom ne legyen. Mire páran úgy gondolták: az sem járja, hogy nekik sincs félrerakott boruk."

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK? "Szeretnék adni nektek az ünnepre valami kedveset, s találtam is valamit. Rettentően tanulságos és aranyos!" 2020.04.11. 18:20

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK?
  "De mielőtt megmutatnám, pár szót, egy kis bevezetőt engedjetek meg. Úgy látszik, nem bír magával a bennem rejlő „népművelő” 🙁 A minap részletesen írtam a madárzenéről, s már ott is feltettem azt a kérdést: mi van, ha nem az állatok utánoznak esetenként minket, hanem az emberi faj rendezkedett be az állatok utánzására? Nem akarom ezt a kérdést ismét megnyitni, csak épp egy olyan felvételt ajánlottak a figyelmembe, ahol épp az ember utánoz állatokat. De mint oly sokszor, ennek is nagyobb a jelentősége annál, minthogy csak vidámkodjunk kicsit."

  FILMAJÁNLÓ: "Bizonyos asszonyok számára épp ezek a férfiak jelenthetik a beteljesülést, már ha képesek kicsalni őket az erdőből vagy velük élni a vadonban" 2020.04.05. 19:36

  FILMAJÁNLÓ:
  "Ezért az e világból való nőnek, amikor rátalál az emberére, aranyásóra vagy hegymászóra, nincsen könnyű dolga. Katharina (Mathilda May) a farkasember, Roccia jobbján lép be a képbe, és az atletikus Adonisz, Martin balján végzi. Martinnal pedig a hegy, a Cerro Torre végez. Ez lenne a lelőtt poén, de gyorsan hozzáteszem, hogy a két férfi viadala során, a film mértani középpontjában, meghal még valaki. Olyasvalaki, akinek nem kellett volna."

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA: "A kakukk valóban okos, agyalós madár, mégis néha épp az eszessége miatt jár pórul. Pontosabban azért, mert ennek az eszességnek is vannak határai." 2020.04.08. 19:33

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA:
  "A kakukk arról híresült el, hogy a tojását más madarak fészkébe csempészi, és a fióka felnevelését nálánál sokkal kisebb termetű madárfajokra, például a vörösbegyre vagy a nádiposzátára bízza. Kevesen tudják, hogy a kakukk bizonyos szempontból az álcázás nagymestere is. Képes mások álcázását utánozni. A madártojásokat általában szintén valamiféle rejtő-szín jellemzi, ami azonban fajonként változik; más a vörösbegy, a nádirigó, az énekes rigó és a barázdabillegető tojása. (Az alábbi kép a fekete rigó tojásait mutatja.)"

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN? "Már nem is tudom, mióta vagyok itt önkéntes karanténban, de talán úgy 6-7 hete. Rögtön az elején arra lettem figyelmes, hogy géphangokat hallok a völgyből." 2020.03.29. 17:51

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN?
  "Korábban többször is beszámoltam a területemre vonatkozó tervekről, többek között arról is, hogy a fásítás mellett feltett szándékom visszaadni a terület egy részének a vizet. A völgy ugyanis valaha láp vagy mocsár volt, a birtokhatár túloldalán ma is égerláperdőt találni. Beszéltem olyan környékbelivel, aki még vadkacsákat látott ebben a völgyben tömegével, s olyannal is, aki a területhatáron folyó patakon tanult horgászni. "