2020.01.19. Éjszakai repülés – új föld a lábunk alatt – 2 fejezet


Tartottam attól, hogy ha Mara kinéz, akkor rémül csak meg igazán; amikor látja mélyen alattunk a városokat, azokat a parázshalmokat, távoli galaxisokat idéző fényformákat, melyek elvileg városok volnának.


2020.01.19. Azt hiszem, egy kicsit rákattantam Mara parájára. Korábbi repüléseim során (főként, amikor Indiába repültem, s Indián belül elég sokat repkedtünk) egyértelművé vált, hogy én a felszállást szeretem a legjobban, azt a gyorsulást, ahogy felzúgnak a hajtóművek, sikít, üvölt a gép, aztán úgy meglódul, hogy beletapadok a székbe. Ez rohadt nagy flesh – aranylövés gyorsulásból, és azt a pillanatot is imádom, amikor a gép elszakad a földtől, s hirtelen valahogy minden olyan puha lesz; megpuhul az utastérben a levegő is, ellágyul az ember körül, sőt az emberben is minden, s érzi, ahogy a gép már a semmin fekszik, puhán, kicsit ingatagon, mint egy csónak, amit épp az imént toltak vízre. A lengyel gépen – azt hiszem – kicsit illetlenül viselkedtem, amennyiben még egy kurjantás is elhagyott nagy örömömben. Mintha egy csúszda végén az ember a víz fölé nagy sebességgel kirepülne, s bár nem akarja, mégis kurjant egyet. Ennek megfelelően a gépben korábban nem szorongás, hanem türelmetlenség uralt el; alig vártam, hogy ráadják a kakaót a hajtóműre. Azt is meséltem Marának, hogy kétféle felszállás van. Az egyik az, amikor a gép erre-arra bolyong a pályán, majd egyszercsak gyorsulni kezd.

Ám én jobban kedvelem a második verziót, mert az látványosabb, brutálisabb.

Amikor a gép megáll, elnyugszik egy ponton. Áll egy darabig – ilyenkor kér felszállási engedélyt, úgy képzelem –, aztán némi álldogálás után megindul, ám akkor teljes gőzzel. Ilyenkor a gyorsulás is nagyobb. A hatás, a meglepetés ereje, s minden érzet a testben jóval erősebb. Utóbb belátom, ez Marát vajmi kevéssé érdekelhette.

Az utastérben várakozva, ücsörögve ismét azon lamentált, hogyan bírhat el egy repülőgép ennyi embert.

Ekkor több rendbeli kísérletet tettem arra, hogy a tudomány optikáján át megvilágosítsam a probléma lényegét. A madarak miatt pár dolgot értek a repülésből – bár épp a madarak repülésének pár mozzanata mind a mai napig magyarázatra szorul, mivel nem merev szárnnyal repülnek (de ez egy másik poszt) – így első körben belementem a szárnyprofil és a felhajtó erő viszonyának részletezésébe, de Mara ettől még épp akkorákat sóhajtott, mint annak előtte. Nem először járok így (voltaképp az írás is egy ilyen folyamat): ha egy szemszög nem elég hatékony, keresni kell egy másikat. Mint ebben az esetben, de lehetőleg kurva gyorsan, még mielőtt felszállnánk. Azt hiszem találtam is egy új „világ- és repülésmagyarázatot”, amit azonban sikerült egy erős kezdőmondattal felütnöm. Imígyen: „Amikor valaki nagyon magasról vízre zuhan, akkor a víz úgy viselkedik, akár a beton.”

Mara „érdekes” nevetéséből rögtön tudtam, hogy ez az utolsó mondat, amit egy repüléstől szorongó ember, aki épp a Földközi—tengert készül átszelni, e pillanatban hallani akar.

De hamar folytattam: kis sebességnél a víz vízként viselkedik, ezért ugorhatunk bele fejest, de nagy magasságból már életveszélyes, ugyanilyen a levegő, kis sebességnél levegőként viselkedik, s még egy tollpihét sem tart meg hosszú ideig, ám nagy sebességnél már inkább olyan, mint a víz. Ezért mennek a repülők gyorsan, mert nagy sebességnél voltaképp nem is levegő, mint inkább víz van alattuk, s úgy siklanak, akár a hidroplánok.” Ezt a körülményekre való tekintettel sikerült gyorsan elmondanom, és mintha ez egy kicsit valóban megnyugtatta volna Marát, bár azt nem mondanám, hogy együltő helyében kivirult. 

Különös módon a felszállás ezúttal számomra sem volt ugyanaz, mint a régebbiek. Igaz, alig vártam a gyorsulást, a váratlan fellibenést, felfekvést a semmire, ha tetszik az égre, először az alacsony égre, aztán a magas égre, mondtam is a pilótának, mintha ugyan hallaná, „adj bele mindent, hadd szóljon, ami a csövön kifér, testvér”, a gyorsulást élveztem is még, de a felemelkedés inkább egy kis szédüléssel járt együtt, semmint flesh-sel. Hozzátartozik, hogy Mara le sem tagadhatta volna, hogy fél. Nagyokat sóhajtozott, erősen koncentrált (bár nem tudom, mire), megragadta a kezem, s lehetetlen volt nem érezni, hogy milyen nyirkos a tenyere. A felszállást követő kicsi imbolygás, a felbillenő géptest – életemben először – nekem is furcsa volt kissé, s Mara csak lassan nyugodott.

Hogy ez mennyire volt látványos, arról mindent elmond, hogy a Mara mellett ülő máltai nő is megragadta Mara kezét, így már két oldalról kapott támogatást.

Az a nő egy igazán nagy lélek volt, mert azért nem arról volt szó, hogy Mara rosszul lenne. Félt is, izgult is, de azért mosolygott, főként, amikor a túloldalról is megfogták a kezét, rámosolyogtak, én meg azt mondtam, hogy ha így folytatjuk az előttünk és mögöttünk lévő sor utasai is átnyúlnak az ülések fölött, s őt tartják, babusgatják majd Máltáig. Íme: ez volt az út első igazán szép jelenete.

A repülési magasság elérése után konszolidálódott a helyzet. Mara is megnyugodott, és én is. A máltai nő pedig elengedte Mara kezét.

A helyfoglalással sokat bíbelődtünk, főként Mara, mivel ha az ember az alapjegyre nem akar ráfizetni, akkor el kell fogadnia, hogy random osztanak neki valahová jegyet. Mara szerette volna, ha nem a gép két végében ülünk – utólag már tökéletesen megértem ezt. Én meg úgy voltam vele, ez az első út, adjuk meg a módját, szóval csaltunk kicsit, felrúgtuk a nullszaldó-szabályt, amikor pár ezer forinttal többet szántunk két egymás mellé szóló jegyre. Valahol lemaradhattam a szervezés során, mert nekem csak a reptéren lett világos, hogy az egyik jegy ráadásul ablak mellé szól. Én ültem az ablaknál, Mara mellettem – később Máltán rájöttem, hogy Mara buszon sem ül ablak mellé.

Jó darabig nem láttam semmit, ám aztán – ahogy kiértünk a Kárpát-medence fölül – kitisztult az ég, és felbukkantak az első települések, városok.

Láttam már ilyet korábban is, Indiába tartva sokat, sőt akkor egy napfelkeltét is végignéztem a sivatag fölött, a lengyelországi útnál gyönyörűen láttam az éjszakában parázsló Budapestet, mégis ilyen szépnek nem láttam még az éjjeli bolygót. Mert ez egy bolygóérzés. És ezt Mara is visszaigazolta.

Kicsit tartottam attól, hogy ha Mara kinéz, akkor rémül csak meg igazán; amikor látja mélyen alattunk a városokat, azokat a parázshalmokat, távoli galaxisokat idéző fényformákat, melyek elvileg városok volnának. A fénykígyókat, melyek elvileg utak lennének. S azok is – rettentő magasságból.

De végre olyasmi történt, amit vártam, amit reméltem: Mara gyermeki ártatlansággal rácsodálkozott a bolygóra. Cseppnyi félelem nélkül. Ezt nevezik latinul ignoratusnak – ez a csodálat teljesen tiszta, tökéletesen érdek nélküli formája. Halkan jegyzem meg: ha az emberi nem ép és jó volna, az ignoratus lenne a legtermészetesebb, legmindennapibb létformája, de mivel eléggé elszúrt faj vagyunk (vagy azzá lettünk), az ignoratus ritkán jelentkezik. Ritka a csodálatnak az a fajtája, amelyben mi voltaképp jelen sem vagyunk, mely csak megtörténik velünk egy adott pillanatban; a csodálatnak az a fajtája, ami nem tartalmaz kliséket, amikor nem azért csodálkozunk, mert tudjuk, most ezt kell tennünk, nem azért, mert más is látja a csodálatunkat, amikor ez mindössze bennünk történik, amikor valami teljes terjedelmében áthatol rajtunk és elönti a tudat legkisebb grottáját is.

Ez történt akkor, ott a gépen, az éji ég sötétjében. Velem is.

„Teljesen olyan – mondtam Marának – mintha az űrbe néznénk ki, s galaxisokat látnánk. A városok, mint a nagy csillagvárosok. Az a város ott, olyan, mint a Magellán köd. Az a város meg, mint egy spirálgalaxis, a másik pedig olyan, mint egy kvazár.” Mara először rácsodálkozott: „Valóban” – majd hozzátette: „Mégiscsak csodálatos az ember, hogy mindezt létrehozta. Ez a mi civilizációnk.” És amikor ezt mondta, rettentő távot nyitott meg a civilizáció és köztem, s ettől úgy éreztem, nem is tízezer méteren, hanem már az űrben vagyok; lélekben egészen biztosan; ott lent, az a civilizáció, amely az ignoratus érzésével akár önmagában is gyönyörködhetne, ehelyett boldogtalanná teszi magát. A tagjai egymást. Nem a háborúk jutottak eszembe, hanem a távoli fények, a pislákoló mécsesek milliói, s mindegyik mécses egy lámpa, egy ablak, mindegyik ablak egy szoba, mindegyik szoba titok, és e titkok sokasága fájdalmakat takar, középszert és kétszínűséget, gyengeséget és gyarlóságot, ahol az egyik szomszéd a verés szándékával megy át a másikhoz, míg mi áthúzunk fölötte; ahol az egyik szobában épp magára hagynak valakit, míg mi ketten lenézünk rá, arra a szobára, ahol valaki ott van, nem lát mást, csak a kilincset, nem lát semmit, nem lát minket.

Ezzel együtt is, igen, igaza van Marának. „Ez itt a mi civilizációnk. Kivilágítva.”

S csodálatos éjjel a magasból. Végig eszemben volt egy írásom is, a Galilei fiai. Ezek itt alattunk ők: Galilei fiai.

Mivel a gépen lámpák világítottak, csak úgy láttunk ki rendesen, ha az ablakot árnyékoltuk. Én figyeltem, és ha valami rendkívül szép fényjelenség fölé értünk, szóltam Marának. Ilyenkor bebújtunk a farmerkabátom alá, hogy jól lássunk, és találgattuk, hogy merre járunk. Én persze szétagyaltam az utat, mint utóbb kiderült félig-meddig hiába. Rosszul lőttem be az irányt, holott a térkép készítése során még eltaláltam. Találgattam, melyik város felett járhatunk épp, de mint utóbb kiderült, gőzöm se volt róla. Egy dolgot azonban eltaláltam. Mondtam Marának, hogy az Adria partvidékét valószínűleg felismerjük majd, mert annak úgy kell kinéznie, mint egy ragyogó szalagnak, nagyjából merőlegesen a gépre, aztán pedig nagy sötétnek kell jönnie. Úgy is lett. Nekem az tetszett a legjobban.

A parázsló dalmát tengerpart, aztán még pár sziget, s végül a mély sötét.


Ekkor könnyített a pilóta a kínjaimon, s bemondta, hogy Splitnél repülünk be épp a Földközi-tenger fölé. Ezzel véget értek meddő próbálkozásaim. Hamar átértünk az Adrián, elértük Olaszországot – gyönyörű volt az is –, majd elhagytuk Olaszországot, kicsivel később Szicília fölött jártunk már. Szicíliától már ereszkedett a gép, legalábbis mi úgy éreztük. Mara néha ismét szorongott, főként a landolás közeledtével. Én viszont akkor már inkább a megérkezésre gondoltam, a szállásra, és a levegőre.

Ez érdekelt a legjobban: vajon, ahogy kilépünk a lépcsőre, a Földközi-tenger közepének gyöngyszemszerű szigetén, milyen levegő fogad?

A leszállás simább volt, mint a felszállás. Mara is végignézte. Váratlanul utcákra, sugárutakra, épületekre bomlottak a galaxisok. Láttuk az autókat, még később egy futballpályát, ahol láttuk az apró embereket, parkolókat, üzemeket, a tenger csillogását, a holdvilágot, a mólókat, a tengeren veszteglő hajókat. Mara meg is jegyezte: „Milyen érdekes, hogy nagy magasságból nincs is tériszony” – s mielőtt észbe kaphattunk volna, a gép egy zökkenéssel talajt fogott, mire észbe kaptunk, kiszálltunk, két kicsi zsákkal besétáltunk a terminálra, elmentünk mosdóba, aztán mintha egy boltból sétálnánk ki, egyszerűen kisétáltunk Máltára.

De még akkor sem tudtuk, hogy ott vagyunk;

annak ellenére sem, hogy a másik oldalon közlekedtek a kocsik; annak ellenére sem, hogy hatalmas pálmasorok fénylettek a lámpák előtt; annak ellenére sem, hogy édes virágok illatát hozta a szél; annak ellenére sem, hogy legkésőbb akkor világosnak kellett volna lennie: elmentünk otthonról valóban; belekezdtünk valamibe, döntöttünk, nem tántorodtunk el, nem visszakoztunk, félig öntudatlanul, de végigcsináltunk valamit, ami talán másnak hétköznapi, nekünk viszont nem az, s azt, hogy változások évtizede jön talán mindkettőnknek, semmi sem bizonyítja jobban, mint a hely, ahol voltaképp váratlanul találjuk magunkat; a hely, amiről korábban is tudtunk, s amit állítólag úgy hívnak: Málta.

Ami Insta-valóság volt csupán aznap estig, akkor viszont már új föld, új talaj a lábunk alatt.


Folyt. köv. nagyon hamar 🙂 Bepótlunk mindent – s jönnek a fotók is 🙂

De legyen itt legalább egyetlen kép, egyfajta előzetesként. Higgyétek el, nem kis önfegyelem kell ahhoz, hogy most meg ne öntsem a képeket minden mennyiségben 🙂 Jöjjenek inkább rendezetten 🙂


Fotó: Centauri & Mara


Hozzászólásokhoz gördülj a lap aljára!


Feliratkoztál már hírlevélre? Próbáld ki! 🙂

Email cím*


2020.01.19. Az előkészületekről utólag – Málta 1.fejezet

Galilei fiai

2020.01.02. Mi a fontos utazásnál? Amit viszek vagy amit magam mögött hagyok?

Égi testek (A Föld az űrből)

13 Comments:

 1. Így még sosem élveztem a repülést, mint most olvasás közben! 🙂

 2. Ibolya Nagy

  Ez nagyszerű volt, csak így tovább!🌄☺️✈️✈️

  • köszi, jön a folytatás!

  • Ibolya Nagy

   Bocs’ de idemásolom Málta 1-hez írt hozzászólásomat, amit az azt megelőző poszthoz írtam be, -nem véletlenül.

   “Örömmel olvastam a mai posztot, a mai elsőt, csupa ismerős helyzet, azzal a különbséggel, hogy semmi szorongás, inkább örömteli várakozás, imádom, amikor a gép elrugaszkodik a kifutópályánről, felbognek a motorok, számomra katartikus élmény.
   Én is keveset repültem, szívem szerint minden nap felszallnek.
   Kedves Mara, nem kell félni, a repülés jó buli.️️️️ :)”

 3. Nagyné Ica

  Eszméletlen! 😮
  Annyira megérintett, olyan látványosan írtad le, hogy úgy éreztem én is ott űlök Veletek a repülőn, látom amit Ti láttok, és érzem amit Ti éreztek!
  Gyönyörű szép! 💖

 4. Szabó Edit

  Én nagyon szeretek repülni.
  Nekem az a kedvenc pillanatom, amikor a gép elszakad a földtől. S tényleg úgy van olyankor, ahogy leírtad. Hátradőlök, és még az a pici feszültség is elszáll, ami addig volt bennem.
  És onnan fentről csodákat lehet látni… 🙂

 5. Patai Mária Zsuzsanna

  Amikor először repültem, a felszállás épp ilyen érzés volt! A leszálláskor viszont a gép jó sokáig egy magasságban maradt, valamilyen okból nem ereszkedtünk. A fülem már jó ideje be volt dugulva, mire a kis szerencsi csokikat kiosztották-Párizs fölött igen stílusosan. Így aztán vagy két napig szájról olvastam.

 6. Hnyilicza Zsuzsanna

  A felszállás előtt mindenkiben van feszültség. Még a közönyös arcúakban is. Aztán “belejön” az ember. Az éjszakai repülés ezért gyönyörű, látni a lenti világot. Hihetetlen!
  Aztán megérkezés a szépséges Máltára! Most kicsit irigy vagyok! Tartalmas és szép napokat!

 7. Remélhetőleg a szorongás a következő repülésnél már alig lesz jelen, és Mara nyugodtabban érzi majd magát 🎈 örülök nagyon a híreiteknek, kíváncsian várom a folytatást 🌞

 8. Marsovszki Viktória

  🙂 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!

  VIHAROS AZ ÉLETED? KÜZDENED KELL? AKKOR EZT OLVASD EL!
  San Francisco, 1890-es évek. Egy fiatal fiú megelégeli a családi ház nyomasztó világát és a polgári társadalom kilátástalan körülményeit, és a kalandot választja: a tapasztalás útját. A csavargás és a matrózélet, a szenvedély és a szerelem teszi őt felnőtté. Centauri előző könyvében már bebizonyította, hogy tud letehetetlen nagyregényt írni: a témájában is a Jégvágóhoz kapcsolódó Jákob botja pedig egy minden eddiginél varázslatosabb utazásra hívja olvasóját az emberi természet kiszámíthatatlan tájaira. A kaleidoszkópszerű elbeszélés egyszerre olvasható fejlődésregénynek, családregénynek, kaland- vagy épp szerelmi történetnek. Bár az események és a karakterek néhol felidézik Jack London élettörténetét, ez a könyv mégsem róla szól, hanem arról, hogyan lehet Jack Londonná válni.

  ÚJ ROVAT!! - TABOOK (1. rész): MIÉRT NEM FELESLEGES A LEXIKÁLIS TUDÁS?: "Nem mindegy, hogy egyetlen új infó durván félmillióval, vagy durván 50 millióval növeli az elme lehetőségeit." 2020.08.11. 16:28

  ÚJ ROVAT!! - TABOOK (1. rész): MIÉRT NEM FELESLEGES A LEXIKÁLIS TUDÁS?:
  "A felvett információk nem feltétlenül, nem törvényszerűen kapcsolódnak össze hálózattá, nem válnak egy szupersztráda részeivé automatikusan. Ilyen robbanások kezelése egy szint felett többlet képességeket igényel, alighanem ezt nevezzük zsenialitásnak. Gyakori az is, hogy bármennyi infó jut is be az agyba, azok fragmentumok lesznek."

  LEGSZEBB EMLÉKEIM - AZ ÖREG, AKIT ÖREGNEK HÍVTAK: "Csodálkoztam, hogy ellenvetés nélkül hagyták elmenni. Nem is várt egy percet sem. Az utolsó mondat után fogta magát és egyszerűen kisétált az ajtón." 2020.04.18.

  LEGSZEBB EMLÉKEIM - AZ ÖREG, AKIT ÖREGNEK HÍVTAK:
  Valójában nem is volt a tanárom. Egy tudós ember volt „csak”, egy geológus, paleontológus, egy folyton töprengő, agyaló, kombináló ember. Termetre meg egy medve. Egy lassú, dörmögő, tekintélyes nagy medve. Ismerte a vadakat, a madarakat, de nem volt olyasmi, ami ne érdekelte volna. Talán a hülyeség – az talán hidegen hagyta. Nyugodt ember volt. Amolyan ősapa. Mindenki apja vagy mindenki nagyapja. Sokan jártak hozzá, az ő kicsi, fenyőkkel övezett házába, fiatalok."

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN: "„Ezer éve” ígértem egy cikket egy olyan jelenségről, amiről magyarul nem találni semmit, holott méltó volna a világhírre." 2020.08.08. 13:18

  ŐRÜLT PORTLANDI FECSKÉK - MADÁRVONULÁS AMERIKÁBAN:
  "Az amerikai kontinens nyugati partjainál és az USA északi illetve Kanada délinyugati részén, ahonnan a nyugati partokat követve, többek között Kaliforniát érintve Dél-Amerikába vonul. Néhány éve meghökkentő gyülekezésük alakult ki az Oregon állambeli Portland egyik általános iskolájánál. Azon túl, hogy amit ezek a fecskék művelnek, egészen elképesztő, számos tanulsággal is szolgálhat a számunkra. De először nézzünk egy felvételt, hogy lássuk, miről van szó. Először olyasmit látunk, amit seregélycsapatoktól is „megszokhattunk”; éjszakai beszállás előtti, csapatos légiparádét. "

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.

  A HÉT LEGFONTOSABB ESSZÉJE: Az agresszió és a koronavírus-járvány lehetett volna az utolsó mentsvárunk. 2020.08.06.
  "Hatalmas sanszot hagytunk ki ezekben a hónapokban. Épp a világjárvány adott nekünk lehetőséget arra, hogy egy alapvetően elhibázott pályáról letérjünk, de ez nem történt meg. És nem fog megtörténni már. Azt is állítom, hogy ezután jöhet bármi, nem fog történni semmi, az ember, a Homo sapiens elvesztette képességét, hogy saját sorsának kovácsa legyen."
 • MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA

  MAZSOLA A MÚLTBÓL - EGY JÓ KÖNYV NYÁRRA
  "„Fiatal lányként nagy bajba kerültem. 1966 nyarán lefeküdtem egy fiúval, aki még nálam is éretlenebb volt, és azonnal teherbe estem. (…) Kirúgtak a főiskoláról. (…) A terhességem előrehaladtával máshol kellett menedéket keresnem. A szomszédok úgy viselkedtek, mintha a szüleim bűnözőt rejtegetnének. Kissé délebbre, a tengerparton találtam magamnak egy pótcsaládot (…) Fegyelmezett, mégis meghitt családi életük a bioételeken, a klasszikus zenén és a művészeten nyugodott. (…) Vasárnaponként elsétáltam egy kihalt tengerparti kávéházba, ahol kávét és fánkot reggeliztem – egyiket sem nézték volna jó szemmel az egészséges ételek uralta háztartásban. (…) Mivel nem voltam férjnél, az ápolónők kegyetlenül bántak velem, órákig hagytak szenvedni az asztalon… (…) Drakula lányának neveztek (… ) Bár a karom üres volt és sírtam, a gyermekem életben maradt és jó kezekbe került. (…) Örökbe adtam egy jómódú és művelt családba."

  HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA

  HŰSÍTŐ KALANDREGÉNY NYÁRRA
  "Centauri, a “titokzatos író” nem az Államokban él, első regénye mégis egy hamisítatlan, modern amerikai nagyregény. Hátborzongató balesetek, merényletek, agyműtétek, kocsmázások, válságok, és szerelmi csalódások jelölik ki az ifjú Dan Coolbirth útját, hogy aztán a nálánál jóval idősebb Angelicával folytatott románcát egy kettős gyilkosság szakítsa meg. Ekkor elkezdődik a road movie, Dan Kaliforniából észak felé, Montanába menekül, ahol a vad szépségű és különös képességekkel megáldott indiánlány, Téa keresztezi az útját. Szinte filmszerűen áll össze egy extravagáns, őrült, mégis sok szempontból fájóan átlagos család története, miközben számos jellegzetes és felejthetetlen figura bukkan föl, áttételesen pedig fontos szereplőkké lépnek elő olyan írók, mint Salinger vagy Melville, sőt fény derül arra is, hogy mi köti össze a famíliát Jack Londonnal. Dan, a maga kamaszos módján, durva kritikával illeti a világot, főként a szüleit – még az imádott nagyit is, aki lökött barátai segítségével igyekszik “tökös gyereket” faragni belőle -, ugyanakkor remek humora van. Azt viszont nehéz eldönteni: Dan útja a múltba visz, vagy egy olyan világba, ahol élő ember még nem járt."

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA

  MUTÁCIÓ - JÁRVÁNYNOVELLA
  Nehéz megmondani, mi a legjobb az életben. Valamivel könnyebb kérdés, mi a legrosszabb. A járvány kitörésekor már tudtam. Legalábbis azt hittem, tudom. Három dolog a legrosszabb, de hogy a három közül melyik a leginkább elviselhetetlen, arról még a karantén idején sem döntöttem. Az első az, ha valaki hirtelen meghal. Mondjuk, az apád, akire mindig számíthatsz. Akivel sörözhetsz, beszélgethetsz, horgászhatsz; aki nem tökéletes, de mégiscsak ott van neked, akit bármikor kereshetsz, olyan, amilyen, de nála valóságosabb ember nincs a Földön. Az valami felfoghatatlan, amikor egy napon közlik veled: ez az ember nincs többé. Meghalt. Váratlanul. És te nem érted: Akkor most mi van? Többé nem beszélünk? Többé nem főzünk együtt? Akkor holnap mégsem horgászunk? Akkor ma nem találkozunk? Már ma sem? Ezt alapvetően nem képes felfogni az ember. Hiába volt ott egész életében, a bölcsőtől az esküvőig, most mégis olybá tűnik, hogy az embert, aki az apád volt, álmodtad csak. És most felriadsz egy álomból, a továbbiakban ébren kell lenned, egy olyan világban, ahol árva vagy.

  KERT A VADONBAN

  KERT A VADONBAN
  Sajnos alig találni adatokat arról, hogy az ország területének hány százalékát teszik ki kertek. Hosszas keresgélés után sem sikerült megbízható forrásra bukkannom, holott nyilván nem elenyésző ez a hányad. Sok múlhat azon, hogy ezek a kertek milyen állapotban vannak, és a tulajdonosokat milyen szándék vezérli a művelésük során. Ma ez fokozottan igaz. Az én kertem például mára úgy működik már, mint egy kültéri légkondicionáló.

  KERT & VADON "Mindig történik valami. Most például örökbe kellett fogadnom egy egész "csonka családot." 2020.07.17. 12:18

  KERT & VADON
  "Július 5.-én új fejezet nyílt a birtok történetében, aznap viszont még nem tudtam, hogy nemsokára egy kis “csonka családot” kell örökbe fogadnom. A délutáni órákban, nagy hőségben, a bejárati ajtó előtt megjelent egy sünkölyök. Ennyire kicsi sünt talán nem is láttam még. Szokatlan volt az időpont is, mivel a sünök éjjel járnak."

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK

  RÉM EGYSZERŰ RECEPT HÚSEVŐKNEK
  Szeretek pepecselni macerás ételekkel, ha időm engedi – de gyakran nem engedi. Utóbb pedig sok ételről kiderül, hogy koránt sem annyira nehéz vagy macerás az elkészítésük, ahogy azt botcsinálta szakács fényévekről elképzeli. A hétvégén írtam arról, hogy a kenyérsütés is lenyűgözött azzal, hogy voltaképp a semmiből lesz valami alapvető; s alapvetően finom. Bevallom én húsevő vagyok. Kötelességem is húst enni a lábam miatt. Írtam már arról, hogy gyerekkoromban kis híján majdnem elvesztettem a jobb lábamat (AMIRE BÜSZKE VAGYOK: A JOBB LÁBAM), máskor sikerült ugyanebbe a lábba beleállítanom a baltát, s ilyenkor fokozottan kellett ügyelnem arra, hogy elegendő húst egyek; ez ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a láb fenntartsa magát. Szerencsére kedvelem is a húsételeket

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG

  A MADARAK SÖTÉT OLDALA - ÁLLATI KEGYETLENSÉG
  "Sokan szeretjük a madarakat. Csodáljuk őket, számos esetben írtam róluk én is elragadtatással. Legutóbb a madárdal lenyűgöző szépségét mutattam meg, egyúttal bizonyítékként arra, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint azt bárki gondolná. Hajlamosak vagyunk idealizálni az állatok világát, és eszményként szembe állítani az ember kétségkívül drasztikus és „embertelen” világával. Könnyen alakul ki bennünk az a kép, hogy szemben velünk, az állatok ártatlan és tiszta lények. Abban egészen biztos vagyok, hogy a természet egésze egy lenyűgöző, messze felettünk álló, hibátlanul működő rendszer. Ebből a szempontból vizsgálva magamat, a természet imádata és vizsgálata szinte már vallás. Alighanem panteista vagyok. Ami másoknak az Isten, az nekem Gaia. Ugyanakkor töprengésre ad okot, ha az állatvilágot közelebbről is szemügyre vesszük. Erre különösen sok lehetőség nyílik a webkamerák és élő közvetítések korában."

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?

  AMIT NEM TUDTÁL A HARKÁLYOKRÓL: Valóban kérdés: hogy nem lesz előbb-utóbb az összes harkály agyalágyult? Egész életében beveri a fejét, ezerrel, újra meg újra! Hogy nem lesz mégsem egy kóválygó agyhalott?
  Ha van ismert madár, akkor a harkály az. Ugyanakkor a legtöbben alig tudnak róla valamit. Tudjuk, a harkály a fák doktora, tudjuk, odúkat váj a fákba, ugyanakkor gyógyítja azokat, látjuk télen a madáretetőnkön, de gyakran nem tudjuk, hogy melyik harkályfaj a vendégünk – ugyanis jó pár fajunk van –, másrészt kevesen tudják, hogy a harkályok (hivatalos néven fakopáncsok) mennyire különleges madarak. Talán mert megszoktuk már, hogy a fákat kopácsolják. Megszoktuk pompás színeiket és jelenlétüket, de érdemes megnézni őket közelebbről, mert bizony tátva maradhat a szánk is. Szabó Edit kérésére írok róluk részletesebben. Az eredeti kérdés az volt, hogy egy bizonyos hang, egyfajta gépfegyverropogás származhat-e harkálytól? Ennek apropóján azonban egy kicsit közelebbről is megmutatom a harkályokat. Először is készítettem egy kis harkályhatározót az éjjel. Általában nagy fakopáncs jár a kertünkben, de ahol nagyobb park, erdő, öreg gyümölcsös van a közelben, több fajjal is találkozhatunk.

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?

  NŐURALOM ÉS A FÉRFIAK BUKÁSA: Lányok egész generációja nőtt fel apa nélkül. Lányok garmadája igyekezett megtudni olcsó, véletlenszerűen fennmaradt könyvekből, miben áll a férfi lényege. Egyáltalán, hogy néz ki?
  Először volt a tízéves háború. Ez tavasszal kezdődött és tavasszal is ért véget. Hatvan évvel korábban. Májusban béke volt. Majd következett a húszéves háború, ami húsz évig tartott, nyáron kezdődött és nyáron ért véget. Szeptemberben ismét béke volt. Végül kitört a harmincéves háború. Ez ősszel kezdődött és ősszel ért véget, harmincévnyi öldöklés után. Októberben elcsöndesültek a frontok. November elejére egyszerűen kiürültek a lövészárkok. Az ezredesek, dandártábornokok, marsallok novemberben már nem találtak katonákat. December elején próbáltak még toborozni, de a falvak és a városok egyaránt üresen álltak, pontosabban nem volt bennük férfi, még fiatal férfi vagy nagyobb fiúcska sem. Arról nem szólva, hogy ezredesek, dandártábornokok, vezérkari főnökök és marsallok se igen akadtak. Az a néhány, aki maradt, agyalágyult hülye lett a sok lövöldözéstől, az összességében hatvanévnyi öldökléstől elszállt minden harcikedvük és életerejük, megöregedtek, nemhogy harcolni, de járni is alig tudtak, süketek voltak mindkét fülükre, és amikor ezek közül néhányan itt-ott, véletlenszerűen, a pusztában, a tajgán, a tundraövben, az évekkel korábban elcsatangolt vagy leszakadt, húsz és harminc és negyven évvel korábbi hadifogságból hazafelé vándorló kéttucat férfiból összeblöfföltek egy-egy tizedet vagy fél szakaszt, bármit, amit harci alakulatnak tekinthettek, és mustársárga, vérpöttyös térképeikkel elindultak az utolsó állások felé, majd odaértek, azt kellett látniuk, hogy ott már rég nem folyik semmiféle harc, sőt vér se. A tízéves háborúból visszamaradt csontoknak nyoma sincs. A húszéves háború katonai zubbonyaiból csak itt-ott maradt néhány mandzsettagomb, de az is a porhanyós, vértől fekete tőzeg alatt.

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?

  MÓRICKA ESETE A VILÁGJÁRVÁNNYAL: Ha valaki egész életében forradalmi hévvel azt üvölti: „Előre!” – amikor a történelem hozza úgy, hogy valóban nincs más hátra, mint előre, miért kezdi váratlanul azt üvölteni, hogy „HÁTRA!”?
  Hetekkel ezelőtt írtam már a hisztériáról, leginkább kérdéseket tettem fel. Költői kérdéseket zömmel, s nem vártam választ. De ennyi idő után pár választ kaptunk mégis. Jól látszik, hogy valóban kibontakozott mára egy ideológiai háború, ahogy kibontakozott egy életmódok közötti háború is. Az egész vita valójában a karanténról és a maszkviselésről olyan ideológiáktól átfűtött, eszement tónusban zajlik, hogy ép elméjű ember egy idő után inkább kiszáll; kiszáll olyan szinten is, hogy egyáltalán olvassa és hallgassa ezeket. A járvány gyakorlóterep, felület sok megmondófej számára. Épp ez adja meg számunkra az egyik fontos választ. Nem vitatható, hogy rendkívüli helyzetben vagyunk. Akár brutálisan veszélyes járványhelyzetről, akár brutálisan túltolt hisztériáról beszélünk. Mindkét esetben igaz, hogy valamiféle rendszerhibával kell szembesülnünk. Ismét leszögezem: én nem gondolom, hogy itt hisztériáról lenne szó. Arról semmiképp, hogy az egyik oldal hisztérikus volna, no de a másik, az mennyire józan. Nem. Legjobb esetben is egy hisztérikus gyereket látunk, nevezzük őt Zolikának, de lehet Robika, Pistike vagy Móricka is, tök mindegy, aki a pénztár előtt földre veti magát, üvölt és toporzékol, mert nem vettek neki rágógumit.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.

  MEGHÖKKENTŐ ÁLLATOK – AKIT MINDENKI LÁTOTT, MÉGSEM LÉTEZIK: Gondolhatnánk – ahogy gondoltuk is évszázadokig –, hogy egy új kecskebéka létrejöttéhez is kell egy nőstény kecskebéka meg egy hím. De nem.
  A tavasz az utánpótlásról és a fennmaradásról szól a vadonban; végsősoron e körül forog minden. A nyugalmi időszakok is azt a célt szolgálják, hogy kihúzza mindenki tavaszig valahogy, s a lehető legfelkészültebben jusson el a tavaszig. Nem meglepő, hogy a legérdekesebb és legdöbbenetesebb jelenetek, szokások, trükkök zömmel a szaporodási időszakhoz köthetők, a titokzatos és gyönyörű madárdaltól a násztáncig. Vagy gondoljunk a szarvasbőgésre, mely egyben kivétel is, hisz őszre esik, de két ősz között egy szarvas, még egy bika is, bizonyos értelemben csak egy legelésző állat, ám szeptemberben már az erdő királya, a fenségesség maga, és szinte uralja az egész őszt. Legyen egy faj násza bármily látványos, a legtöbb esetben egymástól igen távoli fajok között is van valami közös. Azonos fajhoz tartozó egyedek állnak össze annak érdekében, hogy újabb egyedeket hozzanak létre.

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET: "Jobb világban élnénk, ha erről széles körben tudnánk." 2020.05.01. 08:35

  SKORPIÓK MENTHETNEK MEG MINKET:
  "Először is meg kell küzdenem azzal, hogy pillanatnyilag senki sem tudja, hogy az udvaromban hány faj él. Ami a legszebb: hiába csődülne ide két tucat kutató, a zoológia és botanika legkülönbözőbb területeiről, számukra is hosszas feladat volna felmérni ezt a 11 hektárt. Ráadásul, ha nagyjából végeznének, akkor is csak egy megközelítően helyes képet adhatnának, hisz még egy kicsi terület faunája és flórája is folyamatosan változik. Új fajok tűnnek fel, és régi fajok tűnnek el."

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK? "A közép- és a felső osztálybeli nők a beteges megjelenést sminkkel is igyekeztek elérni. Úgyis mondhatnánk: tébécésre sminkelték magukat." 2020.04.24. 05:08

  HOGYAN ALAKÍTOTTÁK A DIVATOT JÁRVÁNYOK?
  "Az 1800-as évek közepére a tuberkulózis Európában és az Egyesült Államokban is elérte a járvány szintjét. A betegségről ma már tudjuk, hogy fertőző, a tüdőt támadja meg, és más szerveket is károsít, ez a tudás azonban a 19. sz. elején nem állt rendelkezésre. Az antibiotikumok megjelenése előtt a fertőzöttek lassú leromlás során értek el a végső stádiumba. Sápadni és fogyni kezdtek, mielőtt belehaltak volna az akkoriban „felemésztődésnek” mondott kórban. Épp ez két, alapvetően nyugtalanító tünet vált az új divat alappillérévé, s nem kell sokat keresgélnünk, hogy hamar rábukkanjunk máig tartó hatására."

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS "TELJES TESZTELÉS" - A SARKSITE-ON: "De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt. Ez a frusztráció lesz az, ami megakadályozza az emberiséget abban, hogy végül győzedelmeskedjen és helyreállítsa régi szép életét." 2020.05.07. 19:21

  TELJES TERJEDELEMBEN MÁR ITT IS
  "Hiába ígérte Bill Muskerberg a KONTKAT-3000 zavartalan élesítését, a letöltés mégis akadozott. Tegyük hozzá, Josef K. maga sem tudta eldönteni, hogy az internet túlterheltsége vagy a laptop elavultsága miatt, esetleg valami zsarolóvírusnak köszönhetően. Mindenesetre a KONTAKT-3000 ölelkező kabalafigurái előtt egyre csak karikázott a gép, ráadásul egy ponton frissítésbe kezdett, kikapcsolt és újraindított. Josef K. csak annyit mondott erre: „Szar az egész” – ezt is magában. De miért is csodálkoznánk ezen? Josef K. épp azokat a tüneteket mutatta, amiről a mennyei Bill Muskerberg oly sokat beszélt."

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB "SZTORI", AMIT VALAHA ÍRTAK: "Mi történt Krisztussal? Hogyan végezhette kereszten, amikor voltaképp semmit sem tett?" 2020.04.10. 16:01

  JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE A LEGPROGRESSZÍVEBB
  "Végtelenül szomorú, tragikus, és mindörökre aktuális marad az a pinpongozás, amit Krisztussal csinálnak. Amikor végsősoron mindenki – ki ilyen, ki olyan okból – érdekelt Jézus halálában, de valahogy senki se akarja, hogy személy szerint ő vigye el a balhét. Tudja mindenki, mennyire méltánytalan, mennyire ostoba, mennyire kicsinyes minden erő, ami Krisztus ellenében megmozdul; ami ekkora erővel s egyszersmind ennyire szánni való ostobasággal valaki halálát akarja. Mindenáron, de úgy, hogy felelősség senkit se terheljen."

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA: "A madárénekek lassított vizsgálata abba az irányba mutatott – egyértelműen –, hogy a madarak jóval intelligensebbek, mint korábban hittük, ráadásul érzékeny ponton talált el minket." 2020.04.06. 20:28

  A MADÁRÉNEK DÖBBENETES TITKA:
  "A felvételek után arról nem lehetett vitát nyitni, hogy a madárének sok esetben pontos mása az emberi zenének. Egyetlen ponton lehetett a madárzenét visszatuszkolni abba az eszmerendbe, ahol az emberi zene az értelem és a művészet csúcsa, egyedüli képviselője. Ez pedig a tudatosság kérdése. A szkeptikusok azt állították, hogy bár sok madár lenyűgöző dallamokat énekel, erről mit sem tud. Ahhoz hasonlóan, amint néha élettelen tárgyak is dallamok kiadására képesek."

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM? "A borhoz kitartás kell, nyitottság és határozottság, odafigyelés és akarat; a jó borhoz épp azok kellenek, mint a jó élethez." 2020.05.03. 12:29

  HOGYAN LETT BORGYŰJTEMÉNYEM?
  "Akkoriban rendszeresen láttam vendégül népes társaságokat, minden második hét péntekén. Nagy főzések, zenehallgatások és beszélgetések színtere volt minden ilyen este. Hajnalig folyt a lakoma, a beszéd, ha tetszik, a mulatozás. Zömmel madár- és zeneszerető emberek jártak hozzám. Zömmel sörivók. Egyik pénteken elmeséltem nekik, hogy már saját borom is van a pincében, mert korábban másnak félre raktam egyet, és úgy gondoltam, nem járja, hogy sajátom ne legyen. Mire páran úgy gondolták: az sem járja, hogy nekik sincs félrerakott boruk."

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK? "Szeretnék adni nektek az ünnepre valami kedveset, s találtam is valamit. Rettentően tanulságos és aranyos!" 2020.04.11. 18:20

  KIK TÁNCOLTAK HAMARABB? AZ EMBEREK VAGY A MADARAK?
  "De mielőtt megmutatnám, pár szót, egy kis bevezetőt engedjetek meg. Úgy látszik, nem bír magával a bennem rejlő „népművelő” 🙁 A minap részletesen írtam a madárzenéről, s már ott is feltettem azt a kérdést: mi van, ha nem az állatok utánoznak esetenként minket, hanem az emberi faj rendezkedett be az állatok utánzására? Nem akarom ezt a kérdést ismét megnyitni, csak épp egy olyan felvételt ajánlottak a figyelmembe, ahol épp az ember utánoz állatokat. De mint oly sokszor, ennek is nagyobb a jelentősége annál, minthogy csak vidámkodjunk kicsit."

  FILMAJÁNLÓ: "Bizonyos asszonyok számára épp ezek a férfiak jelenthetik a beteljesülést, már ha képesek kicsalni őket az erdőből vagy velük élni a vadonban" 2020.04.05. 19:36

  FILMAJÁNLÓ:
  "Ezért az e világból való nőnek, amikor rátalál az emberére, aranyásóra vagy hegymászóra, nincsen könnyű dolga. Katharina (Mathilda May) a farkasember, Roccia jobbján lép be a képbe, és az atletikus Adonisz, Martin balján végzi. Martinnal pedig a hegy, a Cerro Torre végez. Ez lenne a lelőtt poén, de gyorsan hozzáteszem, hogy a két férfi viadala során, a film mértani középpontjában, meghal még valaki. Olyasvalaki, akinek nem kellett volna."

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA: "A kakukk valóban okos, agyalós madár, mégis néha épp az eszessége miatt jár pórul. Pontosabban azért, mert ennek az eszességnek is vannak határai." 2020.04.08. 19:33

  ÁRMÁNY ÉS ÁLCA:
  "A kakukk arról híresült el, hogy a tojását más madarak fészkébe csempészi, és a fióka felnevelését nálánál sokkal kisebb termetű madárfajokra, például a vörösbegyre vagy a nádiposzátára bízza. Kevesen tudják, hogy a kakukk bizonyos szempontból az álcázás nagymestere is. Képes mások álcázását utánozni. A madártojásokat általában szintén valamiféle rejtő-szín jellemzi, ami azonban fajonként változik; más a vörösbegy, a nádirigó, az énekes rigó és a barázdabillegető tojása. (Az alábbi kép a fekete rigó tojásait mutatja.)"

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN? "Már nem is tudom, mióta vagyok itt önkéntes karanténban, de talán úgy 6-7 hete. Rögtön az elején arra lettem figyelmes, hogy géphangokat hallok a völgyből." 2020.03.29. 17:51

  HOGYAN HÓDÍTS KARANTÉN IDEJÉN?
  "Korábban többször is beszámoltam a területemre vonatkozó tervekről, többek között arról is, hogy a fásítás mellett feltett szándékom visszaadni a terület egy részének a vizet. A völgy ugyanis valaha láp vagy mocsár volt, a birtokhatár túloldalán ma is égerláperdőt találni. Beszéltem olyan környékbelivel, aki még vadkacsákat látott ebben a völgyben tömegével, s olyannal is, aki a területhatáron folyó patakon tanult horgászni. "

  TUDTAD, HOGY CSAK A HALOTT ÍRÓ A JÓ ÍRÓ? "Mindnyájan szeretnénk a lehető legtöbbet megtudni arról, amit szeretünk, de arról is, amit nem. Jó esetben." 2020.06.05. 19:09

  TUDTAD, HOGY CSAK A HALOTT ÍRÓ A JÓ ÍRÓ?
  "Vannak, akik rajonganak a kortárs magyar irodalomért, vannak, akik kevésbé, de tartozzon valaki bármelyik csoportba, azt hiszem, minden olvasó szeretne tisztában lenni a kortárs irodalom állapotával, minőségével, szereplőivel. De hányan veszik a fáradtságot, hogy éveken át vegyék és olvassák az aktuálisan megjelenő irodalmi folyóiratokat? A kortárs irodalom legfontosabb fórumát ugyanis még mindig a folyóiratok jelentik."

  REKVIEM AZ ÖREGEKÉRT: "Mintha ugyan egy öregember már nem érezne, mintha ugyan egy vénember, egy vénasszony nem sírna." 2020.04.16. 19:06

  REKVIEM AZ ÖREGEKÉRT:
  "Élj sokáig! Azt kívánom. De tudd, ha egyszer te haldokolsz majd, ha egyszer rád csap le váratlanul az utolsó óra, és egy olyan öregember arca rémlik fel előtted, akit sosem láttál, akkor tudd: Ő volt az. Valaki 2020-ból. Talán 2030-at, talán 2050-et írunk akkor, de tudd, az arc, amit akkor látsz, évtizedekkel korábban, 2020-ban halt meg. Talán fogják majd a kezed, talán beszélnek hozzád, talán leszel olyan szerencsés, és mégsem érzed azt a kezet, mégsem hallod azt a hangot, mégsem érzed magad szerencsésnek."

  HANGOSNOVELLA A SZERELEMRŐL: Ha nem fájt volna mindig így, hogy bár megszülettünk, mégsem lettünk." 2020.01.04. 10:11

  HANGOSNOVELLA A SZERELEMRŐL: Ha nem fájt volna mindig így, hogy bár megszülettünk, mégsem lettünk.
  "Kedves Mindenki! Az elmúlt években alig-alig raktam fel hangos novellát vagy írásokat. Még 2019-ben készítettem pár felvételt ebből a célból, s várhatóan felvételek tucatjai készülnek 2020 elején, úgy néz ki, hogy igen jó minőségben, stúdióban. Többen többször is jeleztétek tavaly, hogy örülnétek az ilyen videóknak, és én akkor azt ígértem: lesznek. Nem mondom, ezt sem sikerült elkapkodni, de lett, s lesz is időnként új is. Hogy mennyi, azt pontosan még nem tudom. Fogadjátok szeretettel Philemont! A legjobbakat kívánva: Cen’"

  40 ÉVES A VILÁG LEGJOBB ALBUMA: "Átváltozik az út, egy pillanat alatt útvesztővé. S minden útvesztő lélekvesztő is. S miden lélekvesztő elveszejti az észt és a tehetséget is." 2019.12.01. 18:41

  40 ÉVES A VILÁG LEGJOBB ALBUMA:
  "A kísérletekből konklúziókat vonunk le, megnézzük, mi hogyan működik, működik-e egyáltalán, aztán – ha elég kísérletet végeztünk – levonjuk a konzekvenciát, és lépünk. Változtatunk valamin. Létrehozunk az új tudás birtokában valamit. Ez az, ami az új kor elhatalmasodó kísérletezőkedvében és égig növekedő individualizmusában gyakran elmarad."