Rondó (kisregény)

Kereken 20 évig csak írtam, így aztán a regények egy része még nem jelent meg. Itt ezekből a „jövőbéli” regényekből adok ízelítőt. Jó böngészést!

Mintha egy ötletes időgép a húszas évekbe repítené vissza, s ott kiderülne, hogy akkortájt nemcsak a fotók voltak fekete-fehérek, hanem a virágzó rétek is; a sakktáblák éppúgy, mint a pipacsmezők.

6 - FŐTÉRI ÖRVÉNY állóUtolsó, alkonyi útját járta Svalbard, s ez nem volt már olyan kalandos, mint az évtizedekkel korábbi utak; némi jóindulattal kaptatónak mondhatnánk, még inkább kopár lankának, ahol könnyen szaladhatna, akár a szél űzte ördögszekér, hisz nem állja útját semmi, mégis, minden korábbinál vesződségesebb szakasznak tűnt. Míg az ifjúkori utak mérföldben kifejezve is hosszúak, lenyűgözők voltak, ez már csak néhány méterre korlátozódott, s nem nőtt túl a lakás határain. Útnak is csak azért hatott, mert a naponta megtett lépéseket – néha csak araszokat – a fájdalom mérföldkövei szegélyezték, egyre növekvő köd és sötétség övezte, és így, megalázó méretei ellenére is megőrizte heroikus jellegét.
A fásult férfi délnyugatra néző szobájában indokolatlanul korán, nem sokkal ebéd után szürkült, épp amikor a város útjait a legádázabb ragyogással forralta a Nap. Svalbard úgy hitte, hogy a szoba valójában nem lesz szürkébb, levegője sem válik sűrűvé és fojtogatóvá, csak a kényszerű evést menetrendszerűen követő rosszullét miatt látja sötétebbnek. Ám a tengerre néző üvegtáblák mögött valóban sokkal hamarabb ért véget a délután, mint a parton, a parkban vagy bárhol másutt. Ugyan nem vetett rá árnyékot sem a hegy, sem a Szt. Sebestyén-templom, hisz a téglavörös toronyszoba a sikátor hófehér skatulyái fölé emelkedett, virradattól szürkületig valósággal körbejárta a Nap, és besütött az ablakokon, azaz besüthetett volna keletről, délről, sőt nyugatról is, mégis: odabent már két óra felé esteledett. Jó ideje ment ez így, noha Svalbard – épp a korai sötét miatt – a jelenség első észlelése, vagyis 1983 óta, sosem zárta a spalettákat; tárva-nyitva hagyta őket, ha esett, ha fújt, ám a fény így sem talált utat a dolgozószoba rejteke felé. Mintha Svalbard áporodottsága a napfénnyel ellenpólusú erőteret generálna. Ez a metafizikai hatás délután három óra tájban már a lakáson kívül is érvényesült. Hiába sütötte a Nap, a balkon is árnyba borult, ólom-feketévé vált a kövezete, és a legszárazabb napon is bűzös, borostyánsárga tócsa jelent meg a közepén. Svalbard ez utóbbival sosem foglalkozott, mivel titokban attól tartott: a tócsa a saját vizelete, csak épp nem emlékszik rá, hogy rendszeresen odapisál. „Miért nem inkább a virágládákba, ha már egyszer nem használom a klotyót?” – kérdezte egyszer, de ez amolyan költői kérdés maradt, s nemcsak azért, mert nem adott rá választ, hanem mert azt sem érezte, hogy önmagára vonatkozna. Mintha csak egy környékbeli kóbormacskát korholna: „Miért nem a homokba, és miért inkább a járda közepére rondít?” Svalbard elcsoszogott a kancsóért, ismét megöntözte a hat éve elszáradt leandert, megvizsgálta az ágait, itt-ott a rügyezés előjeleit vélte felfedezni a pókhálós ágakon, amint 1981, vagyis a kiszáradásától kezdve mindig, valahányszor meglocsolta. Mióta a leander meghalt, mindig megöntözte, „gondoskodott róla”, de a titokzatos tócsa eredetével sosem foglalkozott.
Viszont gyakran kémlelte a komor mennyboltozatot és a távoli horizontokat: mégis, honnan való ez a makacs és körvonalazhatatlan árnyék? A balkon fehér márványlapjai csak nem válhatnak feketévé miatta. Mégiscsak lenne valahol egy távoli, öreg cédrus, amely az égre tör? Mégiscsak elnyúlna a dóm árnya a házig? Netán a hegy fogja el épp itt, ezen a valószínűtlenül kicsi és jelentéktelen helyen, ilyen célzottan és furfangosan a fényt? Nem is árnyék volt az, csak egyfajta homály, mintha bárányfelhők vonulnának át a tető fölött, de hiába kémlelődött, még egy kondenzcsík sem volt az égen. Zavartalanul tündökölt a Nap, elszántan forrósított mindent: piros padot, kék szélvédőt, járókelőt, kutyát, macskát, saruból kandikáló lebarnult lábfejet és fedetlen, hófehér női tarkót egyaránt, csak az ő balkonját bojkottálta.
A Canale purpurea felől, a korzóról feltekintve, senki sem gondolhatta, hogy odafönt makacs, megmagyarázhatatlan félhomály az úr, és azt sem hitte volna senki, hogy a naponta ismétlődő szürkület valójában nem a Nap kíméletes süllyedésével veszi kezdetét, sokkal inkább azzal, hogy a toronylakás megállíthatatlan félhomálya túlcsordul a falakon, helyesebben kinövi a molyirtótól és ósdi füzetektől bűzlő agglegény-lakást. Ugyanis ez a cseppfolyós homály nem egyszerűen lecsöpögött a balkon konzoljairól – mintha vizeletet könnyezne a homlokzat –, hanem úgy terjedt, akár a dohos kenyérvégen a szürkepenész, mint a rossz misztériuma. Repkényként kúszott le az albireói útra, az útról észrevétlenül kapaszkodott fel az átellenes dombra, onnan a távoli dómra, a messzi karszthegyre, s végül – mielőtt lenyugodhatott volna – a Napra is, hogy az est előtti pillanatban, mint egy jókora polip, magával ránthassa a horizonton háborgó hullámsírba. 1987. augusztus hetedikén, Svalbard hetvenedik születésnapján is így történt ez, négy évvel azt követően, hogy a korai árnyék a szobában, s a tócsa a balkonon először megjelent.
Ennél is nyomasztóbb volt a szüntelen hideglelés, ami – megelőzve a homályt – már a 70-es évek elejétől sanyargatta. Télen is, nyáron is didergett, és a legforróbb napokon is vacogó múmiaként tett-vett a kacatjai között. Ezen a napon is állig húzta a pokrócot, és miután bevette a szívgyógyszereit, az egyre sötétebb balkonról a park szélén lődörgő fiatalokat mustrálta. Az önfeledt suhancok éppúgy kerülgették a csupasz vállú, jércehúsú bakfisokat, ahogy ő legyeskedett a fehérbőrű úrilányok körül annak idején. A régmúlt át nem élt boldogsága, a vágy és az erő tökéletesen átélt, jelenbéli hiánya, a korral járó didergést hidegrázássá fokozta, ezért a járókeretre támaszkodva visszaaraszolt a lakásba, és fittyet hányva napszakra-évszakra, begyújtott.
A lassan éledő tűznél kuporogva leginkább begubózott bögölylárvára hasonlított. Eszelősen halott tekintete a lángok fényét maradéktalanul nyelte el. Alsó szemhéjai csak az ödémák segítségével tudták megtartani az állandóan szivárgó könny és a szemzug-váladék elegyét. Ebben az egészségtelenül sűrű és sárga folyadékban úgy úsztak a felfúvódott szemgolyók, akár a romlott főtt-tojások, s gyakran nem láttak semmit. Svalbard zavaros, üres és reszketeg tekintetétől még a szoba levegője is megváltozott: nőies finomsággal s ugyanakkor reménytelen félelemmel vibrált, akár valamiféle íztelen, szagtalan, céltalanul terjedő nyák.
Az orvosok szerint a látásával nem volt gond, legalábbis szervi eltéréséket nem találtak, Svalbard elől mégis gyakran tűnt el a világ. Hol csak a kontúrja, hol a színe is. Mintha egy ötletes időgép a húszas évekbe repítené vissza, s ott kiderülne, hogy akkortájt nemcsak a fotók voltak fekete-fehérek, hanem a virágzó rétek is; a sakktáblák éppúgy, mint a pipacsmezők. Az is megesett, hogy kimerevült előtte a kép. Megállt a kandallóban a láng, a park fáin az összes levél, a járdán minden gyalogos, az autók, minden megállt, repülő szöszök, galambok, sirályok, hullámok, az apró csapágygolyóktól a viharfelhőkig minden – csak a hangok haladtak tovább. Továbbra is hallotta a lombok suhogását, az alagsori kutya csaholását, fékező kocsi csikorgását, a szomszédból a délutáni szappanopera jajveszékelő nőhangjait, távoli szirénaszót, és az ereszen csiripelő verebeket. Jól hallotta, hogy az élet halad, az idő ketyeg, de a kép megállt, és ilyenkor pislognia kellett. Néha percekig is, és olyan erővel, mintha gerendát akarna kipislogni, míg végre a kandalló lángja tovább lobogott, a kereszteződésből kifordult a taxi, tovább ringatóztak a hársfák, és a levegőben, félúton az udvar és az eresz között lebegő, tökéletesen mozdulatlan galamb is folytatta útját a kanálisból felszálló, gomolygó gőzön át. A jelenségre még a neurológián sem adtak magyarázatot, bár volt olyan orvos, aki elismerte, hogy „ránézésre” valóban pocsék állapotban van Svalbard szeme, ám ez inkább esztétikai ítélet volt, semmint orvosi.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.